Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Vītolu Fonda“ sadarbība ar ziedotājiem Austrālijā

Atskats uz paveikto pēc Vītolu ģimenes viesošanās Austrālijā 2010. gadā

Laikraksts Latvietis Nr. 632, 2021. g. 13. janv.
Vītolu fonds -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Statistika par stipendiju skaitu.

No kreisās: laikraksta „Latvietis“ palīgredaktore Ilze Nāgela, Vilis Vītols, Marta Vītola Melburnā 2010. gada novembrī. FOTO Gunārs Nāgels.

Vītolu fondā vārds KOPĪBA ir sastopams ik dienu. To valodnieki tulko kā ciešu, savstarpēju saistījumu, vienotību. Un tā patiesi ir. Vītolu fonda lielākā vērtība ir ziedotāji, kuri kopā ir vienojušies ciešā pārliecībā – sniegt tik nepieciešamo atbalstu jauniešiem studijās un dodot ieguldījumu nākotnes Latvijai. Fondā ir ziedotāji no Austrālijas, Amerikas Savienotajām valstīm, Kanādas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Venecuēlas, Vācijas un Latvijas. Šogad saziedoti 1,4 miljoni eiro.

Ziedotāju KOPUMS no Austrālijas vienmēr ir bijis vērienīgs atbalsts jauniešiem Latvijā. 2020. gadā Vītolu fonds administrē šādas Austrālijas ziedotāju stipendijas: Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas, Daugavas Vanagu Kanberas nodaļas, Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ), Adelaides Latviešu biedrības Benitas Vembris piemiņas, Marijas Ķeņģes piemiņas (Daugavas Vanadžu Austrālijas kopa), Andra un Daces Dārziņu, Jāņa Neiburga un Natālijas Riteres-Neiburgas, Beņķu-Rubeņu ģimenes, Elgas Rodzes-Ķīseles piemiņas, Ernesta Freimaņa piemiņas, Gunāra Eižēna Bērzzariņa piemiņas, Helēnas un Pētera Grīnmaņu piemiņas, Jāņa Spirēna piemiņas, LU docenta Jāņa Fridrichsona piemiņas, Mairas Zālītes-Turaids piemiņas, Māras Saulītes piemiņas, Vijas Staugas piemiņas, Visvalža un Māras Sniedzes, Ginta Stīpnieka piemiņas, Asjas un Berndta Everts piemiņas, Edvīna Peniķa piemiņas un Gunāra Šterna piemiņas stipendijas. Pateicoties ziedotāju ieinteresētībai jauniešu likteņos un izglītības iegūšanā, šajā studiju gadā izmaksājām 722 stipendijas, no kurām 256 ir Austrālijas ziedotāju dibinātas.

Pirms desmit gadiem fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli viesojās tālajā Austrālijā, lai apciemotu tur dzīvojošos tautiešus un izteiktu pateicību par iesaisti labdarībā Latvijā. Pēc tam publikācijās lasījām, ka „Viļa Vītola runa bija viena no visskaidrākajiem atstāstiem par patiesajiem apstākļiem Latvijā. Lasīt par „Vītolu fonda“ darbību avīzēs ir viena lieta, bet dzirdēt to tieši no paša dibinātāja, ir jau kaut kas cits.“* Un patiesi – desmit gadus pēc šīs vizītes vērojam, ka ziedotāju skaits ir audzis.

Toreiz Vītola kungs ar kundzi viesojās Kanberā un apmeklēja 18. novembra sarīkojumu. Tajā sastaptie latvieši sirsnīgi uzņēma Vītolu ģimeni un ir kļuvuši par fonda KOPUMU. Sadarbībā ar Daugavas Vanagu Kanberas nodaļu tika dibināta nodaļas stipendija studentam, kurš darbojas zemessardzē. Šogad stipendiju saņem Regnārs Lambreksis (LLU Lauksaimniecības inženierzinātne).

Saņemtais Kanberas nodaļas priekšsēža Edvīna Peniķa testamentārais novēlējums ir atbalsts centīgiem un mazturīgiem studentiem Latvijā dažādās studiju programmās, to skaitā ir topošie mediķi, skolotāji, ķīmiķi, matemātiķi un Peniķa kungam sirdij tuvie – vēsturnieki.

Gunāra Šterna testamentārais novēlējums 2020. gadā sekmējis 184 stipendijas. Visās Latvijas augstskolās tiek pārstāvēts Gunāra Šterna vārds, un nākotnē tie būs vairāki simti jaunie speciālisti, kuri veidos Latvijas sabiedrību. Ik gadu uz Austrāliju aizceļo apjomīga jauno stipendiātu pirmās iepazīšanās vēstules, kuras tiek adresētas Gunāra sievai Metai Šternai. Interesanti, ka ikkatrs stipendiāts vēstulē izstāstījis savu dzīvesstāstu – par sapņiem, ģimeni un pat mīlestības sirdsdēstiem. Sajūta, it kā Gunārs pēc savas aiziešanas ir parūpējies, lai ik rītu Metas diena aizsāktos ar interesantu stāstu par kādu jaunieti Latvijā.

Ginta Stīpnieka testamentārais novēlējums atnācis no Kanberas, kur latviešu sabiedrībā bijis pazīstams Stīpnieka kunga mūža darbs un aktivitāte. Testamentu kārtoja radinieki Andra un Imants Kīni. Šogad stipendijas saņem seši jaunieši, kuri studē ekonomiku, vēsturi vai politiku. Kīnu ģimene aktīvi seko līdzi stipendiātu studiju gaitām.

Tālāk ceļš 2010. gadā Vītolu ģimeni aizveda arī uz Melburnu, kur tautieši svinēja 18. novembra svētkus un pulcējās dažādos sarīkojumos. Mūzika, dzirkstošs prieks un svētku sajūta virmoja gaisā. Sarīkojumā tika satikts toreizējais DV Melburnas priekšsēdis Aivars Saulītis, kurš jau bija dibinājis Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas stipendiju. Pateicoties šī brīža nodaļas priekšsēža Jāņa Kārkliņa lēmumam, ziedojums stipendijām tiek turpināts. Šogad stipendija piešķirta Everitai Bindei un Beatrisei Šmidbergai (RSU Medicīna).

Aivars Saulītis ar sievu dibināja arī Māras mātes piemiņas stipendiju, bet, kad fondu sasniedza skumjā ziņa par Māras Saulītes došanos mūžībā, dēls Pēteris Saulītis kopā ar Kristīni Saulīti izlēma dibināt Māras Saulītes piemiņas stipendiju. Par tās saņēmēju šogad kļuvusi Alma Vilma Gūtmane (LU Tiesību zinātne), kura iepazīšanās vēstulē rakstīja: „Es jutos ļoti īpaši, uzzinot, ka esmu vienīgā, kas šogad saņems Māras Saulītes piemiņas stipendiju. Ar lielu interesi izlasīju viņas biogrāfiju un sajutu radniecisku saikni. Arī mani vecāki ir studējuši teoloģiju, turklāt tēvs gribēja kļūt par mācītāju.“

Melburnas sabiedrībā pazīstama arī ziedotāja Natālija Neiburga, kura dibinājusi Jāņa Neiburga un Natālijas Riteres-Neiburgas stipendija. Tā dibināta studentiem, kuri nāk no ziedotājas dzimtās puses Alūksnes novada. Šogad stipendiju saņem Krista Koliste (RSU, Medicīna). Priecājamies par saņemtajām ziņām no Natālijas Neiburgas un sazvanīšanos lietotnē ­Whatsapp.

Ziedotājs Visvaldis Sniedze kopā ar sievu dibinājis Visvalža un Māras Sniedzes stipendiju. Ik gadu tiek skoloti trīs jaunieši, un šogad tie ir: Emīls Timofejevs (RSU, Zobārstniecība), Elīza Līga Dižgalve (RTU, Būvniecība), Adrians Rakstiņš (RTA, Ekonomika). Priecājamies saņemt vēstules no ziedotāja, kurās viņš zemāk parakstās jūsu Visvaldis, un, sekojot līdzi Melburnas notikumiem, priecājamies, ka ziedotājs apmeklē sarīkojumus un pat guvis laurus cepuru ballē. Visi stipendiāti sūta labas domas un veselības vēlējumus ziedotājam Visvaldim Sniedzem!

Tālāk Vilis un Marta Vītoli devās uz svētku sarīkojumu Sidnejā. Tajā Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) pārstāvji sveica Vītolu ģimeni ar ierašanos un tā kā uzaicinātais viesis Vilis Vītols izdevumus sedza pats, atvēlētā naudas summa tika ziedota LAAJ stipendijai. Tā bija reize, kad arī Vītolu ģimene satika Jāni Graudu, šī brīža LAAJ priekšsēdi. Arī šī liktenīgā tikšanās sekmēja Jāņa Grauda radīto projektu Mana dāvana Latvijai, aicinot ikvienu, kam sirdī īpaša vieta Tēvzemei, atteikties no savām dzimšanas dienas dāvanām (vai svinībām). Kopīgais ziedojums jau otro gadu atbalsta studenti Ivetai Andai Mundai (RSU Medicīna). Viņas pateicības vēstuli Jānis Grauds nosūtīja publicēšanai laikrakstā Latvietis.**

Asjas Everts testamentārais novēlējums šogad sekmējis 24 jauniešu studijas. Sidnejā Asja kopā ar vīru Berndtu Everts aizvadīja laimīgus gadus gan darbojoties latviešu sabiedrībā, gan ceļojot. Abiem aizejot mūžībā, dzīves laikā uzkrātie līdzekļi tika novēlēti stipendijām. Šogad fonds saņēma pēdējo Asjas Everts testamentārā novēlējuma daļu no pārdotā īpašuma Sidnejā.

Elgas Rodzes-Ķīseles stipendija tapusi pateicoties Raimonda Kraukļa un Pētera Strungas iniciatīvai. Abi kungi Elgu Rodzi-Ķīseli satika Sidnejas latviešu sabiedrībā un viņu draudzību piepildīja sirdij tuvā dzeja, mūzika un latviskās vērtības. Elgai Rodzei-Ķīselei aizejot mūžībā, Raimonds Krauklis un Pēteris Strungs izlēma kundzes testamentā atstātos līdzekļus nepaturēt sev, bet godināt viņas mūžu, dibinot piemiņas stipendiju studentiem Latvijā. Šogad fonds saņēma sēru ziņu par Raimonda Kraukļa aiziešanu mūžībā. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Latvieši allaž ir mācējuši ne tikai kopt savu tēvu zemi, bet arī slavināt tās skaistumu dziesmās un mūzikā un ar tādu slavinājumu Vītolu ģimene tika uzņemta Adelaidā. Toreiz Adelaidas Latviešu biedrības priekšnieks Bruno Krūmiņš atklāja sarīkojumu, kurā viņš vēlēja Latvijai gaišu nākotni. Sarīkojumā Vilis Vītols pateicās visiem Adelaidas ziedotājiem.

Adelaidas Latviešu biedrības (ALB) – Benitas Vembris piemiņas stipendija tika dibināta godinot pianisti un biedrības locekli Benitu Vembri. Tā atbalsta tikai mūzikas studentus. Šogad stipendiju saņem Annija Elizabete Meija (JVLMA Alta spēle). Pateicamies biedrības vadītājai Ilzei Radziņai un visiem ALB biedriem par sadarbības turpināšanu. Laikā, kad ir ierobežotas tikšanās, atceramies Veltas Voitkunas viesošanās reizes Latvijā – tās vienmēr paliks siltā mūsu atmiņā. Tāpat arī ALB bijušā vadītāja Bruno Krūmiņa saņemtās vēstules ik reizi liek justies novērtētiem: „Paldies par novembra mēneša ziņām. Ziņas ir labas un fonda dibinātājs Vilis Vītols var būt lepns un gandarīts uz savu nodibinājumu, kas ved daudz jaunos latviešu censoņus izglītības stikla kalnā Ar sirsnīgu sveicienu visiem Vītolu fondā.“

Vilis Vītols 2010. gada savā uzrunā Adelaidas tautiešiem, kā piemēru minēja fonda sadarbību ar Dārziņu ģimeni: „Mēs varam palīdzēt Latvijai, kā to Adelaidē dara Dr. Andris un Dace Dārziņi, kas ar savu atbalstu palīdz izglītot Latvijā jauno audzi.“ Ik gadu Dārziņu ģimene lido no tālās Austrālijas, lai rīkotu svētku pusdienas kopā ar saviem stipendiātiem. Šogad atbalstu saņem trīs jaunieši no Alūksnes un Apes: Ernests Mednis (RSU Medicīna), Una Koliste (RTU Datorsistēmas), Elīza Puriņa (LU Komunikācijas zinātne). Diemžēl šogad tikšanās nebija iespējama, bet Andris un Dace iepriecināja stipendiātus ar dāsnām dāvanām Ziemassvētkos. Viņu rīcība ir iedvesmojusi daudzus līdzcilvēkus ziedot. Viņu dēls Dāvids Dārziņš ar savu darba pieredzi palīdz fondam dažādos jautājumos.

Zīmīga tikšanās pirms desmit gadiem Adelaidā Vītolu ģimenei bijusi ar Gunāru Eižēnu Bērzzariņu. Kopā pavadīts skaists svētku vakars, iepazīts Vītolu ģimenes dibinātais fonds un uzņemta kopīga fotogrāfija. Vēlāk ar fondu sazinājās Latvijas Goda konsuls Austrālijā Valdis Tomanis, kurš paziņoja par Gunāra Eižēna Bērzzariņa testamentāro novēlējumu. Bērzzariņa kungs bija bija nolēmis savus līdzekļus novēlēt jauniešiem, kuri absolvējuši viņa bērnības skolu Rīgas Valsts 1. ģimnāziju un turpina izglītoties augstskolā. Šogad stipendiju saņem Mārtiņš Ciekurs (RBS Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas).

Daugavas Vanagu Adelaidas nodaļa arī atbalsta fondu – iepriekš vanagi un vanadzes dibināja stipendiju studentiem-zemessargiem un mājturību studējošiem. Šogad līdzekļi ziedoti Marijas Ķeņģes piemiņas stipendijai. Guntas Vagares un Klāras Mētras vadībā tika vākti līdzekļi stipendijai, lai godinātu Vispasaules Daugavas vanadžu Goda prezidentes paveikto dzīves laikā. Ieceri atbalstīja vanadzes no Pertas, Adelaidas, Kanberas, Melburnas, Sidnejas, Kanādas, ASV un Latvijas. Stipendija piešķirta Armandai Višņovai (LU Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāja).

DV Adelaides nodaļas biedri palīdzējuši īstenot vairākas stipendijas Latvijā. Jāņa Spirēna piemiņas stipendiju kārtoja DV Adelaides nodaļas priekšsēde Ilga Vēvere. Jānim Spirēnam bija vēlme atbalstīt kādu studentu Latvijā, kurš studētu lauksaimniecību. Šogad stipendiju saņem Alise Lutinska (LLU Lauksaimniecība). Savukārt, vanadze Biruta Brūns dibinājusi tēva Ernesta Freimaņa piemiņas stipendiju. Ainavu arhitektūra bijusi Freimaņa kunga sirdslieta, tādēļ stipendija šogad piešķirta Karīnai Ločmelei (LLU Ainavu arhitektūra un plānošana). Ar vanadzes Ilzes Ostrovskas palīdzību tika dibināta Helēnas un Pētera Grīnmaņu piemiņas stipendija. Ziedotājas Rita Lutere un Austra Mirdza Gajewicz (dzimušas Grīnmanis) stipendiju vecāku piemiņai dibināja, lai atbalstītu Jāņa Eglīša Preiļu ģimnāzijas absolventus. Šogad stipendiju saņem Maksims Podskočijs (RTU Ķīmijas tehnoloģijas).

Arī ziedotāja Andra Zālītes dibinātā stipendija māsas Mairas Zālītes-Turaids piemiņai devusi izglītību vairākiem mūzikas studentiem. Stipendija novēlēta vokālās mūzikas studentiem, jo gan pašai Mairai, gan viņas mātei Ritai Eriņai-Zālītei visu mūžu tuva bijusi mūzikas valoda. Šogad stipendiju saņem Anna Amanda Stolere (JVLMA, Vokālā mūzika).

KOPĀ paveikts tik daudz, radīts milzu KOPUMS – atbalstīti un izskoloti gandrīz 4000 jaunieši Latvijā, satikti vairāk nekā tūkstots fonda atbalstītāji. Esam pagodināti, ka ziedotāju dibinātās stipendijas ir viesušas vēlmi atbalstīt fonda ideju arī citiem. Jau vairākus gadus Anita Ilze Andersone un Greims (Graham) Andersons ziedo prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai.

Lai cik tumšs ir šis laiks, Gaisma atnāks. Un atnāks arī jauns pavasaris, vasara, rudens un ziema – ar jaunām cerībām, ticību. Turpināsim labos darbus KOPĀ! Paldies visiem ziedotājiem par sadarbību!

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv
23.12.2020.

* LL122 – http://www.laikraksts.com/raksti/886

** LL623 – http://www.laikraksts.com/raksti/10137Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com