Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Daudzas un dažādas nodarbības

Gaidām un skautiem Melburnā aizņemts marta mēnesis

Laikraksts Latvietis Nr. 139, 2011. g. 31. martā
Arnis Vējiņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Rīgas (1.) gaidu un Rīgas (102.) skautu vienībām marts ir ļoti aizņemts mēnesis. Šajā mēnesī mums bijis daudz ko darīt un daudz kur iet.

Mūsu darbībā ieskaita:

Vienību nometne

Katru gadu abas vienības brauc uz Tērveti, uz mūsu gadskārtējo nometni. Beidzamos dažus gadus sakarā ar ugunsgrēkiem bijām mainījuši uz ziemas nometni. Šogad nolēmām atgriezties uz mūsu pierasto laiku – Leibora dienas (Labour day) garo nedēļas nogali no 12. līdz 14. martam.

Nodarbības bija daudz un dažādas. Piemēram skauti un gaidas, uzcēluši savas guļamteltis un virtuves pajumti un tos iekārtojuši, gāja mežā. Tur mežā, starp citu, atjaunoja savas zināšanas vai jaunie mācījās par koku ciršanu. Tālāk arī mācījās dažādas mākas, ieskaitot mezglu siešanu un to lietošanu. Glābšanas mezgls vairākiem bija jaunums, un viņiem bija iespēja to praksē izmēģināt, kad katru (pārbaudīt viņu mezglu siešanas spējas) uzvilka kokā!

Tajā pašā laikā roveri darīja savu labo darbu, aptīrot dažas apakšnometnes: pēc janvāra milzīgām lietus gāzēm bija vairāki koki, kas bija jānogāž drošības dēļ.

Sestdienas vakarā ciemos atbrauca divi astronomi no Bendigo Astronomiskās sabiedrības (Bendigo Astronomical Society). Viņi no sākuma pastāstīja kā teleskopi strādā, bet tad tumsā varēja parādīt mēnesi un dažādas zvaigznes. Vēlāk aizgājām viņiem līdzi uz citu nometnes daļu, un viņi mums parādīja Saturnu – ar visiem riņķiem!

Svētdienā, pēc karoga un svētbrīža, visi devās lielgaidu rīkotā šķēršļu gājienā pa visām Tērvetes malām. Vakarā notika mītnes vakars ar visādiem priekšnesumiem, dziesmām un saucieniem.

Pirmdienas pēcpusdienā slēdzām nometni un devāmies uz mājām.

Pulkveža Kalpaka piemiņa

Tāpat kā katru gadu, mēs gādājām par roveru, lielgaidu un gaidu karoga sardzi Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas rīkotajā piemiņas brīdī Foknera (Fawkner) kapsētā. Pēc māc. Saulītes novadītā svētbrīža, vairums devās uz sarīkojumu DV mītnē, kamēr mūsējie devās uz Tērveti, piedalīties vienību nometnē.

Dromānas Jūras mazskauti ciemos

2010. gada beigās mazskautu vadītāja Ināra Upīte izbraukuma laikā Morningtonas pussalā, sarunāja tikšanos ar Dromānas Jūras mazskautu pulciņu.

2011. gadā, sestdienā, 19. martā Melburnas Latviešu namā atkal bija tikšanās, kad Dromānas Jūras skautu mazskautu pulciņš viesojās pie Rīgas (102.) mazskautu pulciņa un Rīgas (1.) gaidu guntiņu pulciņiem.

Vad. Upīte bija noorganizējusi dažādas izdarības, sākot ar pētniecības gājienu ap Latviešu namu un Latviešu skolas māju. Bērni pa pāriem (viens latviešu un viens ciemiņš) meklēja atbildes vairākiem jautājumiem.

Pēc tam visi aizgāja uz Seintkildas Botāniskiem dārziem, kur notika dažādas spēles un bija iespēja baudīt bērnu parku.

Pēc tam visi atgriezās Latviešu namā, kur priekšpagalmā sagaidīja picas un arī saldumi. Šī bija laba diena, un visiem bērniem šīs pēcpusdienas nodarbības ļoti labi patika. Paldies vadītājām, kas šo iespēju bērniem noorganizēja!

Skauti un gaidu pulciņā nodarbības

Pēc skolas jaunieši kārtējām nodarbībām pulcējās vadītāju Vējiņu mājās. Starp citu, piedalījās pētniecības gājienā pa Gardinera strauta taku (Gardiner's Creek trail), kur arī ierīkoja ģeoslēptuves (angl.: geocaching) nodarbību – kaut kas līdzīgs dārguma meklēšanai (angl.: treasure hunt), izmantojot speciālu GPS aparātu, kas tam paredzēts – ieraksta koordinātes, lai speciāli meklētu šo noslēpto trauku. Atradām, ielikām objektu, kas no citas ģeoslēptuves izņemts, un Ģeoslēptuves tīmekļa lapā aprakstījām, kas izņemts un kas ielikts (iepriekšējā reizē, kad šo darījām, lielgaida Karīna Vējiņa ielika traukā objektu, kas bija iesācis ceļot Havajas salā, un ko viņa bija atradusi Ņujorkā). (Red.: Par ģeoslēpņošanu var vairāk lasīt http://abc.geoforums.lv/)

Pēc tam atpakaļ uz māju, kur veica dažādas izdarības, un vakarā piedalījāmies Zemes stundā (Earth Hour), kad uz stundu izslēdz elektrību (īpaši lampas) un turpmākās nodarbības risinājās sveču gaismā.

ESGAV gadskārtējā nometne

Nākošā nedēļas nogalē notiks ESGAV (Etniskā skautu un gaidu apvienība Viktorijā) gadskārtējā nometne. Šogad tā notiks Mafekingparkā (Mafeking Park) – austrāļu roveru nometnes vietā, Jej (Yea) apkārtnē. Tēma ir Impēriskā Roma (Imperial Rome), bet nevaru stāstīt neko par to – neesmu vairs nometnes komitejā un nezinu detaļas par to, kas plānots. Bet no pieredzes – būs interesanta nedēļas nogales nometne visiem dalībniekiem, no visām (8) tautībām!

Vad. Arnis Vējiņš
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com