Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Skautu un gaidu vadītāju konference Latvijā

Pārrunā daudzus svarīgu jautājumus

Laikraksts Latvietis Nr. 142, 2011. g. 20. apr.
Jānis un Maija Šķiņķi -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: vad. Elmars Indriksons, v.v. Liga Jagmane, vad. Liene Kiršfelde, vad. Andris Matisons, vad. Kristaps Kļava, v.v. Renāte Bendika, vad. Atis Vēliņš. FOTO Maija Šķinķe.

2011. g. 2. aprīlī Rīgā notika Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas (LSGCO) vadītāju un vadītāju vietnieku gadskārtējā konference. Konferencē piedalījās vadītāji no Rīgas, Ogres un Valmieras vienībām. Sakarā ar dārgām transporta cenām no citām pilsētām diemžēl nebija neviens ieradies, bet gan bija nosūtījuši mandātus. Konferencē no 47 aktīviem vadītājiem bija ieradušies 34, un līdz ar to tika konstatēts kvorums, kas pēc Latvijas likumiem ir nepieciešams, lai balsošana par lēmumiem un amatpersonām būtu legāla. Konferencē Latviešu skautu kustību pārstāvēja vad. Jānis Šķinķis un Latviešu gaidu kustību vad. Maija Šķinķe.

Pašreizējais LSGCO valdes priekšsēdis un Latvijas Skautu priekšnieks vad. Andris Matisons, atklājot konferenci savā uzrunā atskatījās uz skautu/gaidu dibinātāja lorda Roberta Bēden-Pauela rakstos, kā arī skautu un gaidu likumos un solījumos izteiktām vērtībām, kuras ir nepieciešamas ievērot skautu un gaidu audzināšanas darbā vēl šodien.

Konferences darba gaitā valdes locekļi deva atskaites par pagājušā gadā paveikto: finansiālo pārskatu, nometņošanu, sadarbību ar kaimiņvalstu skautu un gaidu organizācijām, tikšanos ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru, kurš arī ir LSGCO goda prezidents, kā arī sadarbību ar Pasaules Skautu biroju (WOSM) un Pasaules Gaidu biroju (WAGGGS).

Lielākais laiks tika veltīts 2011.-2012. gada stratēģiskam plānam, kurš tika izstrādāts sadarbībā ar Pasaules Skautu un Gaidu birojiem. Tika veikta LSGCO darbības analīzes lietojot Pasaules biroju SWOT sistēmu. (SWOT angliski nozīmē Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats; latviski: stiprums, vājības, iespējas, draudi). Vadītājiem bija iespēja izteikties par šiem tematiem, kas tiks sakopoti, lai varētu turpināt organizācijas darbības analīzi. Plānā ir ieskaitīti vairāki organizācijas mēroga pasākumi, vadītāju un vadītāju vietnieku sagatavošanas kursi, kopnieku kursi, jauno programmu ieviešana vienībās, jauno locekļu piesaistīšana u.c.

Vad. Anete Pajuste informēja vadītājus par tikko nodibināto Skautu gaidu fondu, kura mērķis ir ar ziedojumu līdzekļiem veicināt skautu/gaidu darbību gan vienībās, gan centrālas organizācijas ilgtermiņa attīstībai. Lielākā daļa no ziedojumiem tiks ieguldīti neaizskaramā fonda, bet pārējie izmantoti tekošām vajadzībām. Ziedojumi atvelkami no ienākumiem, kas apliekami ar nodokļiem.

Pēc LSGCO statūtiem katrus trīs gadus tiek pārvēlēta valde, skautu un gaidu priekšnieki un citas amatpersonas. Jaunā valdē uz nākošiem trim gadiem būs Latvijas Skautu priekšnieks vad. Andris Matisons, Latvijas Gaidu priekšniece vad. Liene Kiršfelde, vadītāji Atis Veiliņš, vad. Kristaps Kļava, vadītāju vietnieks Elmārs Indriksons, vadītāju vietnieces Līga Jagmane un Renāte Bendika. Revīzijas komisijā tika ievēlētas vadītājas Inga Liepkalne, Liene Trapenciere un Vanda Bērziņa, Goda tiesā vadītāji Uldis Jansons, Tālivaldis Jēkabsons un Ivars Šmits.

Konference pārrunāja vairākas iesniegtās rezolūcijas, kuru starpā bija ilgtermiņa datu bāzes izveidošana un informācijas izplatīšana aktīviem biedriem, bijušiem biedriem un vispārējai sabiedrībai elektroniskā vidē. Šis darbs ir apjomīgs un prasīs lielu darbu, kura veikšanai pašreiz nav nepieciešamo resursu. Rezolūcija par drošības noteikumiem nometnēm uzrakstīšanu tika pieņemta ar uzdevumu to uzrakstīt un pielietot jau nākošā nometņošanas sezonā. Latvijā pašlaik nav nekādi Valsts nolikumi šinī jomā. Tā kā LSGCO pārstāvji aktīvi darbojas dažādās likumdošanas padomēs jaunatnes nevalstisko organizācijas jomās, tad šo LSGCO izstrādātos noteikumus varētu ierosināt likumdošanai.

Noslēgumā vad. A. Matisons vadīja pārrunas par vienu no pašreiz pasaules lielākām problēmām – pedofiliju – it sevišķi jaunatnes un jaunatnes audzināšanas jomā. Konference nolēma tālāk ieskatīties Latvijas likumdošanā un arī citu valstu skautu/gaidu organizāciju praksē, lai ievestu attiecīgos soļus pedofilijas novēršanā.

Pēc konferences vadītāji devās gājienā uz Brāļu kapiem pie ģen. Kārļa Goppera kapa, kur nolika ziedus un atzīmēja viņa dzimšanas dienu 2. aprīlī.

Vad. Jānis un Maija Šķinķi
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com