Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latvijas izglītība neklātienē

Mūsdienīga iespēja turpināt vai iegūt pamata vai vidējo izglītību ikvienam jebkurā vecumā!

Laikraksts Latvietis Nr. 85, 2010. g. 16. apr.
-


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Rīgas Tālmācības vidusskola (RTV) ir pirmā akreditēta vidusskolā Latvijā, kas piedāvā iegūt izglītību tālmācībā. RTV mājas lapā definēts: „Tālmācība ir izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo īpaši strukturēti mācību materiāli, videolekcijas un individuāls mācīšanās temps, īpaši organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana.“

Rīgas Tālmācības vidusskola paver iespēju iegūt vidējo vai pamata izglītību ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, bet arī tiem, kas šobrīd strādā un dzīvo ārzemēs ar interneta starpniecību. Klātienes konsultācijas notiek tikai reizi mēnesī, sestdienās. Tātad, audzēkņi pamatā mācās patstāvīgi, izmantojot noteiktos mācību līdzekļus un RTV izstrādātos elektroniski pieejamos tālmācības papildmateriālus un videomateriālus katrā mācību priekšmetā. Tālmācības vidusskolas audzēkņiem jākārto arī ieskaites un eksāmeni, gluži tāpat kā jebkurā klātienes vidusskolā.

Tālmācība tādējādi ir izglītošanās forma ar individualizētu pieeju mācību procesam, kas piemērojama ikvienam dzīves ritmam, un tu vari būt jebkurā pasaules valstī. Nepieciešama ir tikai patiesa vēlme mācīties, kā arī – pieeja internetam.

Šajā mācību gadā ir nokomplektētas sešas mācību klases, kurās mācības uzsākuši gan audzēkņi no Latvijas, gan mācīties gribētāji, kuri dzīvo un strādā citās valstīs – Lielbritānijā, Īrijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Somijā, Vācijā, Šveicē, Spānijā, Portugālē, Skotijā, Čehijā Francijā, Itālijā, Krievijā, Japānā, Brazīlijā, Grieķijā un ASV.

2009. gada septembrī, pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstam, savu darbību uzsāka pirmā tālmācības vidusskola Latvijā – Rīgas Tālmācības vidusskola, kura šobrīd ir vienīgā akreditētā mācību iestāde, kas piedāvā izglītību iegūt tālmācībā.

2010./2011. mācību gadā skola piedāvās apgūt arī pamatizglītības programmu (7.-9. klase) un divas vispārējās izglītības programmas.

Rīgas Tālmācības vidusskola piedāvā standarta izglītības mācību programmas, kurās iekļauti visi obligātie vakarskolas mācību priekšmeti. Tādējādi absolventi varēs iestāties jebkurā sev vēlamā augstskolā vai profesionālās izglītības mācību iestādē. Šīs skolas vērtības ir – uzņēmība, zināšanas, panākumi un brīvība.

RTV mājas lapā skolas direktore, Mg. psych., LLU pedagoģijas doktorante Ilze Kalniņa raksta: „Piedāvātās mācību programmas galvenokārt ir piemērotas tiem audzēkņiem, kuri spēj motivēt sevi pašmācībai un kuriem piemīt nepieciešamās spējas uzņemties neatlaidīgu darbu un mērķtiecīgi sasniegt rezultātu. Šī izglītības ieguves forma ir piemērota kā jauniem – uzņēmīgiem cilvēkiem, tā pieaugušajiem, kuri vēlas ko būtisku mainīt savā dzīvē.“

Tātad, visbūtiskākais faktors auglīgam rezultātam ir tava personīgā attieksme. Galvenais ir apzināties, ka mācīties nekad nav par vēlu!

Rīgas Tālmācības vidusskolas priekšrocības:

  • Jebkurā vecumā vari iegūt vai pabeigt pamatizglītību vai vidējo izglītību;
  • Jebkurā pasaules valstī latviešu valodā vari uzsākt vai turpināt iegūt pamatizglītību vai vidējo izglītību;
  • Īpaši pārdomāta un strādājošiem cilvēkiem piemērota individuāla mācību atbalsta sistēma:
    • Iespējas apmeklēt klātienes konsultācijas vienu reizi mēnesī;
    • Iespēja mācīties pēc individuāli izstrādāta mācību plāna, izmantojot internetu.

Mācībām var pieteikties visa mācību gada garumā.

Uzņemšanas noteikumi:

7. – 9. klasē uzņem ar liecību vai iepriekšējās mācību iestādes izsniegtu sekmju izziņu;

10. klasē uzņem ar pabeigtu pamatizglītību (apliecība un sekmju izraksts);

11. klasē uzņem ar pamatizglītības apliecību un 10. klases liecību (kurā ir ieraksts – pārcelt 11. klasē, izglītības iestādes direktora rīkojuma numurs par pārcelšanu, klases audzinātāja paraksts, izglītības iestādes zīmogs) vai arodvidusskolas/ arodskolas beigšanas apliecību (jābūt izziņai par programmai atbilstošu stundu skaitu);

12. klasē uzņem (skatīt ierakstus pie 11.klases teksta).

Atzinību Rīgas Tālmācības vidusskolai par sasniegumiem un inovatīvu metožu ieviešanu vidējās izglītības apguvē izteikusi arī Izglītības ministre Tatjana Koķe.

Rīgas Tālmācības direktore Ilze Kalniņa uzsver: „Ja mūs gribētu salīdzināt ar kādu no tradicionālajām izglītības iestādēm, tad mūsu priekšrocības ir: atšķirīgs un inovatīvs skatījums gan mācību formas (tālmācība) ziņā, gan mūsu attieksmes ziņā, mēs savu audzēkni mīlam un ļoti atbalstām. Mēs darām visu iespējamo un dažkārt pat neiespējamo, lai mūsu klients – audzēknis, būtu gandarīts un sajūsmā par piedāvāto mācību procesu un saviem sasniegtajiem rezultātiem. Jā, mēs esam atšķirīgi – gan savā domāšanā, gan darbībā!

Tas, ka mēs esam privāta mācību iestāde, ļauj mums būt elastīgiem un mainīgiem. Mēs esam tādēļ, ka esam jums vajadzīgi! Varam būt lepni, ka par pirmo akreditēto tālmācības vidusskolu Latvijā ir gandarīta gan izglītības ministre Latvijā, gan Latvijas vēstnieki ārzemēs.“

Plašāka informācija par skolu pieejama mājas lapā: www.talmacibasvsk.lv, kā arī, zvanot pa tālr. +371 67592999 vai rakstot uz – info@talmacibasvsk.lv

(Red.: Rīgas Tālmācības vidusskolā patlaban mācās skolēni no 18 pasaules valstīm, vecumā no 16 līdz 57 gadiem).  ∎Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com