Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Brisbanes Latviešu nams

Direktoru ziņojums aizdevējiem

Laikraksts Latvietis Nr. 202, 2012. g. 25. maijā
Saule Ltd valde -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Brisbanes Latviešu nama sabiedrības Saule Ltd direktoru ziņojums visiem, kuri paši vai kuru piederīgie 1970. – 80. gadu laika posmā ar naudas aizdevumu (nevis ziedojumu) atbalstīja latviešu nama būvdarbiem domātas ziedojumu vākšanas akcijas.

Ir pagājuši gadi četrdesmit, un līdz šim tikai maza daļa aizdevēju ir pieprasījuši aizdevuma atmaksu, un Saule Ltd grāmatās prāva naudas summa – $35 836 – stāv ierakstīta kā nenodrošināti aizdevumi (unsecured loans). Lai grāmatvedību sakārtotu, aizdevumi jāatmaksā vai jānoraksta (write off), un, ņemot vērā, ka vairums aizdevēju sen vairs nav mūsu starpā, ar sabiedrības piekrišanu aizdevumus varētu norakstīt kā ziedojumus Latviešu namam. Lai to darītu, likums prasa par notikušo pēc iespējas plaši izziņot, un Saule Ltd. aicina visus – it īpaši aizdevējus vai aizdevēju piederīgos – piedalīties ārkārtējā sēdē sestdien 2. jūnijā plkst. 12.00 Brisbanes Latviešu namā.

Latviešu nama bibliotēkā ir pieejams aizdevēju saraksts, kur katram vārdam klāt minēta ziedotā naudas summa. Sarakstu var apskatīt vai par to saņemt informāciju, zvanot Saule Ltd. direktorēm Dacei Dambergai (0417195541) vai Ingai Česlei (0408 302 506).

Lai izprastu, kāpēc šī naudas summa ir iesaldēta Saule Ltd. kontā un kādēļ bija nepieciešamas iepriekš minētās intensīvās līdzekļu medības, ir jāpieskaras pie latviešu nama un nama sabiedrības Saule Ltd tapšanas un darbības vēstures, kas sastādīta, izmantojot AL kādreizējā korespondenta, Arvīda Biela piezīmes. Brisbanes Latviešu nams – 1955 – 1990.

Jau 50 gadu sākumā Brisbanē sāk veidoties latviešu sabiedrība. Top interešu grupas, koris, teātris utt., un visam jānotiek īrētās, cenas ziņā pieejamās zālēs.

1953. g. paceļas doma iegādāties pašiem savu namu, un DV Brisbanes nodaļa uzņemas iniciatīvu šo lietu iekustināt. Tiek sastādīta latviešu nama (LN) komiteja, kurai austrāliešu advokāts sagatavo likumiem atbilstošus LN statūtus. Tā rodas latviešu nama sabiedrība, Saule Ltd, kurai DV nodaļa sola neatslābstošu atbalstu. Šo solījumu DV ir arī gadiem nepārtraukti pildījuši – turpinot latviešu namu un līdzās arī latviešu sabiedrību, atbalstīt līdz šai dienai.

1955. g. iznāk Saule Ltd apkārtraksts visiem Brisbanē dzīvojošiem latviešiem, kur ziņots, ka nama sabiedrības statūti jau reģistrēti un darbs sācies rast Brisbanē namu latviešu kulturālo un sabiedrisko vajadzību apmierināšanai.

1955. g. novembrī LN sabiedrība gūst 58 biedrus. Apzinātas 300 – 400 latviešu ģimenes, un tiek darīts viss iespējamais, lai biedru skaits augtu.

1956. g. uzrāda jau 81 biedru, bet liekas, ka daudzus atbaida 1 mārciņu gadā lielā biedru nauda – kas tolaik nebija niecīga summa. Ir aprakstīta cīņa ar negatīvismu, neuzticību, pat zināmu nenovīdību. Jāņem vērā, ka 1950os gados daudzi vēl dzīvoja cerībā, ka pavērsies ceļš atpakaļ uz mājām. Bijā sava daļa tautiešu, kas pārliecināti, ka atpakaļceļa nebūs un ka jāiesaistās vietējā sabiedrībā, lai pēc iespējas ātri pārtaptu austrāliešos.

Kaut gan nācās piedzīvot daždažādas nepatikšanas, 1957. g. Saule Ltd sabiedrības sadarbību slavē – ir izveidojies tautiešu grupējums, kuriem latviešu sabiedrība ir dzīvei nepieciešama – sasniegumi ir apmierinoši, un biedru skaits lēnām pavairojās. Sākas nopietnas līdzekļu vākšanas akcijas latviešu nama iegādei – LN kasē plūst nauda. No akcijām vispopulārākā izrādās pudeļu vākšana. Par 18 000 pudelēm LN saņem 52 mārciņas ar šiliņiem.

Parādās kāda Jokupētera izdomāts sauklis:

Dzer, brālīti, dzer!
Uz tukšām pudelēm latviešu namu cel!

1960. g. augustā Brisbanes Ziņotājs Nr. 23 vēsta, ka latviešu nams nu ir konkrēta lieta. Saule Ltd. ir parakstījusi līgumu par bijušo Adventa draudzes baznīcas iegādi priekšpilsētā Burandā – pieticīgs, bet izdevīgs un sabiedrības vajadzībām piemērots pirkums par 3475 mārciņām. Sabiedrība izsaka atzinību, bet nu sākās atjaunota naudas vākšana un talcinieku vervēšana, lai jaunās telpas būtu izmantojamas sabiedrības vajadzībām.

Atbalsts nāk kā naudā, tā graudā, un 1969. g. jūlijā nama pārbūve skaitās nobeigta ar labi padarītu darbu. Bet cīņa par naudu turpinājās, jo vajadzību ir bezgala daudz – krēsli, trauki, galdi... jauns labierīcību bloks un vēl daudz kas. Organizācijas bieži savu sarīkojumu atlikumu ziedo namam. Tautieši tāpat ziedo – nepārtraukti ziedo naudu, laiku, produktus, cep pīrāgus, tortes – viss namam, viss, lai būtu latvietībai dzīves vieta.

1975. g. parādās ziņas, ka Latviešu namam draud briesmas. Pavalsts valdības plānotais lielceļš – maģistrāle – it kā šķērsošot zemi, kur atrodas mūsu nams, un plānā paredzēts īpašumu atsavināt. Saule Ltd. steigšus jāmeklē cita vieta... cits nams. Atsākās ziedojumu vākšanas akcijas, un šoreiz ļaudīm dod izvēli – naudu vai nu ziedot, vai aizdot un to variantu arī dažs labs izvēlās... „tik daudz jau ziedots un nauda kokos neaug.“

DV Brisbanes nodaļa atkal nāk talkā, un kopā ar sabiedrības ziedojumiem sanāk naudas diezgan piemērotam zemes gabalam Jerongas priekšpilsētā. Aizdotās naudas visus šos gadus stāv grāmatās ierakstītas kā nenodrošināti aizdevumi un rada problēmas nama grāmatvedim. Gandrīz visi aizdevēji šo pasauli jau atstājuši, bet, lai aizdevumus pēc likuma pārrakstītu Latviešu nama kasē, ir nepieciešama aizdevēju tuvinieku vai sabiedrības piekrišana.

Nama stāstu turpinot... 1978. g. joprojām pastāv neziņa par nama likteni, un Saules Ltd valdes lēmums ir ar jauno būvi nesteigties, jo nams būtu jāpārdod, lai sanāktu būvdarbiem nepieciešamā nauda.

1981. g. Saules valdes lēmums ir necelt jaunu namu uz nopirktā zemes gabala pirms nav izpētītas citas iespējas. Radusies doma, pieprasīt valsts subsīdiju un pirkt daudz lielāku zemes gabalu, kur celt Latviešu nama kompleksu, kur varētu būt ne tik vien nams, bet arī baznīca un veco ļaužu mītne. Lielāka zemes gabala pirkšanas līgums jau parakstīts, nauda iemaksāta, būvplāni tiek gatavoti un valdības subsīdija stāv apsolīta, kad šis šķietami ideālais risinājums tomēr sabrūk. Rodas sarežģījumi ar zemes iegādi. Īpašniece palielina cenu un pieprasa tiesības vēl dažus gadus palikt savā mājā. Advokāts un mākleris iesaka netērēt laiku un naudu, ar īpašnieci tiesājoties, un ar steigu rīkojās, lai Saule atgūtu iemaksāto naudas summu. Saules valde tikai tad sadzird sabiedrībā runāto – kurš latvietis ies vecumdienās dzīvot nabagmājā – un par zaudēto iespēju vairs nav tik žēl.

1983. g. sākas lielceļa priekšdarbi, un Saule Ltd sanem ziņu, ka zemi neatsavinās, bet ceļu būvējot būs nepieciešams rakties dziļi zem namam piederošā zemesgabala, par ko namam piedāvā maksāt kompensāciju. Nolemj zemi Jerongā pārdot un palikt jau ierastajās sabiedrības mājās.

1985. g. rodas iespēja no galveno ceļu departamenta (Main Roads Dept.) piepirkt namam blakus esošu zemes trīsstūri, lai namu pārbūvējot, telpas varētu krietni paplašināt.

1987. g. ar koncertu un balli atklāj jauno Latviešu namu, kas ir lieliski kalpojis sabiedrībai līdz šai baltai dienai. Pulka cilvēkiem pateicoties, nams tika pirkts un pārbūvēts. Gadiem jau tas tiek pulka talcinieku tīrīts, kārtots... pulka tautiešu izmantots, ar mīlestību uzturēts un kopts. Arvids Biela savās piezīmēs par Nama vēsturi min šo darbinieku un talcinieku vārdus. Viņš ir meklējis un atradis, liekas, visus – kā lielo, tā mazo darbu darītāju vārdus. Pieminot šos labos cilvēkus – visus kā vienu – pateicoties visiem kopā par sniegumu Brisbanes latviešu sabiedrībai, viņš lieto mazdrusciņ pārveidotus Raiņa vārdus:

Mēs maza saime ar lielu gribu.
Mēs liela būsim, cik mūsu griba.

Saule Ltd valdes nodoms ir A. Bielas rakstu, kopā ar Latviešu nama tapšanas fotoalbumu nogādāt emigrācijas muzejam Latvijā.

Nama ziedu laiks liekas ir pagājis. Tā paaudze, kas namu cēla ir aizgājusi atpūtā, un nu cīņu par latviešu nama tapšanu atvieto cīņa par pastāvēšanu. Par to arī tiks runāts sēdē, kur cerams nokārtos nenodrošināto aizdevumu ieilgušo lietu, lai nākamais finansiālais gads sāktos bez sarežģījumiem.

Saule Ltd aicina visus uz sabiedrības sapulci – sestdien, 2. jūnijā plkst. 12.00 Latviešu namā. Aicina apskatīt 1970. – 80. ziedojumu/aizdevumu sarakstus un aizdevumu vai nu pieprasīt, vai ziedot nama uzturēšanai. Saule Ltd aicina sabiedrību balsot par parāda dzēšanu.

Saule Ltd. Valde
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com