Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Pieņemtās rezolūcijas

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes sēdē 2012. gada 26. oktobrī

Laikraksts Latvietis Nr. 227, 2012. g. 1. nov.
PBLA -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
PBLA

PBLA

1. PBLA apsveic un atzinīgi novērtē Latvijas valsts 2013. gada budžetā iekļautos papildus līdzekļus Latvijas jauno ģimeņu atbalstam. PBLA aicina valdību apstiprināt mūsu tautas demogrāfiskās krīzes pārvarēšanu par vienu no Latvijas valsts galvenajām ilgtermiņa prioritātēm, paredzot turpmākos valsts budžetos vismaz 2% no IKP demogrāfijas attīstības programmām. (Adresāts: Ministru kabinets, Ministru prezidents, visas 11. Saeimā iekļuvušās partijas)

2. PBLA aicina visu nozaru profesionāļus un uzņēmējus Latvijā un ārpus tās piedalīties Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā, ko 2013. gadā 2., 3. jūlijā XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV deju svētku laikā rīko PBLA un Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera (LTRK). PBLA mudina visas mītņu zemju centrālās organizācijas iesaistīties ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu un latviešu izcelsmes profesionāļu un uzņēmēju apzināšanā un uzrunāšanā. (Adresāts: visas latviešu centrālās organizācijas ārzemēs)

3. PBLA izsaka lielu gandarījumu par valdības skaidru rīcību pēdējā gada laikā, nostiprinot valdības dokumentos latvisko izglītību bērniem, kas dzīvo ārpus Latvijas, kā svarīgu mūsu tautas un valodas tālākai dzīvotspējai, kā arī uzsverot latvisko izglītību ārpus Latvijas kā vienu no prioritātēm valsts izglītības politikā. Īpašs paldies konkrētām amatpersonām – no Latviešu valodas aģentūras, Ministru prezidenta biroja, Kultūras ministrijas (KM), Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Ārlietu ministrijas (ĀM) – par atsaucību, situācijas izpratni un saskaņotu rīcību šajā jomā. PBLA cer uz turpmāku ciešu un regulāru sadarbību ar IZM un Latviešu valodas aģentūru tā, lai diasporai atvēlētie naudas līdzekļi būtu vismērķtiecīgākā veidā izmantoti izvēlētiem mērķiem. PBLA aicina Latvijas valdību līdzekļu piešķīrumu diasporas atbalsta programmām iekļaut Latvijas valsts pamatbudžetā. (Adresāts: Latviešu valodas aģentūra, Ministru prezidenta birojs, KM, IZM, ĀM)

4. PBLA konstatē, ka abpusēja līguma trūkums starp Krievijas un Latvijas izglītības institūcijām apgrūtina darba vīzas saņemšanu skolotājiem no Latvijas, tāpēc Krievijas skolas, kurās latviešu valoda ir obligāta latviešu izcelsmes bērniem, sāk zaudēt nepieciešamo nacionāli etnisko komponenti. PBLA aicina Latvijas IZM rūpīgi apsvērt un risināt šo situāciju, kā arī gādāt par latviešu valodas skolotāju savlaicīgu nosūtīšanu uz latviešu centriem Krievijā. (Adresāts: IZM)

5. PBLA aicina Latvijas valdību nodrošināt diasporas organizāciju pilnvērtīgu līdzdalību Latvijas valsts izglītības, kultūras un diasporas atbalsta programmās, atceļot ierobežojumus ārzemēs reģistrētu diasporas organizāciju dalībai tajās. (Adresāts: Ministru kabinets)

6. Kopš Valsts prezidenta kanceleja pārcēlusies uz Melngalvju namu, Rīgas pils Svētā Gara tornī vairs nav Latvijas valsts sarkanbaltsarkanā karoga, bet tur patlaban ir trīs tukši karoga masti. Latvijas karogam tur ir jābūt, kamēr pastāv Latvija, neraugoties uz to, vai ēkā atrodas Valsts prezidenta kanceleja, vai nē. PBLA aicina nekavējoties pacelt Latvijas valsts karogu Rīgas pils Svētā Gara tornī. (Adresāts: Valsts prezidents, Ministru prezidents, LR Saeimas priekšsēdētāja)

7. PBLA izsludina 2013. gadu par Latvijas Okupācijas muzeja gadu un aicina pasaules latviešu organizācijas un latviešus dāsni atbalstīt Latvijas Okupācijas muzeja iekārtošanu Nākotnes Namā, lai tas vēl ilgi stāstītu un atgādinātu patiesību par Latvijas valsts un tautas likteni okupācijas laikā un par okupācijas atstātajām sekām mūsdienu Latvijā un tās sabiedrībā. (Adresāts: visas latviešu centrālās organizācijas ārzemēs) ■Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com