Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Valsts svētkos apbalvo Gaidu vadītājas

Latviešu Gaidu vadītāju darbību atzīmē Austrāliešu skautu organizācija

Laikraksts Latvietis Nr. 230, 2012. g. 22. nov.
Arnis Vējiņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: Austrāliešu skautu vadītājs Gregs Mekdūgals (Greg McDougall, Assistant Chief Commissioner, Victorian Scouts), MLOA kasieris Ivars Neiburgs, MLOA priekšsēde Kristīne Saulīte. FOTO Gunārs Nāgels.

No kreisās: Anita Vējiņa, Valda Jefimova, Ināra Upīte, Rasma Celma ar apbalvojumiem. FOTO Gunārs Nāgels.

No kreisās: Rīgas (102.) Skautu vienības priekšnieks Arnis Vējiņš, Rīgas (1.) Gaidu vienības priekšniece Anita Vējiņa ar apbalvojumu, Lielgaidu dzimtas vecākās amata izpildītāja Karīna Vējiņa. FOTO Gunārs Nāgels.

18. novembrī tauta pulcējās Melburnas Latviešu namā atzīmēt Latvijas Valsts svētkus. Svētku akts notika divas daļās – abu skolu, gaidu un skautu kopējais akts sākās plkst. 11.00, bet pēc īsa starpbrīža turpinājas ar otro daļu.

Otro daļu ievadīja svētku runātāja Marianna Auliciema. Sekoja apbalvojumi. Pirmais, ko lūdza priekšā, bija Austrāliešu skautu vadītāju – Gregs Mekdūgalu (Greg McDougall, Assistant Chief Commissioner, Victorian Scouts). Viņš atvainojās, ka Viktorijas skautu priekšnieks nevarēja piedalīties, bet bija cits svarīgs pienākums.

Gregs bija atnācis apbalvot latviešu gaidu vadītājas par viņu ilggadīgo darbību skautu kustības labā. Viņš bija saskaitījis, ka šīs piecas vadītājas kopā gaidismam un skautismam nokalpojušas tuvu pie 250 gadu! Tika atzīts, cik daudz latviešu gaidu vadītājas darbība palīdzējusi arī latviešu skautiem. Gregs piecām vadītājām pasniedza Galvenā komisāra balvu (Chief Commissioner's Award) – vadītājām Rasmai Celmai, Inārai Upītei, Elfrīdai Rimšanei, Valdai Jefimovai un Anitai Vējiņai – jaunākās no viņām sākušas savas vadības gaitas vēlos 1970. gados.

Piezīme: Viktorijā vairs nepasniedz Galvenā komisāra balvu indivīdiem – tikai skautu vienībām par izciliem panākumiem. Tomēr tad, kad es Viktorijas skautu priekšniekam izskaidroju šo ierosinājumu, gaidu vadītājas apbalvot, viņš teica, ka to izkārtos gaidu vadītājām. Tā arī notika.

Arnis Vējiņš
Rīgas (102.) skautu vienības priekšnieks
5th Melbourne – 1st Latvian Scout Group Leader
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com