Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti

Latvijas atzinība diasporas izglītības darbiniekiem

Laikraksts Latvietis Nr. 231, 2012. g. 27. nov.
-


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: Jolanta Lārmane, Daina Grosa, Bite Švolmane. FOTO Kārlis Ātrens.

Mārīte Rumpe un LAAJ prezidija priekšsēdis Dr. Pēteris Strazds. FOTO Ivars Ozols.

Par nozīmīgu ieguldījumu latviskās izglītības veicināšanā Latviešu valodas aģentūra apbalvošanai ar Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstiem šogad izvirzīja 37 diasporas skolotājus un sabiedriskos darbiniekus. Priecājamies, ka apbalvojums ir piešķirts visiem izvirzītajiem kandidātiem un simboliski izsaka mūsu visu pateicību šiem izglītības darbiniekiem, kas bieži vien bez atlīdzības nerimstoši darbojas latviskās identitātes uzturēšanā un saglabāšanā ārpus Latvijas.

Ar IZM atzinības rakstu 2012. gadā ir apbalvoti:

 1. Mineapoles un Sentpolas latviešu skolas skolotāja Kristīne Kontere (ASV);
 2. Mineapoles un Sentpolas latviešu skolas skolotāja Āva Bērziņa (ASV);
 3. Mineapoles un Sentpolas latviešu skolas skolotāja Skaidrīte Štolcere (ASV);
 4. Mineapoles un Sentpolas latviešu skolas skolotāja, Latviešu organizāciju apvienības Minesotā priekšsēdētāja Maija Zaeska (ASV);
 5. Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības padomes priekšsēde; viena no portāla www.latviansonline dibinātājām, tagad pilda tā redaktora vietnieces pienākumus; Melburnas latviešu skolas skolotāja Daina Grosa (Austrālija);
 6. Adelaides latviešu skolas padomes sekretāre un latviešu valodas skolotāja Mārīte Rumpe (Austrālija);
 7. ilggadēja Melburnas latviešu biedrības skolas Daugava skolotāja Helēna Nāgela (Austrālija);
 8. Melburnas latviešu biedrības skolas Daugava padomes locekle Beatrise Švolmane (Austrālija);
 9. Melburnas latviešu biedrības skolas Daugava skolotāja, muzikālā ansambļa Jumalēni vadītāja Jolanta Lārmane (Austrālija);
 10. Melburnas latviešu biedrības skolas Daugava skolotājs, Latviešu jauniešu apvienības Austrālijā priekšsēdētājs, jauniešu tautas deju kopas Ritenītis vadītājs Markuss Dragūns (Austrālija);
 11. Austrijas latviešu nedēļas nogales skolas direktore un skolotāja Ieva Pūpola (Austrija);
 12. Austrijas latviešu nedēļas nogales skolas skolotāja Ilze Brūvere (Austrija);
 13. Austrijas latviešu nedēļas nogales skolas skolotāja Ingūna Lange (Austrija);
 14. Dublinas mūzikas studijas-skolas Mazais letiņš un Navanas latviešu skolas un jauniešu apvienības dibinātāja un vadītāja, Īrijas latviešu nacionālās padomes (ĪLNP) Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Inguna Grietiņa (Īrija);
 15. biedrības Latviešu sabiedrība Korkā nedēļas nogales skolas skolotāja Anita Litauniece (Īrija);
 16. biedrības Latviešu sabiedrība Korkā nedēļas nogales skolas skolotāja Gunita Mežule (Īrija);
 17. Dublinas mūzikas studijas-skolas Mazais letiņš skolotāja Rasa Stonkus (Īrija);
 18. Latviešu biedrības Īrijā nedēļas nogales skolas Saulgriezīte skolotāja Santa Eglīte (Īrija);
 19. Latviešu biedrības Īrijā nedēļas nogales skolas Saulgriezīte skolotāja Evita Zilgme (Īrija);
 20. Limerikas bērnu un jauniešu centra dibinātāja un vadītāja Kristīne Mihailova-Velša (Īrija);
 21. Meijo latviešu nedēļas nogales skolas dibinātāja un vadītāja Zane Kažotniece (Īrija);
 22. Ņūrijas bērnu un jauniešu centra dibinātāja un vadītāja, Īrijas 3x3 nometnes padomes locekle Agnese Šerbuka (Īrija);
 23. biedrības Latviešu sabiedrība Korkā valdes loceklis Ivo Ozoliņš (Īrija);
 24. neatkarīgais producents un radiožurnālists, mūzikas un kultūras raidījumu veidotājs Kārlis Vahšteins (Īrija);
 25. Hamiltonas Kristus draudzes mācītājs, Latviešu skolas Hamiltonā ticības skolotājs Ivars Gaide (Kanāda);
 26. Toronto latviešu biedrības sestdienas skolas 5. klases skolotāja Silvija Kempbela (Kanāda);
 27. Maskavas latviešu kultūras biedrības priekšsēdētājs un latviešu valodas pasniedzējs Jānis Dambītis (Krievija);
 28. Maskavas latviešu kultūras biedrības jauktā kora Tālava mākslinieciskā vadītāja un diriģente Tamāra Semičeva (Krievija);
 29. Eiropas Latviešu apvienības (ELA) priekšsēdētājs Aldis Austers (Latvija);
 30. Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā (LNPL) Izglītības nodaļas vadītājs, Eiropas Latviešu apvienības (ELA) prezidija loceklis, deju kopas Kamoliņš vadītājs Māris Pūlis (Lielbritānija);
 31. Pīterboro latviešu nedēļas nogales skolas skolotāja Mārīte Seņkova (Lielbritānija);
 32. Mančestras latviešu nedēļas nogales skolas skolotāja Anna Aleka (Lielbritānija);
 33. Mančestras latviešu nedēļas nogales skolas skolotājs Dāvis Linde (Lielbritānija);
 34. Mančestras latviešu nedēļas nogales skolas skolotāja Evija Krīgere (Lielbritānija);
 35. Zviedrijas latviešu nedēļas nogales skolas bijusī skolotāja Inta Meiere (Zviedrija);
 36. Zviedrijas latviešu nedēļas nogales skolas skolotāja Maija Janusa (Zviedrija);
 37. Zviedrijas latviešu nedēļas nogales skolas bijušais skolotājs un mācību pārzinis Jānis Krēsliņš (Zviedrija).

Pamatojums Austrālijas izglītības darbinieku kandidatūras uzstādīšanai

Helēna Nāgela, ilggadēja Melburnas latviešu biedrības skolas Daugava skolotāja: Ilgus gadus ir stiprinājusi latvisko izglītību Melburnā, no 1962. līdz 1981. gadam strādājot Melburnas latviešu biedrības skolā Daugava. Bijusi klases audzinātāja, mācījusi latviešu valodu un ģeogrāfiju. Skolotājas tiesības ieguvusi no Latvijas Lauksaimniecības kameras Latvijas mājturības institūta, ko beidza 1939. gadā ar skolotājas tiesībām. Latvijā strādājusi praksē. Atzinības raksts par mūža ieguldījumu latviskajā izglītībā diasporā.

Beatrise Švolmane, Melburnas latviešu biedrības pamatskolas Daugava padomes locekle: Ilgstoši un pašaizliedzīgi darbojusies Melburnas latviešu biedrības pamatskolas Daugava padomē, arī kā padomes priekšsēde. Jau 8 gadus kārtojusi skolas praktiskos un administratīvos pienākumus, ieskaitot Austrālijas valdības prasības. Rīkojusi skolas pasākumus un vadījusi skolas līdzekļu vākšanas akcijas. Atbalstījusi skolu un skolas darbu, audzinot latviešu bērnus latviskā garā. Atzinības raksts par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu latviskās izglītības veicināšanā diasporā.

Jolanta Lārmane, Melburnas latviešu biedrības pamatskolas Daugava skolotāja, muzikālā ansambļa Jumalēni vadītāja: Uzsāka darbu Melburnas latviešu biedrības pamatskolā Daugava 2005. gadā, vispirms četrus gadus darbojoties bērnudārzā un tad pārņemot dziedāšanas un folkloras mācīšanu visā skolā. Jolanta Lārmane ļoti mērķtiecīgi un rezultatīvi strādā ar skolas bērniem, vienmēr sagatavojot augstvērtīgus priekšnesumus skolas un plašākas sabiedrības sarīkojumiem. Jolanta ir muzikālā ansambļa Jumalēni vadītāja. Rīkojusi skolas Folkloras dienas. Vadījusi Kultūras dienu kopkora koncertu Melburnā. Pašreiz rīko 3x3 saietu Adelaidē. Atzinības raksts par radošu un aktīvu pedagoģisko darbību latviskās kultūras veicināšanā.

Mārīte Rumpe, Adelaides latviešu skolas padomes sekretāre un latviešu valodas skolotāja: Adelaides latviešu skolā darbojas jau sesto gadu – gan strādājot par latviešu valodas skolotāju, gan no 2009. gada līdz 2011. gadam veicot pamatskolas pārziņa pienākumus. 2010. gadā Dienvidaustrālijas Etnisko skolu valde Adelaides latviešu skolu atzina par vienu no labākajām – izceļot skolas sekmīgo darbību starp 49 etniskajām Dienvidaustrālijas skolām. Liels nopelns šai godpilnajai atzinībai bija Mārītes Rumpes pašaizliedzīgais darbs. Ar savu darbu Mārīte ir ielikusi pamatus nākamajiem mācību gadiem. Šogad Mārīte ir uzņēmusies skolas padomes sekretāres amatu un darbojas Adelaides latviešu bērnudārzā. Mārītes degsme, čaklums un apzinīgums iedvesmo gan kolēģus, gan bērnu vecākus un vietējo latviešu sabiedrību. Viņas darba ētika demonstrē īsti latviskas vērtības Adelaides latviešu sabiedrībā. Atzinības raksts par ilggadīgu, uzcītīgu un rezultatīvu pedagoģisko darbu latviešu diasporā.

Markuss Dragūns, Melburnas latviešu biedrības pamatskolas Daugava skolotājs, Latviešu jauniešu apvienības Austrālijā priekšsēdētājs, jauniešu tautas deju kopas Ritenītis vadītājs: Markuss Dragūns ir Melburnas latviešu biedrības pamatskolas Daugava skolotājs jau ilgus gadus. Vienmēr atsaucīgs un ar lielu atbildības sajūtu skolēnu latviskajā audzināšanā. Markuss Dragūns aktīvi un radoši ir iesaistījies dažādu pienākumu pildīšanā Melburnas latviešu biedrības pamatskolā Daugava un Annas Ziedares vasaras vidusskolā. Vairākus gadus vadījis Latviešu jauniešu apvienību Austrālijā un jauniešu tautas deju kopu Ritenītis. Atzinības raksts par aktīvu un radošu darbību latviskās izglītības un kultūras veicināšanā.

Daina Grosa, PBLA Izglītības padomes priekšsēde, viena no portāla Latvians Online dibinātājām, tagad pilda redaktores pienākumus; Melburnas latviešu skolas skolotāja: Uzcītīgi un pārliecinoši pilda PBLA Izglītības padomes priekšsēdes amata pienākumus, kā arī ir dažādu ar latviešu valodas kultūras popularizēšanu saistītu projektu vadītāja un līdzautore, ideju iniciatore un īstenotāja. Daina Grosa organizē dažāda veida pasākumus, piemēram, latviešu diasporas skolotāju ikgadējos kursus, saliedējot latviešu diasporas skolotājus. Tāpat viņa regulāri piedalās konferencēs, uzstājoties priekšlasījumiem par latviešu skolām visā pasaulē. Daina Grosa ar savu darbu ir palīdzējusi attīstīt, uzturēt un saglabāt latviešu valodu un kultūru ārpus Latvijas. Atzinības raksts par ilgstošu, mērķtiecīgu un rezultatīvu darbību latviskās izglītības un kultūras veicināšanā.. ■Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com