Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Vienības draudzes Pļaujas svētki

Sarīkojums radīja patīkamu un labu noskaņu

Laikraksts Latvietis Nr. 232, 2012. g. 30. nov.
Marita Lipska -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Vienības draudzes organizētie Pļaujas svētki notika š.g. 28. oktobrī Sidnejas Latviešu namā Lielajā zālē. Bija bagātīgi un krāšņi klāti galdi, kā arī interesanta programma.

Kaut gan šogad uz Pļaujas svētkiem Sidnejā biju pirmo reizi, man tika teikts, ka citugad programma esot bijusi savādāka – ar priekšnesumiem, kuros tika atskaņotas latviešu komponistu dziesmas. Tomēr svētki iesākās kā vienmēr – ar draudzes priekšnieces uzrunu. Šogad savus pirmos Pļaujas svētkus atklāja jaunā draudzes priekšniece – diakone Gundega Zariņa – ar sirsnīgu uzrunu un laba vēlējumu Vienības draudzei un viesiem, savā uzrunā pieminot arī pagājušā gadā mūžībā aizgājušo draudzes priekšnieci Lilianu Pelši.

Kad visi bija iestiprinājušies ar smalkmaizītēm un atspirdzinošiem dzērieniem, sekoja svētbrīdis, ko vadīja mācītājs Raimonds Sokolovskis. Kopdziesmas uz klavierēm pavadīja Andrejs Mednis, kurš kopš pagājušā gada ir mūsu draudzes ērģelnieks. Svētbrīdī dziedājām vairākas jaunas kristīgas dziesmas, kas bija drukātas uz dziesmu lapiņām, bet fonā skanēja orķestra audio ieraksts ar video uz lielā ekrāna. Bībeles lasījumu veica Marita Lipska. Svētrunā mācītājs Raimonds pastāstīja par Pļaujas svētku galvenajām izpratnēm – Ticībā un Pasaulē. Sirsnīgajā lūgšanā, kas tika teikta klusas mūzikas pavadījumā – mācītājs ietvēra visus klātesošos, kā arī tos, kas nebija varējuši uz svētkiem ierasties. Interesants bija iekārtojums ar aizlūgumu lapiņu savākšanu no visiem klātesošajiem. Svētbrīža beigās mācītājs Raimonds dziedāja un pats uz klavierēm pavadīja savu kompozīciju Svece, kas satur Bībeles tekstu – Jēzus makarismus (svētības vārdus) no Mateja evaņģēlija.

Pēc Tēvreizes lūgšanas sekoja kafijas pauze. Tajā kā priekšnesumu – humoristisku dzejoli lasīja Ingrīda Rēbauma un šī raksta autore (M.L.), kas tika uzņemts ar smiekliem un aplausiem. Tad sekoja lielās loterijas izloze. Loterijas galds bija bagātīgs un krāšņs. Tostarp daudzas vērtīgas mantas – kā piemēram DVD spēlēājs, ko speciāli šim nolūkam bija iegādājusies un ziedojusi draudzes priekšniece diakone Gundega Zariņa. Izlozi vadīja diakone Biruta Apene, un tā notika turpat viesu priekšā, kā arī laimestu izvilkšana.

Sarīkojums kopumā radīja patīkamu un labu noskaņu, ko varējām paņemt līdzi. Tādēļ vēlreiz jāizteic liela pateicība, jo sevišķi saimniecēm – gan par skaisti klātajiem galdiem, gan tradicionālajiem Pļaujas svētku ēdieniem – desiņām ar kāpostiem, gan atnestajām veltēm – pīrāgiem, kūkām un citiem gardumiem, kuru bija pārpārēm, un ko varējām iegādāties un gardi baudīt. Tāpat paldies Vienības draudzes priekšniecei – diakonei Gundegai Zariņai par darbu un veltēm Pļaujas svētkiem. Paldies diakonei Birutai Apenei, kas organizēja un vadīja saimniecību, kā arī par veltēm lielajai loterijai. Paldies Arnoldam Jumiķim par dežuranta pienākumu izpildīšanu, kā arī paldies vēl daudziem draudzes locekļiem un draugiem, kas piedalījās svētku sagatavošanā un norisē. Un visbeidzot – mīļiem viesiem, kas svētkos piedalījās un dzīvoja līdzi mūsu gadskārtējiem Pļaujas svētkiem!

Pļaujas svētki 2012. gadā ir svētīgi nosvinēti. Mēs varam doties šī gada noslēguma un Jaunā gada iesākuma zvanu skaņās – ar ticību Dievam un par svētību savai tautai un Tēvijai.

Marita Lipska
Vienības draudzes valdes locekle
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com