Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


PBLA Kultūras fonda Paziņojums

Aicinājums par apbalvojumiem un līdzekļiem

Laikraksts Latvietis Nr. 246, 2013. g. 27. febr.
-


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
PBLA

PBLA

Kandidāti apbalvojumiem piesakāmi līdz 2013 . gada 1. aprīlim

Līdzekļu pieprasījumi iesniedzami līdz 2013. gada 1. jūlijam

PBLA Kultūras Fonds (KF) aicina ierosināt kandidātus 2013. gada apbalvojumiem šādās kultūras nozarēs: humanitāro un sociālo zinātņu, lietišķās mākslas, mūzikas, pedagoģijas, preses, rakstniecības, tautas un mākslas deju, teātra mākslas, tehnisko un dabas zinātņu, tēlotājas mākslas. Motivētus ierosinājumus var iesniegt grāmatu izdevēji, autori, komponisti, ieinteresētas personas vai organizācijas līdz ar apbalvojamās personas pareizu pilnu vārdu, adresi, e-pasta adresi un telefona numuru un divām (2) atsauksmes vēstulēm KF nozaru vadītājiem (skat. zemāk) elektroniski, ne vēlāk kā līdz 2013. gada 1. aprīlim

Rakstniecības, humanitāro un sociālo zinātņu nozarēs darbiem jābūt izdotiem pēdējos divos gados. Tos vēlams iesniegt piecos, bet ne mazāk kā četros eksemplāros, lai visiem nozares referentiem būtu iespējams laikus ar tiem iepazīties. Ieteicam sazināties ar attiecīgas nozares vadītāju, lai uzzinātu kam grāmatas/darbi nosūtāmi.

Skaņu mākslā, vokālajā vai instrumentālajā nozarē, darbiem jābūt publicētiem vai pirmo reizi publiski atskaņotiem divos iepriekšējos kalendāra gados. Var arī ierosināt godalgot skaņu vai teātra mākslā izcilus veikumus, kas notikuši divu iepriekšējo gadu laikā. Zinātniskie darbi humanitāro un sociālo zinātņu vai tehnisko un dabas zinātņu laukā var būt uzrakstīti svešvalodās, bet tādā gadījumā jāpievieno īss atstāstījums latviešu valodā.

PBLA KF apbalvo tikai ārzemēs dzīvojošus latviešu autorus, māksliniekus un izglītības un kultūras darbiniekus, kā arī cittautiešus, kuri veicina latviešu kultūras tēlu ārzemēs.

PBLA KF piešķir goda balvas ($2000), goda diplomus (bez naudas balvas), kas atzinības ziņā pielīdzināmi goda balvām, Kr. Barona prēmijas ($1000) un atzinības rakstus saskaņā ar KF noteikumiem, vadoties no darba kvalitātes, attiecīgas nozares vadītāja un referentu atzinuma un PBLA KF priekšsēža apstiprinājuma.

Visās desmit (10) KF nozarēs nozaru vadītāji korespondences ceļā vienojas ar saviem referentiem par ieteikumu KF apbalvojumam.

Noteikumi paredz, ka viena autora darbus vai veikumus tanī pašā nozarē var godalgot ne agrāk kā pēc trim (3) gadiem, bet otru naudas balvu citā nozarē var piešķirt pēc diviem (2) gadiem.

Apbalvojumu pieteikumu veidlapas atrodamas PBLA mājas lapā (www.PBLA.lv) zem PBLA Kultūras fonds. Pieteikumi iesūtāmi elektroniski līdz 2013. gada 1. aprīlim nozaru vadītājiem uz sekojošām adresēm:

Humanitāro un sociālo zinātņu nozare:
Jānis Peniķis
1214 E. Belmont Ave.
South Bend, IN 46615 USA
leizhans@yahoo.com

Lietišķās mākslas nozare:
Lilita Spure
153 Forest Glen
Wood Dale, IL 60191 USA
lilitasp@sbcglobal.net

Mūzikas nozare:
Dace Aperāne
11 Cat Rocks Dr.
Bedford, NY 10506-2023 USA
aperanscrd@aol.com

Pedagoģijas nozare:
Elizabete Petersone
15 Cherrystone Dr.
Toronto, ON M2H 1R8 CANADA
elitapetersons@sympatico.ca

Preses nozare:
Gunārs Nāgels
PO Box 6219
South Yarra, VIC 3141 AUSTRALIA
redakcija@laikraksts.com

Rakstniecības nozare:
Rolfs Ekmanis
50 Cedar Lane
Sedona, AZ 86336-5011 USA
rekmanis@gmail.com

Tautas un mākslas deju nozare:
Iveta Rone
4 Wilona Ave.
Greenwich NSW 2065 AUSTRALIA
iveta.ronis@tafensw.edu.au

Teātra mākslas nozare:
Inta Purva
236 Bowood Ave.
Toronto, Ont. M4N 1Y6 CANADA
IntaPurvs@rogers.com

Tehnisko un dabaszinātņu nozare:
Arnis Gross
27 Gissing St.
Blackburn South, VIC 3130 AUSTRALIA
agross@deksoft.com

Tēlotājas mākslas nozare:
Guna Mundheim
131 E 69th St.. Apt.9B
New York, NY 10021 USA
gsmhome@aol.com

Pieteikumus un darbus pēc izvērtēšanas PBLA KF nodod Latviešu Institūtam vai arhīvam, ja nav pievienots norādījums par atpakaļ sūtīšanu. Godalgoto vārdus paziņosim presē un 18. novembra svinībās latviešu centros.

* * *

Līdzekļu pieprasījumi izglītības un kultūras projektu atbalstam iesūtami elektroniski PBLA birojam ASV – pblaasv@verizon.net līdz šī gada 1. jūlijam.

Ja līdzekļu pieprasījums pārsniedz ASV$1000, iesniegumam jāpievieno sīkāks izdevumu apraksts.

Visiem pieprasījumiem, obligāti jāpievieno vismaz divas (2) atsauksmes vēstules.

Apbalvojumu pieteikumu un līdzekļu pieprasījumu veidlapas atrodamas PBLA mājas lapā (www.PBLA.lv) zem PBLA Kultūras fonds.

Tuvāka informācija pieprasāma PBLA KF priekšsēdei Vijai Zuntakai Bērziņai, vija@berzinsdesign.com, vai 58 Dix Woods Dr., Melville, NY, 11747, USA ■Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com