Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Andreja Eglīša Latviešu Nacionālā Fonda padome

Vērtē paveikto un plāno darāmo

Laikraksts Latvietis Nr. 252, 2013. g. 11. apr.
Harijs Valdmanis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Priekšā no kriesās: Pēteris Ininbergs, Zita Dzelzkalēja ar dēlu Kristapu, Harijs Valdmanis, Gabriela Balode, Inese Meija, Māra Strautmane. Otrā rindā Ieva Graufelde. Trūkst fotogrāfs Valdis Dzelzkalējs. FOTO Valdis Dzelzkalējs.

AELNF padome sanāca gadskārtējā Padomes kopsēdē sestdien, 6. aprīlī, Stokholmā. Kopsēdi ar īsu uzruna atklāja un vadīja padomes priekšsēde Ieva Graufelde, protokolēja Gabriela Balode. Valdes priekšsēde Māra Strautmane sniedza pārskatu par paveikto aizvadītajā gadā. Svarīgākais bija Fonda iecerētāja, dibinātāja un dvēseles, Andreja Eglīša simtgades sarīkojumi viņa dzimtajā Ļaudonā, Rīgā un Stokholmā. Tie visi izdevās lieliski. 13. oktobrī, Latvijas vēstniecībā Stokholmā dzejas pēcpusdiena, ko rīkoja Pāvils Johansons un AE Latviešu Nacionālais Fonds, godinot simtgadniekus – Andreju Eglīti un Veroniku Strēlerti. 20. oktobrī Gustava Vasas baznīcā Stokholmā kantāte Dievs, Tava zeme deg; izpildīja Stokholmas Latviešu koris, diriģente Gaida Rulle, pie ērģelēm Jērans Grāns, latviešu skolas vecākās klases audzēkņi deklamēja Andreja Eglīša dzeju.

21. oktobrī Ļaudonā sarīkojumi sākas ar ekumēnisku dievkalpojumu Ļaudonas baznīcā. Kantāti Dievs, Tava zeme deg izpildīja Zemessardzes koris diriģenta Ārija Škepasta vadībā. Tad atceres svētku dalībnieki pulcējās Andreja Eglīša atdusas vietā Ļaudonas kapos. Mācītājs I. Dāboliņš sirsnīgos vārdos pieminēja dzejnieku un brīvības cīnītāju. Bija daudz sveicēju, arī no Fonda. Sarīkojums turpinājās skolas telpās. Svētku runu teica EP deputāte Inese Vaidere. Andreja Eglīša Jaunrades konkursa laureātu apbalvošanu vadīja Māra Strautmane, izdalot Silvijas Pogules veidotus diplomus un AELNF naudas balvas. Svētku diena noslēdzās ar koncertuzvedumu Caur daudzām zemju zemēm, caur daudzām debesīm... par Andreja Eglīša dzīvi.

21. oktobrī Rīgā ievadīja dievkalpojums vecajā Ģertrūdes baznīcā. Pie Andreja Eglīša dzīves vietas Tērbatas ielā 46 atklāja piemiņas plāksni. (Jāmin, diemžēl, ar nepareiziem gadu skaitļiem. Tagad esot uzstādīta jauna plāksne ar pareiziem dzīvošanas laikiem.)

23. oktobrī Rīgas Doma baznīcā skanēja kantāte Dievs, Tava zeme deg. Koncertu organizēja Valsts Akadēmiskais koris, Andreja Eglīša LNF un Lūcijas Garūtas Fonds. Dziedāja Akadēmiskais koris Latvija Māra Sirmā vadībā. Solisti Rihards Mačanovskis – baritons un Emīls Kivelnieks – tenors. Pie ērģelēm Tālivaldis Deksnis. AELNF kopā ar Akadēmisko kori Latvija gādāja biļetes, lai ap 300 bērni no provinces skolām kopā ar skolotājiem varētu apmeklēt šo koncertu. Tas bērniem bija neaizmirstams notikums. Jāmin, ka baznīca bija gandrīz pilna.

AELNF saime piedalījās Andreja Eglīša simtgades atceres sarīkojumu organizēšanā Stokholmā, Ļaudonā un Rīgā.

2012. gadā turpinājās skolēniem brīvpusdienas programma Dekšāres, Gaigalavas, Lādezera, Līvānu, Ļaudonas, Meirānu Kalpaka, Mežotnes, Riebiņu, Rimicānu un Rudzātu skolās. Sākot ar šo mācību gadu, Madonas novads gādā, lai visi skolēni saņemtu brīvpusdienas. Būtu labi, ja arī citi novadi sekotu šai priekšzīmei.

Aizvadītajā gadā bija septiņi stipendiāti, no tiem trīs studentes ar kustības traucējumiem. Tagad visi līdzšinējie stipendiāti studijas beiguši.

Revizors Andis Tīrums savā ziņojumā konstatēja, ka grāmatvedībā viss ir pareizā kārtībā un ierosināja atbrīvot valdi no atbildības par saimnieciskiem darījumiem 2012. gadā un izteikt valdei pateicību par labi veikto darbu. Kopsēde šim ierosinājumam pievienojās.

Lemjot par tekošo gadu, kopsēde pieņēma sekojošu budžetu 2013. gadam:

Skolēnu ēdināšanai kr. 100.000.-, stipendijām kr. 50.000.-, daudzbērnu ģimeņu atbalstam kr. 5.000.-, dažādiem neparedzētiem izdevumiem kr. 10.000.- un administrācijai kr. 5.000.-, kopā kr. 170.000.-. Kopsēde lūdza valdi turpināt nozīmīgo Fonda darbu līdzšinējā garā, kā arī rūpēties par mājas lapu, arhīvu un stipendiju profila izveidi. Ar šiem norādījumiem kopsēde noslēdzās.

Harijs Valdmanis, Oslo
Laikrakstam „Latvietis“


Dzeja, 7.-9. klašu grupā

2. vietas ieguvēja Egita Rizga – Andreja Eglīša Ļaudonas v.sk., 9. kl.

Mans dievs ir Māte daba,
brīnumpilnā daba,
tā mani uzmundrina,
kad dvēsele šķiet tukša.

Bet sniegs ir baltāks
un zāle šeit zaļāka,
un āboli sarkanāki...
mans Dievs ir Latvija.

Manā pasaulē putni top īpaši,
es nebeidzu apbrīnot tos.
Debess zilgmē brīvi tie traucas
kā pasaules valdnieki.

Bet meži šeit tumšāki
un ezeri krāšņāki,
un ūdens saulē rāmi viz,
mīt tajos dvēseles un ūdensrozes košas.

Mežu galotnes vējā klusi šalc,
elpu aizturot, es ieklausos
un dzirdu, kā koki sarunājas...
mans Dievs ir Latvija! ■Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com