Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


3x3 Neretā

Jauna lappuse Baltajā grāmatā

Laikraksts Latvietis Nr. 253, 2013. g. 18. apr.
Aelita un Juris Batņas -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Pirts. FOTO no Batņu ģimenes arhīva.

Jūs gaida 3x3 nometne Neretā. 2013. gads Latvijai varētu būt īpašs gads – garīgas atmodas gads. Būs pagājuši 22 gadi kopš atguvām valstisku neatkarību, tas ir tikpat ilgs laiks, cik pastāvēja Latvijas brīvvalsts. Simboliski varam pateikt, ka esam nostājušies uz kājām un paaugušies,– pienācis laiks iegūt garīgu neatkarību. Šīs vasaras pirmās pasaules latviešu ģimeņu 3x3 nometnes moto ir:

Pirtī mana dvēselīte
Ar Dieviņu runājās.

Līdz ar to pamattēma, par ko nometnes laikā runāsim un domāsim, ir tīrība. Ne tikai fiziska, bet arī garīga. Kāpēc tāda mums vajadzīga, un ko mēs no tās gūstam, vēl vairāk – kāpēc vēlamies par to stāstīt un ar to aizraut arī citus latviešus? – atbraucot un piedzīvojot Neretas 3x3 nometni, Jūs radīsiet atbildi uz šiem jautājumiem, un, cerams, piedzīvosiet daudz sirsnīgu un skaistu brīžu ne tikai paši, bet arī visa ģimene kopā.

Nometne notiks Sēlijas pusē – Neretas novada Neretas pagastā no 7. līdz 14. jūlijam.

Kāpēc tieši Sēlijā-Neretā?

No 2009. gada Nereta ir novada centrs, un 2002. gada Neretā jau ir notikusi viena no Latvijas 3x3 nometnēm (24. pēc skaita).

Janīna Kursīte Sēlijas 2. Kongresā teikusi: „Sēlija – Silta un skaista saule. Sēlijā – silti un skaisti ļaudis un daudz vietvārdu, kas sākas ar burtu S“... Arī pirts mums latviešiem – piederošiem pie Ziemļeiropas, vispirmām kārtām saistās ar SILTUMU. Nometne pamatā noritēs Jāņa Jaunsudrabiņa Neretas vidusskolā. Jānis Jaunsudrabiņš savā Baltajā grāmatā apraksta pirts gara spēku... „Var būt, ka tas patiesi bij nepieklājīgi, bet es gāju pirtī kopā ar meitiešiem. Es tur nekā nevarēju darīt. Desmitreiz labāk būtu gājis ar puisiešiem, bet tas nebija iespējams. Pats es nomazgāties vēl nejēdzu, un vectēva nagos krist – tās bija briesmīgas mokas. Reiz jau to biju izbaudījis. Viņš mani vispirms uzcēla uz lāvas un sameta tādu garu, ka rīstījos vien.“  Nometnē mēs vēlētos runāt par pirti kā par simbolu tīrībai, vispirmām kārtām garīgai, nevis tikai fiziskai.

Nometnē aicināti ieviržu vadītāji, bez kuriem 3x3 Latvijā īsti nav iedomājami: Līga Ruperte, 3x3 kustības māmuļa, un Māra Tupese vadīs ģimeņu semināru, Ilga Reizniece vadīs folkloru ģimenēm, Aloida Jurčenko vadīs ievirzi Spēka avoti, Andris Tomašūns runās par dzīvo vēsturi un pētīs arī pirts vēsturi, neiztiksim arī bez politikas, ko vadīs Ansis Bogustovs, teātra ievirzi vadīs Laila un Jānis Kirmuškas (ļoti ceram uz viņu Zaķīšu pirtiņu). Nodarbosimies arī ar kokles spēlēšanu, rotu kalšanu, seno ādas apavu izgatavošanu (vadīs Agrita Krieviņa), linu kreklu šūšanu (Vija Liepa), aušanu stellēs (aušana ar dabas materiāliem) – (Ausma Spalviņa), ritmu darbnīcu, skaņu rīku gatavošanu Arta Gulbja vadībā, pirts slotas mācīs darināt Inta Brikmane, dabas augu daudzveidīgo dziedinošo spēku atklās Līga Reitere. Ainas un Gvido Tobji stāstīs par šamanisma praksi, un kopā mēģināsim saprast, ko sevī varētu slēpt vārdu kombinācija latviskais šamanisms.

Ievirzi Vīru lietas puikām vadīs Jānis Atis Krūmiņš. Neiztiksim bez animācijas ievirzes bērniem – Daces Liepas vadībā. Plānots teātra sports ar Jurģi Spulenieku. Bērni vecumā no 3-6 gadiem darbosies ½x½ ievirzē, ko vadīs grupa vietējo izglītības darbinieku, neizpaliks Jāņa un Lailas Kirmušku vakara pasaciņa.

Aicināti arī citi Latvijā pazīstami, bet ne tik bieži 3x3 redzēti ieviržu vadītāji. Dievturu dižvadonis Valdis Celms mums visiem nodos gadu desmitiem krātās zināšanas par mūsu senču senajām zīmēm, to nozīmi, latvju rakstiem. Psiholoģe Sarmīte Krišmane dalīsies savā vērtīgajā pieredzē un milzīgajās zināšanās latviskajā dzīves ziņā, pirtniecībā un zintniecībā.

Gan ievirzēs, gan vakara pasākumos piedalīsies arī Jānis un Dace Vītoli un viņu pieci bērni. Dziedošā Vītolu ģimene, kuru cilvēki iepazina no pirmā televīzijas šova Dziedošās ģimenes. Mācīsimies no Vītolu ģimenes neizsīkstošo ģimeniskumu un latvisko garu.

Ik rīts sāksies ar rīta rosmi, tāpat notiks tradicionālās TV ziņas, un tiks izdota nometnes avīze, kas atspoguļos katras dienas norisi.

Nometnes vidū mums būs pirts vakars. Plānojam ikvienam, kurš vēlēsies, ļaut izbaudīt unikālo latviskās pirts rituālu. Mēs kurināsim daudzas Neretas pirtiņas, un varbūt kādam no puikām pēc šī pirts vakara būs atkal, ko rakstīt savā Baltajā grāmatā.

Vakara programmas būs daudzveidīgas – noteikti būs novada pašdarbnieku iepazīšanās vakars, danči un tikšanās ar brīnišķīgiem vakara viesiem. Kopā daudzināsim Tīrību – domāsim, runāsim un dziedāsim Spēka dziesmas, lai paši taptu tīrāki un labāki. Plānotas arī ekskursijas pa novadu, tā kultūrvēsturiskām un dabas vērtībām, satiekot interesantus ļaudis.

Par sadzīvi.

Nometne plānota 270 dalībniekiem. Daļa dalībnieku dzīvos Neretas vidusskolas klasēs, daļa dienesta viesnīcā. Dienesta viesnīca ir labiekārtota, ar nelielām (2-5 vietas), glītām un ērtām istabām un labierīcībām. Teltīs dzīvošana netiek paredzēta. Diemžēl visām ģimenēm atsevišķas istabas nav iespējams nodrošināt: jaunākiem un spraunākiem dalībniekiem piedāvāsim gulēt uz matračiem, un jārēķinās, ka sadzīves ērtības būs ierobežotas.

Kā pieteikties?

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties pie koordinatora Arnolda Ruperta, liga3x3@iserv.net 2141 Brunsink NE, Grand Rapids, MI 49503 USA tel. +1-616-456-8023, līdz 1. maijam. Dalības maksa ir $300.- no personas (bērniem līdz 3 gadu vecumam bez maksas, no 3-7 g.v. puscena), bet nepārsniedzot $750.- no kodolģimenes.

Aelita un Juris Batņas
3x3 Neretā vadītāji
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com