Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


ALELDA Sinode

Pieņēma trīs rezolūcijas

Laikraksts Latvietis Nr. 253, 2013. g. 18. apr.
Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson) -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Austrālijas Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienības (ALELDA) Sinode notika Sidnejas ev. lut. latviešu draudzes telpās š.g. 16. un 17. februārī. Sinodes galvenā darba diena bija sestdiena, un svētdienā notika noslēguma dievkalpojums Svētā Jāņa baznīcā.

Visas ALELDA draudzes bija pārstāvētas un arī no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) bija ieradies arhibīskaps E. E. Rozītis.

Sinodē tika uzklausīti un pārrunāti ziņojumi no amatpersonām, arhibīskapa un draudzes pārstāvjiem. Tika pieņemtas trīs rezolūcijas:

1. ALELDA sinode uzsver, ka Dieva Vārda izpratnē izšķirīgai jābūt kristoloģijai, tas ir, kā Dievs to Jēzū Kristū ir atklājis – Viņa vārdos un darbos, Viņa ciešanās un nāvē, Viņa mīlestībā, kas nāvi un grēku uzvarējusi. „Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.“ (Jāņa ev. 1:14)

2. ALELDA sinode vēlas pastiprināt pozitīvu sadarbību ar LELBĀL, uzdodot viņas pārstāvjiem savus uzskatus pārstāvēt LELBĀL un reizē LELBĀL norises darīt zināmas Austrālijā.

3. ALELDA sinode iesaka visām LELBĀL draudzēm sastāvēt tikai vienā Baznīcā.

Uz nākamo darbības posmu tika ievēlētas sekojošās amatpersonas:

Priekšnieks (nebija pārvēlams): prāvests Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson); priekšnieka garīgais vietnieks: mācītājs Dainis Markovskis; priekšnieka laicīgais vietnieks un Austrālijas pārstāvis BV: Eigits Timermanis; kasieris: Aleksandrs Impols; sekretārs: Miķelis Strīķis.

Pateicība pienākas bijušajam garīgam vietniekam mācītājam Gunim Balodim un sekretārei Tamārai Koškinai.

Pateicība Sidnejas ev. lut. latviešu draudzei par Sinodes izkārtošanu un it sevišķi draudzes dāmām par ļoti garšīgām pusdienām.

Svētdienā notika Sinodes noslēguma dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu, kuru vadīja prāvests Kolvins Makfersons, mācītājam Dainim Markovskim asistējot.

Prāvests Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson)
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com