Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Zviedrijas latviešu baznīcas Sinode

Pirmo reizi notika Gēteborgā

Laikraksts Latvietis Nr. 255, 2013. g. 2. maijā
Vilma Tenesa (Wilma Teness) -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: prāveste Cecilia Nīholma (Nyholm), prāveste Ieva Graufelde, arhibīskaps E. E. Rozītis. FOTO Vilma Tenesa (Wilma Teness).

No kreisās: arhibīskaps E. E. Rozītis, Gēteborgas draudzes vicepriekšsēdis Aleksandrs Kristsons, prāveste Ieva Graufelde. FOTO Vilma Tenesa (Wilma Teness).

Sinodes delegāti. Pirmā rindā, pirmā no labās – Sinodes jaunākā dalībniece, Stokholmas draudzes priekšsēde Zane Zaļkalna. Otrā rindā piektais no kreisās arhib. E. E. Rozītis. FOTO Vilma Tenesa (Wilma Teness).

Pirmo reizi trimdas pastāvēšanas laikā Sinode notika ārpus Zviedrijas galvas pilsētas Stokholmas. Parasti arī Sinode nav notikusi saskaņota ar citiem sarīkojumiem Stokholmas latviešiem, atskaitot vienu reizi, kad Latviešu Nacionālā Fonda valdes sēde notika Andreja Eglīša vadībā Stokholmā, dienu pirms Sinodes.

Gēteborgā Sinode notika 2013. gadā 9. un 10. martā, Hāgas baznīcā un tās draudzes telpās. Mēs, Gēteborgas latviešu draudze, bijām un esam vēl vienmēr lepni par Sinodes lēmumu un uzticību noturēt Sinodi Gēteborgā. Mēs to uzskatām kā pagriezienu Zviedrijas latviešu baznīcas domāšanā, un ka nākotnē Sinodes tiks noturētas arī citās Zviedrijas latviešu draudzēs.

Mēs esam lepni un pateicīgi mūsu arhibīskapam Elmāram E. Rozītim, kurš īsi pirms tam bija gandrīz vai apceļojis zemes lodi divas reizes. Divas reizes uz Austrāliju, tad Ameriku un dienu pēc atgriešanās Eiropā – uz ziemeļzemi Zviedriju.

Neskatoties uz visu to, arhibīskaps deva laiku arī mūsu baznīcas ārpolitikai vēl pirms Sinodes atklāšanas dievkalpojuma prāvestes Ievas Graufeldes pavadībā, agrā priekšpusdienā doties uz pieņemšanu pie Gēteborgas bīskapa Pēra Ekerdāla (Per Ekerdal).

Tad arhibīskaps devās uz Sinodes atklāšanas dievkalpojumu Hāgas baznīcā, lai tur, starp citu, pasniegtu Hāgas draudzes prāvestei Cecilia Nīholmai (Nyholm) mūsu jauntulkoto latviešu valodas bībeli.

Tas notika, lai teiktu mazu paldies par Hāgas draudzes lielo, jau 62 gadīgo sadarbību, dodot mūsu draudzei mājvietu, mūsu draudzes bibliotēkai un mūsu kantorim. Mēs nezinām nevienu citu latviešu draudzi Eiropā, kurai būtu šāda sadarbība, pretimnākšana! Tāpat mums ir pieejama Hāgas draudzes baznīca.

Vēlreiz sirsnīgs paldies mūsu arhibīskapam, kurš tādi palīdzēja stiprināt mūsu attiecības ar Gēteborgas zviedru baznīcu; mēs apzināmies, cik lielu atbalstu saņemam.

Pēc dievkalpojuma devāmies uz draudzes namu, kur mūsu draudzes dāmu komiteja bija sagatavojusi galdu ar vairākām Latvijas delikatesēm, kā nēģiem, zušiem utt.

Pēcpusdienā lielā skaitā sanākušiem draudzes locekļiem bija vienreizēja iespēja noklausīties, kā klājās kaimiņu draudzēs.

Svētdiena bija veltīta Sinodes sēdei, kuras tecējumā, starp citu, Zviedrijas latviešu baznīcas pārvaldes priekšsēdētāja prāveste Ieva Graufelde, arhibiskāpam asistējot, pasniedza atzinības rakstu Gēteborgas draudzes vicepriekšsēdim Aleksandram Kristsonam par viņa vairākus desmitus gadu čaklumu, rakstot Sinodes protokolus rokrakstā. Liekās, ka tas tā nākotnē vairs nenotiks – protokols rokrakstā.

Tagad modernā tehnika arī atradusi ceļu mūsu Sinodē. Tika ievēlēts protokolētājs, bet viņš varēja atslābis sekot sēdei, jo sēde tika ierakstīta digitālā mēdijā.

Nedrīkstam arī aizmirst pieminēt mūsu draudzes ilggadīgo bijušo priekšnieku Ilgvaru Gūtmani, Baznīcas pārvaldes vairāku desmitgadu grāmatvedi, kas par šo pašaizliedzīgo darbu arī saņēma atzinības rakstu un kuram uzticēta arī turpmākā darbība, jo saimnieciskie pārskati un atskaites netop pašas no sevis.

Grupas bildē redzami Sinodes delegāti. Vēlamies minēt pirmā rindā, labā pusē sēdošo jaunāko dalībniece, Stokholmas draudzes priekšsēdi Zani Zaļkalnu. Tā redzam, latviešu baznīcu Zviedrijā lēnām sāk pārņemt nākamā paaudze, paaudze, kas labāk saprot mūsdienu vides prasības un izveidos arī kopīgu ceļu abām Latvijas luterāņu baznīcām.

Vilma Tenesa (Wilma Teness)
Gēteborgas draudzes sekretāre
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com