Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Ģimenes diena Sidnejā

Priekšnesumi un ziedi

Laikraksts Latvietis Nr. 258, 2013. g. 22. maijā
Valda Teilora (Taylor) -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Kaspars Vokers (Walker), Aija Dragūna. FOTO Māra More (Moore).

Spēļu grupas uzvedums. FOTO Māra More (Moore).

Diminika Drēziņa spēlē klavieres. FOTO Māra More (Moore).

Sagatavošanās klase. Alīse Kaņepe, Sofija Poulosa, Dainis Galviņš Aleks Teilors (Taylor) un Sigrīda Veidnera. FOTO Māra More (Moore).

Sagatavošanās klase – „Ai, sunīši, nerejieti!“ FOTO Māra More (Moore).

Milija Vokera (Walker), Minna Teilora (Taylor), Elza Svilāna, Selga Tuktēna un Lāra Veidnera. FOTO Māra More (Moore).

Zinta Mora (Moore), Kārla Tuktēna un Daila Vokera (Walker). FOTO Māra More (Moore).

Pamatskola dzied „Putra“. FOTO Māra More (Moore).

Sestdien, 11. maijā Sidnejas Latviešu skolas bērni iepriecināja savas māmiņas, vecmāmiņas un pārējos ģimenes locekļus Ģimenes un Mātes dienas sarīkojumā. Skolas vadītāja Māra Mora (Moore) sveica klātesošos ar Imanta Ziedoņa vārdiem, un priekšnesumi iesākās ar vidusskolas audzēkņu Aijas Dragūnas un Kaspara Vokera (Walker) dziedātu duetu. Kaspars un Aija dziedāja Vara Vētras Māmiņai Sandras Dragūnas klavieru pavadījumā. Dziesmā bērns izjūt drošību, kad māte blakus lasa pasaku. Klausītāji priecājās par skaisto dziedāšanu. Aija ne pirmo reizi skolas saimes priekšā dzied, bet Kasparu biju iepriekš redzējusi tikai kā daļu no lielāka ansambļa. Priecājos gan par viņa balsi, gan par to, ka viņš ir pieņēmies drosmē, lai dziedātu solo mūsu priekšā.

Skolas vecākajiem audzēkņiem sekoja visjaunākie. Mazie spēļu grupas dalībnieki ar palīgiem nodziedāja Sijā auzas tautu meita un Man cepurei trīs stūri. Bērnu galvas rotāja trīsstūrainas avīžu papīra cepures, ko paši bija dekorējuši. Rokās tie turēja plastikas banānus, citronus, olas un citus grabuļus ko spēlēja līdz. Burvīgs paskats!

Mūsu Ģimenes dienas sarīkojumos arī katru gadu dodam iespēju bērniem, kas mācās kādu mūzikas instrumentu, parādīt savas spējas, jo iegūt pieredzi uzstāties publikas priekšā ir ļoti svarīga daļa no mūzikas mācības. Arī šogad netrūka spēlmaņu. Diminika Drēziņa veiksmīgi bez notīm uz klavierēm nospēlēja populārās Britu mūzikas grupas Koldplej (Coldplay) dziesmu Pulksteņi (Clocks).

Nākamie publikas priekšā stājas sagatavošanas klase, kas nodeklamēja Saulīt silta, māmiņ' jauka un gāja rotaļā Ai, sunīši, nerejieti. Tiem sekoja piecas meitenes no pirmās klases, kas arī noskaitīja dažas tautas dziesmas par māti un nodziedāja Cepa māte pankūkas.

Noklausījāmies Kārlas Tuktēnas klavieru priekšnesumu. Kārla nospēlēja divus gabalus, ko viņa bija rūpīgi sagatavojusi gadskārtējam klavieru eksāmenam, uz ko viņa steidzās tajā pašā pēcpusdienā pēc sarīkojuma. Ceram, ka Kārlai bija labas sekmes.

Skolas otrās klases skolnieki noskaitīja skaistu dzejoli, kurā bērns pateicās vecākiem, ka devuši spārnus un mācījuši lidot. Dzejolis bija atrasts tīmeklī, un diemžēl autora vārds nebija uzdots tīmekļa lapā.

Trešā klase uzveda īsu ludziņu, ko skolnieki ar skolotāju Maritu Lipsku paši sarakstīja. Tēvs ar bērniem mēģina mātei izcept svētku pīrāgu, bet iznāk sālīts un sapiparots zābaks. Māte pārnāk no veikaliem un priecājās arī par Dominos picu, ko ģimene pasūtīja neizdevušā pīrāga vietā. Kopš Marita ir piesaistījusies mūsu skolotāju saimei, šī klase ir vairākas reizes ar lielu entuziasmu uzvedusi ludziņas. Paldies, Marita, ka iedvesmo mūsu skolniekus!

Nākamās publikas priekšā stājās trīs astoņgadīgas meitenītes ar saviem pūšamiem instrumentiem – Minna Teilora (Taylor) un Lāra Veidnere ar flautām un Selga Tuktēna ar spīdīgu trombonu, kas ir gandrīz tikpat garš, cik Selga. Meitenes šos instrumentus ir tikai mācījušās dažus mēnešus savos austrāliešu skolas orķestros un nospēlēja kopīgi franču tautas dziesmu par mēnesnīcu (Au clair de la lune). Selgai un Lārai šie ir otrie instrumenti. Viņas parādīja arī savas spējas klavierspēlē.

Skatītāju priekšā atgriezās Aija Dragūna un nolasīja savu pašas sacerēto dzejoli par ģimenes dienas nozīmi. Būtu jauki mātei dāvināt lidmašīnas biļeti uz Rīgu, bet svarīgākais ģimenes dienā ir mīlestība.

Sarīkojumu noslēdza skolas koris ar Putras dziesmu, kas ir pazīstama no Laiksnes kompaktdiska, ko es bieži spēlēju savā mašīna. Mani bērni bija ieklausījušies vārdos un smējās, ka putra apauj kājas un skrien. Viņi bija sajūsmā, kad dziedāšanas skolotāja Sandra Dragūna izvēlējas šo jautro dziesmu mācīt skolā.

Pēc sarīkojuma skolas saime ar viesiem pakavējās pie ēdienu galda. Visām mātēm tika piesprausts balts zieds pie krūtīm. Sirdīs viņām bija prieks par bērnu skaistajiem priekšnesumiem, kuros bērni bija izrādījuši gan savu mīlestību ģimenei, gan savas latviešu valodas spējas.

Valda Teilora (Taylor)
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com