Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Melburnas Latviešu namā dejo un dzied

Gatavošanās Dziesmu un Deju svētkiem Latvijā

Laikraksts Latvietis Nr. 259, 2013. g. 30. maijā
IN -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Sarīkojuma vadītāja Lāra Brennere. FOTO Gunārs Nāgels.

Sarīkojuma publika. FOTO Gunārs Nāgels.

Dejo MLB Daugavas skola. FOTO Gunārs Nāgels.

Apvienotais Austrālijas koris „Atbalsis“, diriģente Zane Ritere. FOTO Gunārs Nāgels.

Dejo „Jūrmalnieki“. FOTO Gunārs Nāgels.

Tautas deju kopa „Ritenītis“. FOTO Gunārs Nāgels.

„Jūrmalnieki“ dejo „Es bij’ puika, man bij’ vara“. FOTO Gunārs Nāgels.

„Jūrmalnieki“ dejo „Kreicburgas polku“. FOTO Maksis Dārziņš.

Tautas deju kopa „Ritenītis“. FOTO Maksis Dārziņš.

Apvienotais Austrālijas koris „Atbalsis“, diriģente Zane Ritere. FOTO Maksis Dārziņš.

„Jūrmalnieki“. FOTO Arnis Vējiņš.

Tautas deju kopa „Piektais ritenis“. FOTO Arnis Vējiņš.

Vakariņas. FOTO Gunārs Nāgels.

Loteriju vada Matīss Kaziņš. FOTO Gunārs Nāgels.

Vokāli muzikālais ansamblis „Ram-tai rīdi pēdējā brīdī“. Piedalās, no kreisās: Rita Hach, Inguss Purēns (aizklāts), Viktors Brenners, Lilita Daenke, Inese Laine, Daina Jefimova (pēdējās divas ārpus kadra). FOTO Gunārs Nāgels.

Danči pēc koncerta. FOTO Gunārs Nāgels.

Apvienotā Austrālijas kora „Atbalsis“ vīru koris mēģinājumā, diriģente Sandra Birze. FOTO Ojārs Greste.

Kopmēģinājums. Diriģente Zane Ritere, pianiste Sandra Birze. FOTO Ivars Birze.

Kopmēģinājums. FOTO Roberts Birze.

Jurmalnieki

Sestdien, 25. maijā un svētdien, 26. maijā Melburnas Latviešu namā dimdēja un skanēja. Abas dienas jau no paša rīta Lielajā zālē tika mēģināti un slīpēti deju soļi, bet Mazajā – Misiņa zālē – skanēja kora dziesmas.

Melburnā bija pulcējušies dejotāji un dziedātāji no vairākām Austrālijas pilsētām. Austrālijas latviešu apvienotās deju kopas Jūrmalnieki sastāvā uz Vispārējiem XV Deju svētkiem Latvijā dosies 26 dejotāji no Adelaides, Kanberas, Melburnas un Sidnejas, kā arī viens dejotājs no Volongongas. Latvijā – Austrālijas dejotāji piedalīsies piecās dejās: Kūmas, Lepna, lepna tā pļaviņa, Iebrauca saulīte; meitenes piedalīsies meiteņu dejā Kreicburgas polka, bet puiši – Es bij' puika, man bij' vara.

Uz vispārējiem XXV Latviešu Dziesmu svētkiem Latvijā kuplā skaitā, apmēram 70, dosies arī Austrālijas latviešu apvienotais koris Atbalsis. Šajā korī dziedātāji ir no Adelaides, Melburnas, Sidnejas, Brisbanes, kā arī no Jaunzēlandes. Atbalsis kora dalībnieki piedalīsies Dziesmu svētku Noslēguma koncertā, un būs daļa no 13 tūkstošu dziedātāju saimes.

25. maija pēcpusdienā notika Jūrmalnieku rīkotais koncerts. Sarīkojumu vadīja Lāra Brennere. Koncertu iedejoja Jūrmalnieki (vadītāja Lāra Brennere) ar vienu no dejām, kas tiks dejota Latvijā –Lepna, lepna tā pļaviņa.

Ar jautriem dančiem – Burkoniņi, Kāpostiņi, Skroderis un Saine – uzstājās paši jaunākie šī koncerta dalībnieki – Melburnas Daugavas skolas audzēkņi. Deju kopa Ritenītis nodejoja trīs dejas – Dzirnaviņas (Skaidrītes Dariusas horeogrāfija), Pavasara deja (Tāļa Švarca horeogrāfija), Divi divi (Jura Ruņģa horeogrāfija).

Koncerta pirmajā daļā deju kopa Piektais ritenis nodejoja deju Pienenīte (Jura Ruņģa horeogrāfija).

Koncerta turpinājumā uzstājās Austrālijas latviešu apvienotā kora Atbalsis dziedātāji, kuriem pievienojās arī kora Daina dalībnieki, kopā vairāk nekā 50 dziedātāju, nodziedot divas dziesmas: Latvijā (P. Barisons/J. Akuraters) un Ar dziesmu dzīvībā (P. Plakidis/J. Peters); abas dziesmas diriģēja Zane Ritere. Kora Atbalss vīru kora grupa nodziedāja Brīvībā (Ē. Ešenvalds/A. Eglītis); diriģente Sandra Birze.

Koncerta pirmo daļu noslēdza Jūrmalnieku dejotā Iebrauca saulīte (Māras Simsones horeogrāfija).

Sekoja diezgan garš starpbrīdis, kura laikā skatītāji varēja iegādāties vakariņas un pamieloties, bet dejotāji atpūtināt kājas.

Koncerta otro daļu iesāka Piektais Ritenis, nodejojot Visi ceļi (Jura Ruņģa horeogrāfija). Sekoja Saules meitas vedības (horeogrāfs Z. Miezītis), kuru izpildīja Ritenītis. Ar ilgiem aplausiem un saucieniem – Atkārtot! Atkārtot! – skatītāji uzņēma Jūrmalnieku izpildīto Kreicburgas polku (Jāņa Ērgļa horeogrāfija). Raita, žigla un dzīvespriecīga deja, kas no dejotājiem prasīja enerģiju. (Tā netika atkārtota.) Piektais Ritenis iepriecināja deju Jozeps (Tijas Ores horeogrāfija). Alda Sila deju Saimeniece runci kūla izpildīja Ritenītis.

Arī koncerta otrajā daļā trīs no Latvijas Dziesmu svētkiem gatavotām dziesmām izpildīja koris Atbalsis, bet pirms sākās dziesmas, ilggadējā kora Daina vadītāja un diriģente Zane Ritere teica:Tāpat kā Jūrmalnieki, mēs arī gatavojamies uz Dziesmu svētkiem Latvijā un šodien dziesmas ir no lielā Noslēguma koncerta 26 dziesmām. Šodien kori sastāv no kora Daina dziedātājiem un Austrālijas apvienotā kora Atbalsis – no Melburnas, Sidnejas, Adelaides un Brisbanes. Šajā nedēļas nogalē mēs arī noturam kopmēģinājumu gan šodien, gan rīt visā dienas garumā. Latvijā piedalīsies ap 70 koristu Austrālijas apvienotā kora Atbalsis sastāvā.“

Tad tika nodziedāta Svētī, debesis, šo zemi (Z. Liepiņš/K. Dimiters), kurai sekoja Dvēseles dziesma (Ē. Ešenvalds/A. Kārkliņa) un Līgo saule vakarā (latviešu tautas dziesma Riharda Skultes apdarē); visas diriģēja Zane Ritere.

Koncertu noslēdza Jūrmalnieki, nodejojot puišu deju Es bij' puika, man bij' vara (Alberta Ķivlenieka horeogrāfija) un Kūmas (Ilmāra Dreļa horeogrāfija); abas tiks dejotas šovasar arī Latvijā.

Koncerts beidzās, un Lāra Brennere izteica pateicību visiem, kas piedalījās šī koncerta rīkošanā, un visiem, kas ieradušies, lai atbalstītu Jūrmalniekus.

Bet skatītāji nesteidzās mājup. Dziedātāji un dejotāji, noģērbuši tautas tērpus, beidzot ķērās pie vakariņu cienasta, bet uz skatuves, kuru nupat bija atstājuši dziedātāji, sāka iekārtoties deju kapela. Tas bija vienreizējs gadījums, jo šī bija kapelas – vokāli muzikālā ansambļa – Ram-tai rīdi pēdējā brīdī (Lilita Daenke, Inese Laine, Daina Jefimova, Rita Hach, Ingus Purēns un Viktors Brenners) ne tikai pirmā publiskā uzstāšanās, bet arī pirmā kopā spēlēšana. Sākās lustīgi danči, kuras turpinājās līdz vēlai vakara stundai.

Kora Atbalsis kopmēģinājums pirms došanos uz Latviju

Kā lasām Dziesmu svētku tīmekļa vietnē: Dziesmu svētku tradīcija Latvijā ir nepārtraukts radošā darba process. Šī tradīcija ir arī Austrālijas latviešiem, jo dziedāt griba un dziedāt mīlestība ir jau no paaudzes uz paaudzi pārmantota. Par to liecina agrāk katru gadu, bet pēdējos gados ik katru otro gadu notiekošās Austrālijas Latviešu Kultūras dienas, kurās neiztrūkstošas ir latviešu tautas dejas un latviešu kora dziesmas.

Šajā nedēļas nogalē Austrālijas latviešu apvienotā kora Atbalsis dziedātāji lielā skaitā bija Melburnā no Brisbanes, Sidnejas un Adelaides ne tikai tādēļ, lai kuplinātu deju kopas Jūrmalnieki koncertu.

Jau krietnu laiku dziedātāji ir mācījušies Dziesmu svētku Noslēguma koncerta repertuāra dziesmas. Dažas no tām jau vairāk nekā divus gadus, jo tās bija iekļautas arī Austrālijas Latviešu 54. Kultūras dienu, kas notika 2012. gada nogalē, Kopkora koncerta repertuārā.

Mēģinājumi notika sestdien, 25. maijā, sākot no plkst. 10 rītā, līdz pat koncertam un svētdien, 26. maijā no plkst. 10 līdz vēlai pēcpusdienai. Kopmēģinājuma rīkotāja Jolanta Lārmane, sadarbībā ar Sandru Birzi un Zani Riteri, bija izstrādājušas stingru mēģinājuma grafiku, kuram vajadzēja sekot, lai iespētu izdziedāt visas dziesmas. Uz kopmēģinājumu no Adelaides bija atlidojušas diriģentes Lilita Daenke un Inese Laine. Šoreiz Inese būs arī kora Atbalsis vadītāja Latvijā. Diriģentes un gandrīz visas no viņām, kad nediriģēja, tad dziedāja korī, bija sadalījušas dziesmas, rūpīgi izstrādājušas plānu, jo katrai dziesmai varējam atvēlēt, apmēram, 10-20 minūtes; darbs ritēja raiti un sekmīgi.

Dažas no dziesmām tika izdziedātas, pakavējoties un pieslīpējot atsevišķas vietas; īpaši azartiska izvērtās Uģa Prauliņa dziesmas – speciāli šiem Dziesmu svētkiem rakstītā jaundarba Līgo – Jāņu nakts mistērija dziedāšana.

Svētdien pēc divu dienu mēģinājuma lūdzu dažus no dziedātājiem, kā arī diriģentēm atbildēt uz jautājumu:

Kāds ir Tavs vērtējums nule pagājušās nedēļas nogalē notikušajam kora Atbalsis mēģinājumam?

Zane Ritere (diriģente):

Es domāju, ka bija vienkārši lieliski, un rezultāts arī bija! Visas dziesmas jau varbūt nebija galīgi noslīpētas, bet es domāju, ka izdevās; pat ļoti labi.

Jolanta Lārmane (diriģente, soprāns):

Par šīm divām kopmēģinājuma dienām, kā to rīkotāja, varu teikt, ka esmu ļoti apmierināta ar padarīto! Priecājos, ka mēģinājums noritēja gludi, koristi bija salidojuši Melburnā kuplā skaitā arī no citām pilsētām. Priecājos, ka varējām izdziedāt visas 26 Noslēguma koncerta dziesmas; priecājos, ka man bija daudz palīgu, lai šo kopmēģinājuma ideju īstenotu. Jūtu, ka koristu pašapziņa pēc šī kopmēģinājuma ir krietni cēlusies, ir palielinājusies kora vienotības sajūta, kā arī ir pieaugusi mūsu piederības sajūta Dziesmu svētkiem. Uz tikšanos Rīgā!

Sandra Birze (diriģente, soprāns, pianiste):

Kopmēģinājums deva iespēju iepazīties ar citiem Austrālijas koristiem, kas bija ieceļojuši Melburnā no Adelaides, Sidnejas, Brisbanes. Izjutu lielu pacilātību un entuziasmu mūsu sinerģiskā sadarbībā. Pa šīm dienām arī sāku iedzīvoties tempā un ritmā, par ko sapņoju, gatavojoties uz Dziesmu svētkiem. Sestdien dziedājām no rīta līdz vakaram, svētdienā no agra rīta līdz vēlai pēcpusdienai. Un rītvakar atkal tiksimies Dainas kora mēģinājumā. Kas mūs saista – draudzība un dziesma.

Inese Laine (diriģente, soprāns):

Ārkārtīgi labi! Īpaši man patīk, ka Sandrai Birzei ir absolūtā dzirde, man ir relatīvā dzirde. Es viņu apbrīnoju. Visi jau bija labi sagatavojušies, iemācījušies, un tagad sanākt kopā ir ārkārtīgi labi un dod mazliet no tā, kas būs Latvijā – mazu, mazu garšu no tā.

Roberts Birze (baritons):

Kopmēģinājums bija labs un neaprakstāmi vērtīgs. Bija labi ne tikai atkal satikt draugus no citām pilsētām, bet arī dziedāt kopā ar vairākām balsīm, nekā esam pieraduši, kas ļoti palīdzēja mums pie sagatavošanos uz Dziesmu Svētkiem.

Kārlis Ātrens (bass):

Kopmēģinājums bija ļoti labi noorganizēts un veiksmīgs! Jolanta, piedevām dziesmu mācīšanai un lieliskiem solo gabaliem, bija izstrādājusi apdomātu un sekmīgu dziesmu mācīšanos secību un laika iekārtojumu, nemaz neminot Sandras iedvesmu, enerģiju un fenomenālo absolūto dzirdi un Zanes diriģēšanu. Un Viktors mūs lieliski pabaroja! Koristi bija labi sagatavoti, kur jāsaka paldies vietējiem un iebraucēju koru diriģentiem, tā kā Lilitai. Piedevām, manuprāt, milzīgu lomu spēlē dziesmu ieraksti, kuri dod iespēju koristiem savu balsi mācīties atsevišķi un neklātienē.

Daina Kaina (soprāns):

Es domāju tā ir ļoti laba izdevība; es esmu ļoti pateicīga visiem, kas ir palīdzējuši rīkot, diriģēt un mācīt dziesmas. Mēs jau visi katrs savā pilsētā daži sanākam kopā, daži mājās mācās, bet tomēr ļoti palīdz, kad ir kopā lielāka grupa. Mēs Sidnejā bijām tikai maziņa grupa, kas kopā sanācām mēģināt, bet tad, kad ir vairākas balsis un vairāk cilvēku, tad jūtas daudz drošāk un skan daudz labāk, vieglāk iemācīties.

Ilona Brūvere (1 .alts):

Bija ļoti labi! Te bija tik daudz balsu, un kad tu dzirdi daudz balsis, ir daudz vieglāk padziedāt, jo tu zini, kā tās dziesmas visas balsis sakrīt kopā. Mājās pie datora tu jau tikai to vienu – savu balsi klausies un dzirdi; tu skaties uz tām notīm un ir patīkami zināt, kas vēl būs. Labi, ka bija palīgi no Dainas kora. Sevišķi palīdzēja Māra, blakus dziedot. Jā, bija labi. Šāds mēģinājums dod iespēju saprast, cik liels tas darbs vēl ir, kas ir priekšā un kas vēl jādara. Iepazīsti cilvēkus, zini to kārtību, un ir bišķi vieglāk, jo viss kļūst vairāk pazīstams.

Ojārs Greste (baritons):

Es ļoti izbaudīju mēģinājumu, diemžēl es nebiju uz nevienu Sidnejas kopmēģinājumu. Es esmu mācījies dziesmas viens pats, skatījies YouTube klipus. Piedalīties šajā mēģinājumā man personīgi bija ļoti svarīgi; es varu dziedāt tās dziesmas kopā ar citām balsīm. Esmu ļoti pateicīgs, ka tāds kopmēģinājums bija noorganizēts, un tiešām es jūsmoju, cik brīnišķīgs tas bija un ļoti gāja pie sirds. Visas diriģentes, kas vadīja, bija brīnišķīgas. Un dziesmas, kuras mēs dziedājām vakardienas koncertā, tas bija kolosāli!

Ivars Birze (tenors):

Mēģinājums bija lielisks, kad Tevi apmāca Sandra Birze, Zane Ritere, Lilita Daenke, Jolanta Lārmane, Inese Laine. Mums bija iespēja visiem Atbalsis koristiem tikties šai kopmēģinājumā un piedalīties arī koncertā.

IN
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com