Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


14. jūnija piemiņas atcere Kanberā

Baltiešiem kopīgs sarīkojums un dievkalpojums

Laikraksts Latvietis Nr. 95, 2010. g. 19. jūnijā
Skaidrīte Dariusa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
KanSer

No kreisās: Kanberas Latviešu biedrības priekšnieks Ēriks Ingevics, Kanberas igauņu saimes pārstāve Rīta Bergmane (Reet Bergman), Dr. Jānis Priedkalns un Kanberas Lietuviešu biedrības priekšnieks Jonas Mockunas. FOTO Imants Skrīveris.

Kanberas baltiešu kopīgi rīkotais 14. jūnija piemiņas akts notika šī gada 13. jūnijā Poļu kluba telpās, Okonorā (O’Connor).

Piemiņas aktu atklāja un vadīja Kanberas Latviešu biedrības priekšnieks Ēriks Ingevics.

Savā uzrunā viņš pieminēja baltiešu deportācijas Padomju okupācijas laikā; viņš minēja, ka aizvesto vidū bez baltiešiem bija arī citas minoritātes.

Šie notikumi notika jau vairāk kā pirms 60 gadiem, bet laika tecējums nesamazina šos noziegumus pret baltiešu tautām.

Piemiņas akta runu teica Dr. Jānis Priedkalns no Adelaides.

Runas ievadā Dr. Priedkalns pieminēja deportācijas un to sekas. Turpinājumā viņš apskatīja politisko un ekonomisko situāciju Eiropas Savienības valstīs un salīdzināja to ar citām pasaules valstīm.

Noslēgumā piemiņas aktu ar muzikāliem priekšnesumiem kuplināja mūziķi arfistes Lienas Leisijas (Lacey) vadībā.

Pirmdien, 14. jūnijā Kanberas latviešu ev. lut. draudzes izkārtojumā notika Aizvesto piemiņas dievkalpojums Sv. Pētera baznīcā, Rīdā (Reid). Dievkalpojumu vadīja mācītāja Māra Saulīte no Melburnas.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com