Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Ar kopīgu skatu nākotnē

Latviešu draudzes apvienosies Melburnā

Laikraksts Latvietis Nr. 262, 2013. g. 18. jūnijā
Kristīne Saulīte -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

 

2012. gada 7. oktobrī tiek sasaukta Melburnas 1. Latviešu Evaņģēliski Luteriskās draudzes ārkārtas pilnsapulce, lai pārrunātu un kopīgi lemtu draudzes nākotni. Sapulces gaitā tiek uzstādīti četri priekšlikumi:

  1. Turpināt draudzes darbu kā līdz šim, pieaicinot viesu mācītājus;
  2. Izpētīt apvienošanās iespējas ar Svētā Krusta draudzi;
  3. Likvidēt Melburnas 1. Latviešu Evaņģēliski Luterisko draudzi;
  4. Turpināt draudzes darbību, sadarbojoties ar Svētā Krusta draudzi un tās mācītāju.

Pēc plašām, spraigām un atklātām pārrunām, vairākums nobalso par otro punktu: Izpētīt apvienošanās iespējas ar Svētā Krusta draudzi. Dāvids Dārziņš un Pēteris Saulītis tiek izvirzīti kā īpaši pārstāvji tālākām sarunām ar Svētā Krusta draudzi.

Sapulces gaitā tiek nolemts vēl viens draudzei ļoti svarīgs punkts, proti, kapsētas aprūpe. Kapsētas aprūpei ir jānodibina jauna, neatkarīga pārvalde.

2013. gada 12. maija svētdienā, Ģimenes dienas ietvaros, abu draudžu priekšsēži – Eduards Lēmanis (Sv. Krusta draudze) un Aivars Saulītis (Melb. 1. Latviešu Ev. Lut. draudze) paraksta apvienošanās memorandu, kas atspoguļo abu draudžu kopīgo vēlmi darboties kopā, vienotā draudzē.

„Ja nu ir kāda Kristus ieprieca, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēseles vienoti, ar vienu mērķi – ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi; neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām!“ Filip. 1:27-2:4

Šie ir ļoti piemēroti vārdi, ar kuriem varētu aprakstīt Melburnas 1. Latviešu Evaņģēliski Luteriskās draudzes ārkārtas pilnsapulces gaitu un vispārējo sapulces dalībnieku nostāju. Klātesošo nostāja ir viennozīmīga: „Mūsu nākotne ir, savienojoties abām draudzēm kopā.“ Šie ir tieši tie vārdi, ar kuriem Dāvids Dārziņš raksturo pavadītās abu draudžu pārrunas. Pilnsapulce notiek Melburnas Daugavas Vanagu namā šī gada 19. maijā, kurā vēlreiz pārrunā un balso par draudzes nākotni. Interese par draudzes nākotni ir ļoti liela, jo neskatoties uz drēgno svētdienu, ierodas 35 locekļi. Visi, izņemot vienu personu, kas atturējās, balso par abu draudžu apvienošanos.

Laikā, kad tautiešu domas par kopīgu sadarbību Latvijā liekas ir dalītas, mēs, tālajā Austrālijā, apzināmies kopības spēku. Tikai vienotībā mums ir spēks un nākotne.

Kristīne Saulīte
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com