Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


PBLA izglītības padomes rezolūcijas

Pēc konferences „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai“

Laikraksts Latvietis Nr. 265, 2013. g. 11. jūlijā
Daina Grosa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
PBLA

PBLA

Pēc konferences Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai, kas notika Rīgā 2013. gada 1. jūlijā, strādājot darba grupā Diasporas skolotāji un ārpusskolas aktivitāšu veidotāji, kurā piedalījās Latviešu valodas aģentūras darbinieki, Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete, Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības padomes locekļi, Amerikas Latviešu apvienības Izglītības padomes priekšsēde un daudzi diasporas skolu skolotāji, izdarāmi vairāki secinājumi.

Piecdesmit trimdas gados latvieši savu valodu saglabājuši vairākās paaudzēs, asimilācijas sekas bija manāmas otrajā un trešajā paaudzē, taču tagad – moderno tehnoloģiju pārsātinātajā 21. gadsimtā – asimilācijas process norit daudz ātrāk. Jaunizbraucēju bērni pēc pieciem ārpus valsts pavadītiem gadiem vairs nerunā latviski. Tāpēc valstij ir jāiegulda bērnos nekavējoties, jo ar katru gadu krītas gan valodas, gan latviskās identitātes apziņas līmenis. Valsts vēstures un nācijas izdzīvošanas vārdā šodien visiem spēkiem jāpretojas šim procesam, pirms kļuvis par vēlu.

Latvijas valsts ierēdņi jau sāk apzināties ievērojamos riskus, un pēdējā gadā diasporas skolas ārvalstīs saņēmušas gan finansiālu, gan metodisku atbalstu, pateicoties pašaizliedzīgajiem un ieinteresētajiem Latviešu valodas aģentūras darbiniekiem, it sevišķi direktora vietniecei, Izglītības daļas vadītājai Dacei Dalbiņai un diasporas projektu koordinatorei Aijai Otomerei.

Darbs jāturpina, reemigrācijas sakarā veidojot Profesionālās pilnveides kursus Latvijas skolotājiem, kas strādā ar reemigrējušajiem (un diasporas) bērniem, jāturpina strādāt pie diasporas latviešu valodas apguves mācību programmu pilnveides sadarbībā ar speciālistiem diasporā;

jāpopularizē materiāli, tos izvietojot vienkopus, turpinot strādāt pie portāla Māci un mācies latviešu valodu, papildinot to ar diasporai veidotiem materiāliem, iekļaujot pārbaudes darbus un gada noslēguma darbus;

jāpiedāvā tālmācības iespējas atsevišķu mācību priekšmetu apguvei – latviešu valodu un literatūru, vēsturi un kultūru, nodrošinot tam valsts finansējumu vai dotāciju;

sistemātiski jāturpina diasporas nedēļas nogales skolu finansējums un tas jāpalielina, aptverot lielāku skolu skaitu visā pasaulē;

jāorganizē latviešu valodas un kultūras nometnes dažāda vecuma bērniem gan mītnes zemēs, gan Latvijā;

jāpievērš īpaša uzmanība pusaudžiem un jauniešiem, veidojot atbilstošus mācību līdzekļus un organizējot dažādus viņus interesējošus pasākumus un nometnes;

jāveido informatīva lektoru mobilitātes datubāze, nodrošinot informāciju par speciālistu un latvietības nesēju atrašanos dažādās vietās pasaulē un sedzot ceļa izdevumus, lai nodrošinātu iespēju diasporas nometnēm, vasaras skolām un citiem latviskiem pasākumiem ārpus Latvijas aicināt un nodarbināt šos ekspertus kā nodarbību vadītājus, lektorus vai speciālistus;

jāturpina sekmīgi uzsākto diasporas skolotāju kursu organizēšanu Latvijā un arī turpmāk piešķirt Latvijas finansiālo atbalstu izglītības pasākumu organizēšanai latviešu diasporas mītnes zemēs;

jānodrošina mācību materiālu pieejamību bērniem, kuriem nav iespējams apmeklēt diasporas skolas, veidojot elektroniskos mācību līdzekļus, videostundas un nodrošinot konsultācijas;

jāizglīto vecākus ar dažādu informatīvo kanālu palīdzību par vecāku nozīmīgo lomu latviešu valodas saglabāšanā un latviskās identitātes veidošanā. Saistībā ar šo jautājumu veidot sociālā reklāmas/kampaņas, kā arī regulāras publikācijas diasporas medijos;

jānodrošina ģimenes kā identitātes nesējas iesaistīšana latviskuma veidošanā, diasporas skolās piedāvājot nodarbības vecākiem, lai veicinātu vecāku vēlmi, iesaisti un izpratni par ģimenes nozīmi valstiskuma apziņas un nacionālās identitātes veidošanā.

Daina Grosa
PBLA Izglītības padomes priekšsēde

Dace Mažeika
PBLA Izglītības padomes priekšsēdes vietniece sadarbībā ar Latviju pbla-latvija@pbla.lvAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com