Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Māc. Makfersona paziņojums

Mācītājs un Sidnejas ev. lut. draudze izstājas no LELBĀL

Laikraksts Latvietis Nr. 271, 2013. g. 21. aug.
Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson) -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Sekojot Dieva vadībai, esmu atteicies no ALELDA pārvaldes priekšnieka amata, kā arī izstājies gan no ALELDA, gan no LELBĀL.

Turpināšu kalpot Sidnejas ev. lut. latviešu draudzei kā viņas mācītājs, un esmu apņemies kalpot jebkurai draudzei, kas mani aicina un kas vēlās pakalpojumus no manis.

Iemesls izstāties no LELBĀL ir sadarbības sabrukums ar Baznīcas virsvaldi, attiecībā uz Dieva Vārda izpratni. Mūsu baznīcas tēvs, Mārtiņš Luters pastāvēja uz Dieva Vārda vien, kā absolūtu patiesību, un tā arī es esmu apņēmies darīt.

Man ir bijis gods kalpot kā jūsu prāvestam septiņpadsmit gadus, un vēlu visiem Dieva svētību uz priekšu.

Sidnejas draudzes padome pieņēma sekojošu lēmumu š.g. 18. augusta sēdē:

„Draudzes padomes uzdevums ir rīkoties tā, lai draudzes locekļu intereses tiktu aizstāvētas, un lai draudze pildītu savu misiju.

Draudzes padome atbalsta sava mācītāja lēmumu izstāties no LELBĀL un pievienojās viņa pārliecībai, ka draudzei turpināt saites ar LELBĀL nenesīs tai svētību.

Lai nerastu šķēršļus turpmākai darbībai, draudzes padome nolemj pārtraukt savas saites ar LELBĀL.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze turpmāk darbosies kā neatkarīga draudze.“

Mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S. MacPherson)

Red.:

ALELDA: Austrālijas Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienība

LELBĀL: Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus LatvijasAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com