Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Atvadīšanās – Imants Mežaraups 10.10.1958.-21.06.2013.

Imantam Mežaraupam veltīts muzikāls piemiņas svētbrīdis Filadelfijā

Laikraksts Latvietis Nr. 274, 2013. g. 11. sept.
Sandra Milevska -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

1. rindā no kreisās: Dace Aperāne, Māra Buka, Ralfs Augstroze, Laila Saliņa, Gunta Plostniece, Linda Aļļe-Mērfija (Murphy), Mudīte Pizzini. 2. rindā: Edgars Zālīte, Ieva Carucci, Laila Gansert, māc. Ieva Dzelzgalve, Ilona Kudiņa, Kirill Tighe, Aija Tighe, Augustins Tighe. FOTO Andris Grunde.

Pēc 24 gadu pārtraukuma, atkal apvienojās kamerkoris „Auseklis“, ko 1981. g. Imants Mežaraups ar Ralfu Augstrozi līdzdibināja un diriģēja latviešu centros un dziesmu svētkos ASV un Kanādā. 1. rindā no kreisās: Inta Augstroze, Daiga Galiņa, Līga Mežaraupa, Ieva Bundža, Silvija Augstroze, Jāna Plēsuma, Ruta Ore, Dagnija Bērziņa-Marija (Murray), Vilnis Ore. 2. rindā no kreisās: diriģents Ralfs Augstroze, Edvīns Rūsis, Ēriks Ūsis, Gatis Ķeris, Andrejs Liziņš, Edgars Zālīte. FOTO Edgars Zālīte.

No kreisās: Austra Mežaraupa, Daiga Mežaraupa, Līga Mežaraupa, FOTO Andris Grunde.

Kā labāk pieminēt cilvēku, kas dzīvoja mūzikai, kā atskaņojot viņa paša darbus? Bez liekas runāšanas, bez fotogrāfijām zelta rāmjos, bez patosa. Tikai tīra, plūstoša mūzika, no viena skaņdarba uz nākamo, kā arvien pieaugošs vilnis, veļoties uz priekšu visam pāri.

Tāds bija komponista, diriģenta un mūzikas pedagoga nelaiķa Imanta Mežaraupa mātes Austras īpatnējais redzējums muzikālajam piemiņas svētbrīdim, un iespaidīgā virkne mākslinieku, kas nāca talkā no tuvām un tālām vietām, lai šo iedvesmojošo redzējumu īstenotu, liecina par paša Imanta iemīļotību savu līdzgaitnieku aprindās.

Filadelfietis un vēlākais rīdzinieks Imants Mežaraups, kas Jāņu laikā tika aizsaukts mūžībā, ir jau pievienojies saviem tiešajiem priekštečiem un senākajiem senčiem Tunkeļu kapos pie Aknīstes; novadā, kurā mīt ne tikai meža, bet arī kalna, sila un daudzi citi –raupi. Bet 2013. g. 1. septembrī īpašā svētbrīdī viņu pieminēja Filadelfijas Sv. Jāņa draudze, kurā ilgus gadus viņš, kopā ar savām vijoli spēlējošajām jaunākajām māsām Daigu un Līgu, dievkalpojumus bagātināja atkal un atkal ar ērģeļu un klavieru spēli, ar kori, ar solistu izkaisīšanu pa visu dievnamu sadziedāšanās nolūkos ar savu īpašo „es“.

Sanākušie 125 Imanta talanta cienītāji, t.sk. arī vecākais brālis Jānis, skaistā svētdienas dienā baudīja ne tikai māc. Ievas Dzelzgalves izjusto nelielo garīgo ievadu, bet arī plašu klāstu viņa visa veida kompozīciju, tai skaitā reliģiskas ievirzes darbus (elēģijas, korāļi), tautas dziesmu apdares un dziesmas ar dzejnieku tekstiem. Nodziedātie vai nospēlētie 22 ļoti atšķirīgie darbi dažādu mākslinieku izpildījumā tomēr salējās vienā burvīgā veselumā, par ko jāpateicas koncerta daļas organizatorei, Imanta daudzu gadu Starptautisko latviešu jauno mūziķu nometnes līdzgaitniecei, Dacei Aperānei.

Viens otru papildināja instrumentālisti – ērģelnieki Mudīte Pizzini un Edgars Zālīte; flautistes Laila Gansert un Ilona Kudiņa; čelliste Linda Aļļe-Mērfija (Murphy); pianiste Ieva Carucci; vijolnieki Augustins Tighe, Kirill Tighe, Aija Tighe – un vokālisti – soprāni Gunta Plostniece un Silvija Augstroze un mecosoprāns Laila Saliņa. Īpaši gribas izcelt ļoti veiksmīgo Ilonas Kudiņas flautas saspēli ar jau sen ierakstītu Kolibri dziesmu Tu māsiņa, es māsiņa, kā arī Lailas Saliņas spārnoto solo dziedāšanu, kuru viņa pēc vajadzības spēja burvīgi saliedēt ar līdzsolisti Guntu Plostnieci un, kā kora dalībniece, pietušēt pēc vajadzības.

Arī pati draudze, kā latviešiem galu galā patīk, dabūja izdziedāties Imanta divus korāļus, Sauli lūdzu sirdī savā un Zvaigzne, kurā veros. Kulminācija nāca īsi pirms beigām, kad viens pēc otra, ar īpašu pateicību Filadelfijas muzikālajiem baptistiem, divas tautas dziesmu apdares nodziedāja Ralfa Augstrozes diriģētais kamerkoris Auseklis, tad Guntas Plostnieces diriģētais Filadelfijas latviešu koncertkoris (kuram pievienojās no Sietlas atbraukušās Daiga un Līga) ar divām dziesmām, kuras varētu dēvēt par heroiskām uz brašām augšupkāpjošām notīm un pēc tam pati virsotne – Latvijā ieskaņotais 2008. gada darbs Alleluja korim un orķestrim.

Paldies, Imant, ka esi mūs tik bagātīgi apdāvinājis!

Sandra Milevska
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com