Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Skaidrības labad

LELBĀL Virsvaldes lēmums par homoseksualitāti

Laikraksts Latvietis Nr. 275, 2013. g. 16. sept.
Elmārs Ernsts Rozītis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Ņemot vērā pēdējā laika diskusijas, Latv. Ev. Lut. Baznīcas (LELBĀL) Virsvaldes (BV) prezidijs savā 11. septembra sēdē vienbalsīgi nolēma:

„BV prezidijs pateicas prāvestei Laumai Zušēvicai par viņas Austrālijas vizīti, kā arī par viņas un arhibīskapa Rozīša rakstiem Austrālijas latviešu laikrakstos un apstiprina, ka tie izpauž Baznīcas Virsvaldes viedokli.“

Tā kā daudziem varbūt nav pilnīgi skaidra LELBĀL nostāja par homoseksualitātes jautājumu, kuru arvien pauduši arī prāv. Zušēvica un arhib. Rozītis, mēs būtu pateicīgi, ja to varētu mūsu latviešu laikraksti Austrālijā publicēt. Tā atbilst Virsvaldes komisijas 2006. g. 22. septembrī viedoklim, par kuru prof. Arvīda Ziedoņa vadībā vienojās māc. Aivars Pelds, prāv. Ilze Kuplēna-Ewart, māc. Juris Saivars, prāv. Kārlis Žols, māc. Laris Saliņš, prāv. Lauma Zušēvica un Zigrīda Ziedone:

Preambula: Jautājumā par homoseksualitāti ir jāvadās no kristīgās mīlestības un jāpaļaujas Svētajam Garam.

Katrs cilvēks ir Dieva radīts un nes sevī Dieva līdzību (1.Moz. 1:26). Tādēļ jautājums par seksuālo orientāciju pieprasa lielu nopietnību un iejūtību.

Kristus vārdi: „Atgriezieties no grēkiem, un ticiet evaņģēlijam“ aicina visus cilvēkus baznīcas saimē (Mk. ev. 1:15).

Homoseksuāli orientēta cilvēka, kurš Dieva priekšā ir nožēlojis savus grēkus, dalība Svētajā vakarēdienā un iesaistīšanās draudzes dzīvē un pienākumos, atrodas vietējā draudzes mācītāja pastorālās aprūpes ietvaros.

Mēs noraidām homoseksualitātes aktīvu un agresīvu propagandu, kas veicina izvirtību un nonicina tradicionālās ģimenes vērtības. Mēs noraidām naida un visa veida vardarbības izpausmes pret homoseksuāli orientētiem cilvēkiem.

Atsaucoties uz Svētajiem rakstiem, apstiprinām, ka laulība ir starp vīrieti un sievieti.

Arhib. Elmārs Ernsts Rozītis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com