Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Daugavas Vanagu nākotne – „UPDATE“ izaicinājums?

DV priekšnieks par DV Vācijas ierosinājumiem

Laikraksts Latvietis Nr. 277, 2013. g. 25. sept.
Andrejs Mežmalis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Š.g. 16. jūnijā, Daugavas Vanagu saime un latviešu sabiedrība saņēma no Induļa Bērziņa, Daugavas Vanagu Vācijā (DVV) valdes priekšsēža e-pasta rakstu, ar „Daugavas Vanagu organizācijai nepieciešams UPDATE“ virsrakstu, ko bija sagatavojis DVV valdes loceklis Mārtiņš Bērziņš. Tāpat, Indulis Bērziņš savā e-pasta vēstulē minēja, ka raksts ir izsūtīts visām lielākajām trimdas latviešu avīzēm un ka tas arī lielā mērā izsaka viņa domas. Kā Daugavas Vanagu (DV) priekšnieks un DV Centrālās valdes (DV CV) priekšsēdis, es esmu rūpīgi iepazinies ar šo un citu DV biedru rakstiem par šo tēmu un dodu šeit savu redzējumu un secinājumus. Šī diskusija ir svarīga, lai varam iepazīties tuvāk ar šo plaši izplatīto tēmu un dažādām domām, kas tiek paustas mūsu organizācijas iekšpusē un ārpusē, kā arī doma, ka DV organizācijai ir vajadzīgas jaunas vadlīnijas. Tagad, apskatīsim minētos DVV vadības sagatavotos un izplatītos „UPDATE“ ierosinājumus, kas domāti, kā „jaunumi“ DV organizācijai.

Vispirms iepazīsimies ar DVV valdes pieņemtām vadlīnijām, kas tika apstiprinātas DVV delegātu sapulcē 2013. gada 11. un 12. maijā: „Daugavas Vanagi (DV) Vācijā ir latviešu jauniešu dibināta pašpalīdzības organizācija, kuras mērķis ir tautiešiem nodrošināt, stiprināt un attīstīt latvietību. Īpašu nozīmi liekot uz latviskās kopības izjūtu; latviešu kultūru un tradīcijām; Latviešu valodu runā, rakstā un mācībā; latviešu vēstures izzināšanu un mācīšanu.“ Šajā rakstā DVV minētā darbības pieeja mērķu sasniegšanā un līdzekļu vākšanā ir jau sen pazīstamas nodarbības un DV biedru/nodaļu pieeja visās DV zemēs, un tas nav nekāds „jaunums“ (update), par ko vajadzētu šeit komentēt. Visumā, salīdzinot DVV minēto ar DV CV darbības noteikumiem (statūtiem), mēs redzam, ka DVV pieņemtās vadlīnijas iekļaujas DV CV darbības noteikumos; izņēmums ir, ka DV CV darbības noteikumi ir domāti visām paaudzēm, ne tikai jauniešiem, kā to varētu izprast no DVV valdes augšā minētās pirmās vadlīnijas. Specifiski, no rakstītā mēs redzam, ka DVV minētās vadlīnijas ir jau iekļautas DV CV darbības noteikumos, kā vadlīnijas vai darbības principi, jo DV organizācijas mērķis un ideja ir „Apvienot un pulcēt latviešus tautas kopības saglabāšanai.“ Tāpat „Latviešu vienotības veicināšanai DV sadarbojas ar katru latvieti un organizāciju, ja to stāja un darbība pozitīvi sekmē Latvijas brīvības un neatkarības uzturēšanai.“ Papildus DV CV darbības noteikumi skaidri norāda, ka „DV sekmē skolu jaunatnes organizāciju un visu kulturālo pasākumu darbību, jo tā ir nākotnes kapitāls, uz kuru balstīsies latviešu tautas nākotne.“ Tas tiek veicināts visās DV zemēs!

Tālāk, savā e-pasta vēstulē Mārtiņš Bērziņš raksta/ierosina: (1) Kopējam nākotnes darbam noteikumu vietā jāizveido vadlīnijas. (2) DV Vācijā galvenās nākotnes vadlīnijas – mērķus un darbību to sasniegšanai sastādīja un nosūtīja DV biedriem visās zemēs izskatīšanai, pārrunām un lemšanai. (3) Šodienas DV CV darbība neatbilst noteikumiem. Tātad bez tās varēt iztikt. DV CV pienākumus varētu, piemēram, katru gadu cita zemes valde uzņemties un pildīt. (4) Kopējai informācijas platformai DV Vācijā ir spērusi pirmos soļus, atbalstot www.latviesi.com. DV Vācijā uzaicina citas zemes valdes kopējam mērķim pievienoties. Bez rakstveida informācijas uz papīra, protams, gluži neiztiks. Lai tas izdotos, informācijas darbībai jābūt kopīgi koordinētai. (5) Sievietes, vīrieši un jaunatne ir vienas organizācijas biedri. Pēc vajadzības var izveidot darba grupas piemēram izglītībai, audzināšanai, sportam utt.. (6) Kopējai nākotnes idejai arī daļēji jāmaina DV himnas vardi. Vairums šodien nevēlas dziedāt „...kas vēl dzīvi esam palikušies“. Paturami vārdi „...var strādāt un sapņot un daudz ko vēl veikt“.

Atbildot uz šo Mārtiņa Bērziņa plaši izplatīto e-pasta vēstuli, kas arī ir izplatīta latviešu trimdas avīzēm, ASV DV valdes priekšsēdis Zigurds Rīders raksta Mārtiņam Bērziņam: „Paldies par Tavu rakstu. Tu tiešām esi trāpījis naglai par galvu šinī rakstā. Tavas izteiktas domas arī ir vairākuma domas Daugavas Vanagu ASV saimē. Mēs cīnāmies ari ar DV ASV Update – domāju, ka šis mums palīdzēs kā debašu sākums.“

Tāpēc, pārskatot minēto DVV piedāvājumu, kurā minēts nākotnes darbs par jauniešu iesaisti un latvietības, latviešu valodas un kultūras saglabāšanu DV zemēs ārpus Latvijas, liels pārsteigums bija DV CV sēdē Latvijā š.g. 27. un 28. jūnijā, kad Indulis Bērziņš, kas arī ir DV CV Jauniešu nozares ievēlētais vadītais, ierosināja vispārīgi likvidēt DV CV Jauniešu nozari. Līdzīgu ierosinājumu lika galdā Zigurds Rīders, DV CV Kultūras nodaļas vadītājs, lai likvidētu DV CV Kultūras nozari. Abi ierosinājumi arī tika DV CV pieņemti, bet gala lēmums pieder visām DV zemju valdēm un visām DV apvienībām/nodaļām; nepietiek tikai ar DV CV lēmumu vien, jo ir jāmaina DV organizācijas administratīvā uzbūve un DV CV darbības noteikumi. Specifiski, apskatot minētos ierosinājumus, man ir jānāk pie secinājuma, ka nekas jauns netiek piedāvāts; kā viens DV biedrs raksta no ASV, tas ir mēģinājums izgudrot jaunu riteni, bet cits raksta, „murgojums“, utt.

Apskatīsim šos minētos DVV punktus pa punktam –

DVV 1. punkts pats aiz sevis aizķeras, jo DV CV ir jau savi darbības principi (vadlīnijas), kas ir labi darbojušies 65+ gadu garumā; neviens ierosinājums no DVV nav saņemts par DV CV statūtu izmaiņām, kas ierosinātu kādu specifisku DV CV darbības noteikumu izmaiņu vai papildinājumu, izņemot neapmierinātību ar DV himnu.

DVV 2. punkts nav saistošs, jo tās ir DVV vadlīnijas DVV vajadzībām, un par to nevienai DV zemei vai DV CV nav jālemj.

DVV 3. punkts ir pilnīgs murgs; tās ir viena vai pāris cilvēku domas, kuras pamatā var uzskatīt par ierosinājumu sagraut DV organizāciju. Kā raksta viens no agrākiem DV priekšniekiem par minētiem ierosinājumiem, ka galvenais ir „nepieciešama biedru lojalitāte un vienotība organizācijai, kā arī respekts pret demokrātiski ievēlētu augstāko vadību.“

DVV 4. punkts par informācijas izplatīšanu DVV; tas ir labs pasākums DVV iekšējām vajadzībām Vācijā. Jāmin, ka pašlaik jau top un klajā drīz nāks DV CV mājas lapa, kurā iekļausim DV informāciju, kuru pārraudzīs DV CV Informācijas nozares vadītājs Aivars Sinka. Šeit ir jāmin, ka ļoti labi jau darbojās PBLA/ALA informācijas nozares, un nav jāizgudro nekas jauns.

DVV 5. punkts norāda, ka DV organizācija iekļauj sievietes, vīriešus un jauniešus. Tas nav nekāds jaunums, jo pie DV organizācijas jau gadu desmitiem pieder sievietes, vīrieši un jaunatne.

DVV 6. punkts par DV himnas vārdu maiņu ierosinājums nav pieņemams. DV himna ir Lāčplēša dziesma, ko sarakstīja Latvijas slavenais dzejnieks/rakstnieks Vilis Plūdons, veltot to Latvijas atbrīvošanas cīņu varoņiem – Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem. Tā arī bija pretestības dziesma 1940.-1941. g. PSRS okupācijas laikā, kuru arī vienprātīgi pieņēma visi DV organizācijas dibinātāji – DV biedri. Daudzi uzņemtu DV himnas minētās izmaiņas kā pļaukas sitienu sejā visiem leģionāriem, Latvijas brīvības cīnītājiem un lielums Daugavas Vanagu biedru!

Cik nopietni un vērtīgi ir šie DVV ieteikumi, ir jāspriež pašiem lasītājiem, jo neviens konkrēts ieteikums līdz šim nav oficiāli iesniegts DV CV, kas specifiski ieteiktu grozīt kādu no DV CV darbības noteikumiem (vadlīnijām); tieši pretēji, šādi ieteikumi tiek publiski izplatīti masu mēdijos. Tāpēc arī šeit ir vieta minēt, ka vienā e-pasta vēstulē tika pausta šāda DVV doma (Induļa Bērziņa e-pasts): „DV Vācijā mērķis nav pieturēties pie jumta organizāciju mērķiem, bet gan sekot saviem mērķiem ko nosaka biedri un lemj delegāti un izpilda valde un priekšsēdis. Ja mūsu mērķi sakrīt ar jumta un citu organizāciju mērķiem tad ir patīkami, ka ir laba sadarbība kopīgu mērķu sasniegšanā. Ja nesakrīt, tad žēl...“ Tāpat, savā rakstā, Nodosim labāko no mums arī nākamajām paaudzēm, Indulis Bērziņš, būdams Latvijas latvietis, kas arī nesen ir pārcēlies uz dzīvi DV mītnē Bērzainē raksta, „Lai kur mēs pasaulē atrastos, Latvija ir un būs vienīgā zeme pasaulē, kas ir tikai viena mums visiem sirdīs un pamats mūsu būtībai. DV organizācijas tradīcijas prasa neļaut izsīkt tēvzemes mīlestības un varoņu garam. Tomēr vairāk kā 25 gadu ilūziju un veltu cerību ir jāpietiek, lai mēs varētu godīgi atzīt, ka DV organizācijas nākotne nav Latvijā! DV nākotne ir mūsu mītnes zemēs, kur mēs dzīvojam ārpus Latvijas.“ Tas nozīmē, ka praktiski visas šīs tēmas/ieteikumi, kas tiek pausti, ir pretrunā savā ziņā viens ar otru. No vienas puses tiek paustas saites ar Latviju un varoņu garu, bet no otras tiek teikts, ka dzīvojam ilūzijās. Piemēram, vai tas nozīmē, ka DV biedriem ir jāuzdod sava būtība – saites ar Latviju? Vai mums ir jāatdala viena DV zeme no otras, lai tiekam skaldīti un lai citi valdītu? Nē! Visa mūsu DV organizācijas darbība 68 gadu garumā nav bijusi ilūzija! Šeit pats par sevi ir saprotams, ka paustās domas ir maldinošas, jo DV organizācija ir vienmēr bijusi un vienmēr būs cieši saistīta ar Latviju! Šeit pat ir pacēlies jautājums, vai tiek izvirzīti kādi personīgi mērķi uz DV organizācijas rēķina, jo DV CV darbības noteikumi skaidri nosaka, ka „DV CV un DV zemju valdes savā darbā vadās no šiem noteikumiem.“

Man personīgi, kā DV priekšniekam, nav ne mazāko šaubu, ka DV organizācijas nākotnes darbība ir jāturpina uz pašreizējiem DV organizācijas idejas un mērķu pamatiem, kā arī uz DV CV darbības principiem un noteikumiem, kurus var mainīt vienīgi DV organizācijas noteiktā un pieņemtā kartībā. Nospraustie DV organizācijas ideja, mērķi un darbības principi ir tik pat būtiski šodien, kā tie bija DV organizācijas dibināšanas laikā. Mūsu tautas izdzīvošana, kā to tagad pierāda Krievijas paustie maigās varas draudi, kas arī ir saistīti ar latviešu tautas, latviešu valodas un mūsu kultūras saglabāšanu, ir joprojām tik pat būtiska šodien visās DV zemēs, ieskaitot Latviju, jā, ieskaitot Latviju, kā tas bija DV organizācijas dibināšanas dienā. Viss tas prasa centrālu koordinēšanu, neapgrūtinot, bet pielaikojoties vietējiem DV zemju apstākļiem, tai skaitā arī Latvijas apstākļiem.

Es personīgi apbrīnoju visus agrākos valžu un DV CV locekļus un priekšniekus, kas bija tik tālredzīgi, kas pieturējās pie DV organizācijas idejas, mērķiem un principiem, jo tas ir nodrošinājis DV organizācijas pastāvēšanu visus šos 68 gadus. Tikpat apbrīnojami ir DV CV darbības noteikumu autori un paši darbības noteikumi, jo tie ir tikpat reāli un būtiski šodien, kā tie bija vairāk kā 60+ gadus atpakaļ. Tas mums ir jāturpina! Nedrīkstam pieņemt jaunas idejas, kas grauj mūsu organizāciju no iekšpuses.

Galvenais, mūsu organizācijas pastāvēšanas stūrakmens ir un būs lojāli, centīgi, norūdīti un labi DV biedri, no kuru vidus mēs arī ieceļam DV amatos; tiem ir jābūt strādīgiem un labiem tautiešiem, DV biedriem, kuriem piemīt vienotības, strādīga zemnieka un Latvijas valsts patriota gars. Ja kāds uzņemas kādu DV amatu, tad pie tā arī ir jāpiestrādā, jo nekas pats no sevis nenotiek un klēpī neiekrīt!

Paliekam pie DV CV darbības noteikumiem, jo pēc man saņemtām ziņām, pārsvarā vairums DV biedru nepiekrīt DVV ierosinājumiem. Es vēlreiz aicinu katru DV biedru, piesaistiet DV organizācijai šogad un katru gadu, tikai vienu jaunu un labu/lojālu DV biedru, kas ir vienu paaudzi jaunāks par mums pašiem. Pašlaik Latvijā mēs esam panākuši, ka Tēvzemes DV (TDV) biedri iestāsies DV Latvija (DVL); apsveicam DVL un TDV biedrus un vadību, to starpā arī 67 leģionārus, par šo lēmumu un par pieaugumu DVL un DV organizācijai ar 10 jaunām DVL nodaļām līdz šī gada beigām.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Andrejs Mežmalis
DV priekšnieks un DV CV priekšsēdis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com