Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Sidnejas Latviešu ev. lut. draudzes ārkārtējā pilnsapulce

Miķeļa Strīķa piezīmes

Laikraksts Latvietis Nr. 278, 2013. g. 4. okt.
Miķelis Strīķis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Sidnejas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes ārkārtējā pilnsapulce notika svētdien, 29. septembrī. Vienīgais priekšlikums, par ko bija jābalso par vai pret bija: „Sapulce atbalsta padomes rīcību sakarā ar draudzes izstāšanos no LELBĀL un ALELDA.“

Pēc kārtējā dievkalpojuma un kafijas pauzes, ārkārtējo pilnsapulci plkst. 11.54 atklāja draudzes priekšnieks Eigits Timermanis, lūdzot draudzes ganam Kolvinam Makfersonam (Colvin MacPherson) novadīt lūgšanu. Lūgšanu K. Mekfersons pamatoja uz Otrās laiku grāmatas 15. nodaļas pirmajiem 2 pantiem. Sekoja draudzes priekšnieka uzruna, pēc kuras K. Mekfersons par sapulces vadītāju proponēja Ivaru Šeibeli. Citu kandidātu nebija. Par balsu skaitītājām izraudzīja draudzes padomes locekli – kasieri Baibu Libertu un Rutu, par sapulces protokolistu draudzes padomes sekretāru Valdi Krādziņu. Arī tiem amatiem citu kandidātu nebija. Grozījumu pilnsapulces darba kārtā neviens nepieteica.

Draudzes priekšnieks, atbildot jautājumam, paziņoja, ka pirms pilnsapulces saņemtas 95 pilnvaras, kas visas nodotas vai nu viņam, vai K. Mekfersonam, bet no pilnvaru devējiem šodien ieradušās 12 personas un tādēļ izmantojamas tikai 83 pilnvaras, kurām klāt nāk 43 šodien klāt esošo balsstiesīgo draudzes locekļu balsis – kopskaitā 126 balsis. Turpinot atbildi jau pieminētam jautājumam, K. Makfersons piebilst, ka visas pilnvaras saņemtas draudzes birojā draudzes statūtos noteiktā laikā.

Pacēlās jautājums, vai tādam kas šodien ir klāt, kurš pats nav draudzes loceklis, bet kuram ir uzticēta pilnvara, drīkst tikai balsot vai tam arī dos tiesības runāt. Padomes loceklis Ivars Birze izteicās, ka vajadzētu tādam liegt runāt un atļaut tikai pašiem draudzes locekļiem runāt. Eventuāli pilnsapulces vadītājs paziņoja, ka pilnvarotiem nelocekļiem tomēr atļaus runāt.

Draudzes locekle Ilze Jaunbērziņa lūdz, lai K. Makfersons paskaidro, kādēļ draudzes padome nolēmusi izstāties no LELBĀL. K. Makfersons sniedz paskaidrojumu, pieminot gan nesaskaņas viņa sadarbībā ar LELBĀL virsvaldi, gan finansiālus iemeslus; arī sakot, ka viņš paredz, ka pēc pieciem gadiem LELBĀL vairs nepastāvēs.

Jautājumus vēl uzstāda un domas izsaka, starp citiem, Vija Sieriņa, Valdis Krādziņš, Ilze Jaunbērziņa, Miķelis Strīķis un Uldis Misiņš.

Plkst. 12.34 sapulces vadītājs lūdz balsot atklāti par vai pret vienīgo darba kārtā izsludināto priekšlikumu. Uz M. Strīķa, I. Jaunbērziņas, Vijas Sieriņas un arī citu draudzes locekļu pieprasījumu, balsošana notiek aizklāti. Plkst. 12.41 sapulces vadītājs paziņo, ka balsis ir saskaitītas un arī pārskaitītas, un rezultāts ir, ka saņemtas 130 par balsis (83 pilnvaras un 47 klātesošie) un 6 pret balsis, kopskaitā 136 balsis, un slēdz pilnsapulci.

M. Strīķis jautā, kā var būt saņemtas 136 balsis, ja balsstiesīgo kopskaits, kā sapulces sākumā paziņots, bija tikai 126? Sapulces vadītājs atbild, ka sapulce ir jau slēgta. B. Liberte piebilst, ka divas balsis atzītas par nederīgām. M. Strīķis izsakās, ka tas lietu padara vēl sliktāku. I. Šeibelis piedāvā M. Strīķim pašam saskaitīt balsis, bet M. Strīķis saka, ka tas jādara pilnsapulces izraudzītām balsu skaitītājām. Pārskaitīšana tomēr nenotiek.

K. Makfersons novada lūgšanu, un vairums sapulces dalībnieki izklīst.

M. Strīķis tūlīt pieiet pie E. Timermaņa, kurš atzīst, ka M. Strīķis pareizi pierakstījis to, ko E. Timermanis ziņoja sapulces sākumā par derīgām balsīm. B. Liberte piedāvā M. Strīķim iespēju pašam balsis pārskaitīt, kas arī notiek B. Libertes un vairāku citu liecinieku priekšā. M. Strīķis saskaita divas nederīgas balsis (abas tukšas, bez nekāda atzīmējuma), 6 pret balsis, 47 par balsis (vienā no kurām vispirms atzīmēta pret kastīte, bet tas atzīmējums izsvītrots un atzīmēta par kastīte) plus vēl vienu balsošanas zīmīti ar 21 neidentificēta pilnvaru balss, ko nodevis K. Mekfersons (visas par), kā arī vienu balsošanas zīmīti ar 62 neidentificētām pilnvaru balsīm, ko nodevis E. Timermanis (visas par). Tātad kopskaitā saņemtas nevis 126 un pat ne 136 balsošanas zīmītes, bet gan 138 zīmītes!

Kas no tā saprotams?

Draudzes loceklis, Miķelis Strīķis
Sidnejā, 2013. g. 29. septembrīAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com