Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


PBLA valdes sēdē Rīgā

2013. gada 4. oktobrī pieņemtās rezolūcijas

Laikraksts Latvietis Nr. 280, 2013. g. 17. okt.
PBLA pārstāvniecība -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
PBLA

PBLA

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valde gadskārtējās valdes sēdes atklāšanā 2013. gada 2. oktobrī Rīgas Mazās Ģildes Lielajā zālē. Pirmajā rindā no kreisās: PBLA pārstāvniecības vadītāja vietniece Lelde Liepa-Liepiņa, Amerikas Latviešu apvienības (ALA) un PBLA projektu vadītāja Ilze Garoza, PBLA Izglītības padomes priekšsēde Daina Grosa, PBLA Kultūras fonda priekšsēde Vija Zuntaka-Bērziņa, ALA Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, Daugavas Vanagu Centrālās Valdes priekšsēdis Andrejs Mežmalis, LR Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieks Rolands Lappuķe, PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, ALA priekšsēde Anita Bataraga, ALA Informācijas nozares vadītāja Taira Zoldnere, Krievijas Latviešu Kongresa priekšsēde Lauma Vlasova, Latviešu Kopības Vācijā pārstāve Zuze Krēsliņa-Sila un Latviešu Nacionālās Padomes Lielbritānijā priekšsēde un PBLA valdes priekšsēža vietniece Lilija Zobens. Otrajā rindā no kreisās: PBLA kasieris Valdis Kārklis, PBLA priekšsēdis no 1970. līdz 1975. gadam Uldis Grava, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā (LNAK) priekšsēdis Andris Ķesteris, Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) pārstāvis Juris Ruņģis, LAAJ valdes priekšsēdis Pēteris Strazds, LAAJ Kultūras Fonda priekšsēdis Aldis Putniņš, ALA pārstāvis Jānis Grāmatiņš, Latvijas Brīvības fonda pārvaldes priekšsēdis Jānis Lucs, LNAK pārstāvis Mārtiņš Sausiņš, LNAK padomes priekšsēdis Alberts Upeslācis un PBLA pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons. FOTO PBLA pārstāvniecība.

No 2013. gada 2. līdz 4. oktobrim Rīgā norisinājās ikgadējā Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes sēde, kurā piedalījās Amerikas Latviešu Apvienības, Eiropas Latviešu Apvienības, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā, Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē, Dienvidamerikas un Karību Latviešu Apvienības un Krievijas Latviešu Kongresa pārstāvji.

Ikgadējā valdes sēdē PBLA valde pievērsās vairāku jautājumu apspriešanai, kuru skaitā minami panāktie grozījumi Pilsonības likumā un 1. oktobrī spēkā stājusies dubultpilsonības iespēja, diasporas līdzdalība XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos, š.g. jūlijā Rīgā notikušais Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums u.c. jautājumi. PBLA dalīborganizācijas aizvadītajā valdes sēdē ziņoja par latviešu organizāciju darbu savās mītņu zemēs, lēma par PBLA tālāko darbību un galvenajām prioritātēm. PBLA valdes sēdē tika pieņemtas 15 rezolūcijas.

Šogad aprit 22 gadi, kopš PBLA savas gadskārtējās valdes sēdes notur Rīgā un 57 gadi, kopš PBLA dibināšanas ASV 1956. gadā.

Pieņemtās rezolūcijas

1. PBLA valde atzinīgi vērtē Latvijas Republikas Saeimas, valdības un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbu Latvijas Republikas Pilsonības likuma grozījumu pieņemšanā un apsveic Latvijas valsti ar lēmumu atļaut dubultpilsonību ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem.

2. Rūpējoties par Latvijas valsts nākotni un uzskatot, ka ārvalstīs dzīvojošie latvieši ir nozīmīgs Latvijas balsts, PBLA valde aicina tautiešus pasaulē pieteiktie dubultpilsonībai, sevišķu uzmanību pievēršot jauniešu un bērnu reģistrēšanai Latvijas pilsonībā. PBLA valde aicina savas biedru organizācijas aktīvi informēt savus biedrus un latviešu sabiedrību mītņu zemēs par Pilsonības likuma grozījumiem, gādājot par to, lai tautieši izmantotu dubultpilsonības iegūšanas iespēju.

3. PBLA valde pateicas pirmā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma līdzorganizatoriem – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai un Latvijas Ārlietu ministrijai, sadarbības partneriem, finansiālajiem un informatīvajiem atbalstītājiem par sniegto atbalstu šī pasākuma organizēšanā 2013. gada jūlijā. PBLA atzinīgi novērtē Ministru prezidenta un Ārlietu ministrijas gatavību atbalstīt foruma pēctecību. Aicinām foruma sadarbības partnerus atbalstīt nākamā foruma rīkošanu 2015. gada rudenī.

4. Ar satraukumu sekojot līdzi Latvijas demogrāfiskai situācijai un novērojamai masveida emigrācijai, PBLA valde apsveic valdības un Saeimas centienus šo situāciju uzlabot. Atsaucoties uz Igaunijas pozitīvo pieredzi, PBLA aicina pievērst lielāku uzmanību nevienlīdzības mazināšanai un palīdzības sniegšanai daudzbērnu ģimenēm.

5. PBLA izsaka atzinību un novēl izturību visām latviešu diasporas sestdienas un svētdienas skolām, koriem, sporta grupām, deju kopām u.c. un aicina tās turpināt darboties latvietības uzturēšanai ārpus Latvijas.

6. PBLA valde izsaka atzinību Latvijas Republikas valdībai par izveidoto Nacionālās attīstības plānu un Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu, pievēršot uzmanību ārzemēs dzīvojošo latviešu interesēm un vajadzībām. PBLA aicina Latvijas Republikas Saeimu apstiprināt 2014. gada budžetā plānotos līdzekļus sadarbībai ar diasporu.

7. PBLA valde aicina Latvijas Republikas valdību veicināt un atbalstīt valsts iestāžu darbinieku mērķtiecīgus kontaktbraucienus uz latviešu centriem pasaulē informācijas darba veikšanai un savstarpēju sakaru un sadarbības stiprināšanai.

8. PBLA valde atbalsta tiešu līgumu slēgšanu starp PBLA un atbildīgajām Latvijas valsts iestādēm valsts līdzekļu piešķiršanai un sadalei (Izglītības un zinātnes ministrijas Latviešu valodas aģentūra, Ārlietu ministrija, Kultūras ministrija u.c.).

9. PBLA valde aicina Latvijas valdību atcelt ierobežojumus ārzemēs reģistrēto diasporas organizāciju pārstāvniecībām Latvijā piedalīties valsts rīkotajos konkursos, lai nodrošinātu diasporas organizāciju līdzdalību diasporas atbalsta programmās.

10. PBLA valde pateicas un augsti novērtē Latviešu valodas aģentūras (LVA) atsaucību un ieguldīto darbu sekmīgas sadarbības veidošanā, īpaši 2013. gadā, ar izglītības un ārpusskolas aktivitāšu darbiniekiem ārzemēs, kas jau šogad ir nesis pozitīvus rezultātus diasporas skolām. PBLA valde aicina LVA turpināt sadarbību arī nākotnē.

11. PBLA valde aicina Izglītības un zinātnes ministriju apzināt tās Latvijas skolas, kur šobrīd mācās pēdējos pāris gados reemigrējušie bērni un izvērtēt, vai šo bērnu adaptācija bijusi sekmīga gan no akadēmiskā, gan psiholoģiskā viedokļa. Izvērtēšanas procesā būtu jāiesaista bērni, vecāki, skolotāji un skolu vadība, nepieciešamības gadījumā uzlabojot skolu darbu.

12. PBLA valde aicina Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Nacionālo arhīvu turpināt ārzemju latviešu organizāciju un sabiedrisko darbinieku arhīvu kataloģizēšanu un digitalizēšanu un nodrošināt, lai šie diasporas arhīvi būtu brīvi pieejami ikvienam interesentam.

13. PBLA valde pateicas Latvijas Nacionālajam kultūras centram par sadarbību un iespēju diasporas koriem, deju un folkloras kopām piedalīties XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. PBLA valde mudina Latvijas valdību paplašināt Mežaparka Lielo estrādi un Daugavas stadionu.

14. PBLA valde aicina atjaunot Eiropas latviešu dziesmu un Deju svētku tradīciju ārpus Latvijas, rīkojot Eiropas latviešu Dziesmu sarīkojumu 2015. gada 21. jūnijā Beļģijas Karalistes galvaspilsētā Briselē, lai atzīmētu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā noslēgumu.

15. Tā kā latviešu vēlētāju skaits un aktivitāte ārzemēs strauji aug, PBLA valde aicina diasporas organizācijas sadarbībā ar Latvijas Centrālo vēlēšanu komisiju un Latvijas vēstniecībām ārvalstīs veidot papildus vēlēšanu iecirkņus latviešu diasporas mītnes valstīs. PBLA valde aicina atvieglot balsošanas procesu pa pastu, plašāk ieviešot Minsterē (Vācijā) jau īstenoto praksi, pirms vēlēšanām organizējot īpašas pasu zīmogošanas akcijas vietās (ārvalstīs), kur mīt daudzi vēlētāji.

PBLA pārstāvniecībaAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com