Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


TF dibināšanas piemiņas pasākuma dievkalpojums

LELB paskaidrojums

Laikraksts Latvietis Nr. 283, 2013. g. 8. nov.
Rita Brūvere -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Ar patiesu interesi izlasīju laikraksta Latvietis 280. numurā publicēto mācītāja Modra Plātes sprediķi, ko viņš 1988. gadā Rīgas Domā teica Latvijas Tautas frontes dibināšanas dievkalpojumā. Tas svaigi atsauca atmiņā laiku, kad latviešu tauta cīnījās par brīvu Latvijas valsti. Tomēr mēs šeit, Rīgā, nevaram apslēpt izbrīnu par sprediķim pievienoto Veras Volgemutes-Rozītes preambulu:

„Vakar, 8. oktobrī, sarunā ar Daini Īvānu noskaidroju, ka TF atceres pasākuma Dievkalpojumā Doma baznīcā pasākuma organizētāji bija lūguši svētku dievkalpojumu vadīt prāv. Modrim Plātem, mācītājam Jurim Rubenim un prāv. Mārim Ķirsonam. No LELB vadības nākusi atbilde, ka arhibīskaps Jānis Vanags pats gribot šo dievkalpojumu vadīt. Tā arī notika, kā paši no preses informācijām redzējām. Minētie garīdznieki Doma baznīcas dievkalpojumā nepiedalījās. Domāju, svarīgi mums šodien ne tikai atcerēties, bet arī ieklausīties toreiz tik patiesi izteiktajos vārdos. Varbūt tieši šī patiesība kopā ar to paudējiem ir nogrūsta malā?“

Pat ja Volgemutei-Rozītes kundzei, esot Romas katoļu baznīcas piederīgajai, likās piedienīgi publiski izteikt viedokli, kuram garīdzniekam vajadzēja un kuram nevajadzēja vadīt dievkalpojumu Latvijas luterāņu arhibīskapa katedrālē, tad tas ir iznācis aplams un maldinošs. Pirmkārt, dievkalpojumu izkārtošana Rīgas Domā nav LELB vadības, bet tikai Doma dekāna Elija Godiņa ziņā. LELB vadība tajā nekad netiek iesaistīta. Otrkārt, nedz dekānam Godiņam, nedz arhibīskapam Vanagam, nedz LELB vadībai par mācītāju J. Rubeņa, M. Plātes un M. Ķirsona kalpošanu nekas nav ticis vaicāts. Dievkalpojuma rīkotāji piezvanīja arhibīskapam un lūdza viņu novadīt TF dibināšanas piemiņas pasākuma dievkalpojumu. Viņš piekrita un norunātajā laikā ieradās Domā. Citas saziņas ar pasākuma rīkotājiem viņam nav bijis. Ja arhibīskapam būtu vaicāts par šo trīs mācītāju aicināšanu, viņš to katrā ziņā būtu atradis par ļoti piemērotu.

TF piemiņas pasākumus rīkoja vairākas organizācijas. Baznīcai nav zināms, ko tās savā starpā ir runājušas. Acīmredzot, tās ne pārāk veiksmīgi ir saskaņojušas darbības savā starpā. Iespējams, ka god. Dainis Īvāns telefona sarunā varētu būt izteicis savas idejas. Tas paliek viņa paša ziņā. Taču Verai Volgemutei-Rozītes kundzei, pirms nākt klajā ar tik agresīvu izlēcienu pret LELB arhibīskapu un apsūdzēt viņu patiesības paudēju malā nogrūšanā, būtu vajadzējis piezvanīt viņam pašam vai Doma dekānam un noskaidrot apstākļus. Tā būtu profesionāli rīkoties publicistam un katram pieklājīgam cilvēkam.

Es aicinu redakciju publicēt manu paskaidrojumu un uzdrošinos ierosināt, ka turpmāk publicētās ziņas tiktu rūpīgāk pārbaudītas.

Rita Brūvere
Latvijas Evaņģēliski-luteriskās Baznīcas Ārlietu nozares vadītāja
Rīgā, 2013. gada 7. novembrīAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com