Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Adelaides Latviešu kooperatīvam ražīgs gads

Ievēlēts jauns priekšsēdis

Laikraksts Latvietis Nr. 283, 2013. g. 8. nov.
Rudīte Bērziņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Pirmā rindā no kreisas: Rudīte Bērziņa, Andis Bērziņš (priekšsēdis), Valdis Jaudzems. Otrā rindā no kreisās: Ints Puķītis, Andris Jaudzems, Juris Skābe, Ēriks Krūmiņš (trūkst Inta Rumpe). FOTO Līga Līvena.

Sestdien, 19. oktobrī notika Adelaides Latviešu kooperatīva gadskārtējā pilnsapulce. Kooperatīvam, kas sastāv no 247 paju īpašniekiem, pieder latviešu nams Tālava, un kooperatīva valde ir atbildīga par nama uzturēšanu un apsaimniekošanu, lai būtu centrs un mājvieta tautiešiem, kur pulcēties un noturēt pasākumus un sarīkojumus. Lielākie paju īpašnieki ir Adelaides Latviešu biedrība, Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa un Sv. Pētera luterāņu draudze.

Pilnsapulcē piedalījās 31 biedrs (ar 11 mandātiem). Savā ziņojumā priekšsēdis Ints Puķītis sniedza informāciju par pēdējo darbības gadu. Ienākumi no zāles īres labāki nekā iepriekšējā gadā, un Dienvidaustrālijas valdība pēc garām pārrunām piešķīra pabalstu zemes nodokļa apmaksai $23570 apmērā. Lielās zāles priekštelpā ielikts jauns grīdas segums, un skatuves apgaismošanas sistēma papildināta ar jaunām gaismām. Kopš 2011. g. sākuma valde rūpējās namu uzpost Austrālijas Latviešu 54. Kultūras dienām, kuras notika Adelaidē 2012. g beigās.

Pēc sešiem gadiem priekšsēža amatā Ints Puķītis vairs nekandidēja šim amatam, bet palika direktora amatā. Pilnsapulce vienbalsīgi kā priekšsēdi ievēlēja Andi Bērziņu, kurš pēdējos sešus gadus bija vicepriekšsēdis. Valdē darbosies līdzšinējie direktori, tikai kā direktore pienāk klāt Rudīte Bērziņa, kura kopš š.g. marta ir pildījusi sekretāres pienākumus.

Savā pārskatā Ints Puķītis pateicās Mārītei Rumpei par lielo darbu kā iepriekšējai sekretārei, kā arī pārvaldniecei Līgai Līvenai par viņas darbu. Jaunais priekšsēdis pateicās Intam Puķītim par viņa ilggadējām pūlēm Nama labā, kā arī izteica pateicību pilnsapulces dalībniekiem par uzticību, ievēlējot viņu kā valdes vadītāju. Valdes sastāvs uz nākamo darbības gadu ir: Andis Bērziņš (priekšsēdis), Valdis Jaudzems (vicepriekšsēdis), Inta Rumpe (kasiere), Rudīte Bērziņa (sekretāre), Andris Jaudzems, Ēriks Krūmiņš, Ints Puķītis un Juris Skābe.

Rudīte Bērziņa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com