Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latviešu kredītkooperatīvs Austrālijā

Gadskārtējā pilnsapulce

Laikraksts Latvietis Nr. 283, 2013. g. 8. nov.
IN -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LKA

Latviešu kreditkooperatīvs Austrālijā

No kreisās: Linda Klūkasa (Clucas), Ēriks Cīrulis, Pēteris Delvers. FOTO Ilze Nāgela.

No kreisās: Edvīns Misa, Linda Klūkasa (Clucas), Ēriks Cīrulis, Roksija Reitere, Kārlis Žubeckis, Pēteris Delvers, Igors Dimits. FOTO Ilze Nāgela.

Aktīvas sarunas turpinājās pēc pilnsapulce. FOTO Ilze Nāgela.

Saulainā svētdienas, 27. oktobra pēcpusdienā Melburnas Latviešu nama Misiņa zālē bija pulcējušies apmēram 30 Latviešu kredītkooperatīva Austrālijā (LKA – Latvian Australian Credit Co-operative) biedri uz savu gadskārtējo pilnsapulci. Tajā piedalījās arī ārējais revidents Greims Dejs (Graeme Day).

Sanāksmes sākumā tik nolasīti pagājušā gadā mūžībā aizgājušo LKA biedru vārdi, un ar klusuma brīdi viņi pieminēti. Linda Klūkasa (Clucas) nolasīja iepriekšējās pilnsapulces protokolu, ko pieņem vienbalsīgi. LKA priekšsēdis Ēriks Cīrulis nolasīja savu ziņojumu. Viņš teica, ka šis ir viņa ceturtais gads kā Latviešu kredītkooperatīva Austrālijā priekšsēdim. Ņemot vērā ekonomisko stāvokli, pagājušais gads kredītkooperatīvam nav bijis viegls. Arī pazeminātās procentu likmes esot atstājušas negatīvu iespaidu uz kooperatīva peļņu, kā arī zems bijis aizdevumu pieprasījums. Maiņas ar čeku kontu, par kuru ar 1. oktobri nodeva ir $2 mēnesī, kā arī par katru Westpac bankas transakciju nodeva tagad ir $1. Ēriks Cīrulis ziņoja, ka neskatoties uz to, LKA tāpat kā agrāk, arī pagājušā gadā ir sniedzis visāda veida finansiālus pakalpojumus gan LKA biedriem, gan lielai daļai latviešu organizāciju, atbalstījis skolas un bibliotēku, jo visu laiku LKA bilance ir turpinājusi augt, un ir uzkrātas ievērojamas rezerves.

LKA biedru skaits uz 2013. gada 30.  jūniju bija 1004.

Ēriks Cīrulis atgādināja, ka: „LKA piedāvā saviem biedriem čeku kontus, nepārtrauktu kredīta (overdraft) kontus un debeta kartiņas naudas izņemšanai no naudas automātiem. LKA pakalpojumi ir pieejami visiem latviešiem, viņu radiem, draugiem un pazīstamiem Austrālijā, arī ja tie nav latviešu izcelsmes.“ Sava ziņojuma noslēgumā Ēriks Cīrulis atgādināja, ka kredītkooperatīvam ir pietiekoši daudz brīvu līdzekļu, lai apmierinātu savu biedru pieprasījumus pēc aizdevumiem māju iegādei vai citām vajadzībām. Ē. Cīrulis pateicās visiem, kas atbalsta savu kooperatīvu, izmantojot tā pakalpojumus, pateicās valdes locekļiem par veltīto laiku, par viņu atbildīgo un nesavtīgo darbu.

Sekoja LAK direktora Pētera Delvera ziņojums. Viņš ieteica apskatīt LKA mājas lapu internetā (www.latviancredit.com.au), kur pieejama pilnīga informācija, pilns LKA finansiālais pārskats. Pēdējo divu gadu laikā aizdevumu summa samazinājusies par 1 miljonu.

Sekoja Igora Dimita ziņojums par aizdevumu daļas darbu pagājušā gadā. I. Dimits teica: „Ja iepriekšējos gados mums bija divas aizdevumu pieprasījumu izskatīšanas sēdes mēnesī, tad pagājušā gadā tikai divas visa gada laikā. Pietrūkst vēlamais līdzsvars starp noguldījumiem un aizdevumu pieprasījumiem; iepriekšējā gadā aizdevumu summa ir $182 600.“ I. Dimits arī ziņoja, ka visi parādi regulāri nomaksāti un nav bijis jānoraksta zaudējumos.

Ēriks Cīrulis nolasīja ziņojumu angļu valodā.

Sekoja direktoru vēlēšanas; E. Misa, V. Bendrups, K. Žubeckis vienbalsīgi tika ievēlēti, viņiem pašiem atturoties balsojumā par savu kandidatūru.

Sekoja dažādi jautājumi. A. Atvars interesējās, kad varēs LKA kontus lietot internetā elektroniski. Ē. Cīrulis atbildēja, ka LKA par interneta bankošanas ieviešanu nopietni domā, bet esošais piegādātājs bijis ļoti dārgs $35-40 000, un pagaidām šis process apturēts.

K. Žubeckis iesaka avīzēs reklamēt kredītkooperatīva pakalpojumus angļu valodā, lai tādā veidā piesaistītu jaunāko paaudzi. K. Žubeckis arī ierosina slēgt Sidnejas filiāli, jo no tās nedabū nekādu labumu. P. Delveris paskaidro, ka tagad uz pusi samazināts darba laiks Sidnejas kredītkooperatīvā, kā arī ievadītas sarunas ar Sidnejas Latviešu namu par telpu īres maksas samazināšanu.

Henrijs Pacers iesaka LKA reklamēties igauņu, lietuviešu sabiedrībās, jo varbūt viņiem nav zināms, ka latviešu kredītkooperatīvā var iestāties arī nelatvieši.

Pilnsapulci slēdz īsi pirms diviem pēcpusdienā, bet aktīvas sarunas turpinās pie Latviešu nama Dāmu kopas sarūpētajām uzkodām un P. Delvera piedāvātiem atspirdzinājumiem.

IN
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com