Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


No Lāčplēša dienas līdz Valsts svētkiem

Rosīgas dienas Pertā

Laikraksts Latvietis Nr. 285, 2013. g. 24. nov.
Jānis Purvinskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Jānis Purvinskis Piemiņas brīdī 11. novembrī. FOTO Jānis Purvinskis.

Vakara Junda Pertas Latviešu centrā. FOTO Jānis Vucēns.

Vakara Junda Pertas Latviešu centrā. FOTO Jānis Vucēns.

Māc. Gunis Balodis vada karoga gājienu. Karognesējs Ilmārs Rudaks. FOTO Jānis Vucēns.

Jānis Purvinskis Valsts svētkos. FOTO Jānis Vucēns.

Koris Jāņa Vucēna vadībā. Pie klavierēm Silvija Ļuka. FOTO Jānis Vucēns.

Goda konsulam Pertā ir beigusies ražena nedēļa, kura bija sākusies ar 11. novembrī ar Lāčplēša dienu. Austrālijā šo dienu sauc par Atceres dienu (Rememberance Day), kuru rīko no karadienesta atvaļināto organizācija (RSL). Šīs organizācijas Pertas nodaļa šogad pirmo reizi piedalīties Piemiņas brīdī tika aicinājusi arī diplomātus, jo šai dienā atceroties visos karos kritušos karavīrus. „Karā neviens nav uzvarētājs, visi ir zaudētāji, visi nes kara brūces un kara upurus,“ lielajai sapulcējušos ļaužu masai teica Rietumaustrālijas gubernators.

Tā nu arī Latvijas goda konsuls Pertā Jānis Purvinskis nolika ar sarkanbaltsarkanu dekorētu vaiņagu arī latviešu karavīriem par godu. Šī taču bija arī mūsu Lāčplēšu diena, kurā arī mēs pieminam savus kritušos. Mūsu vaiņags bija vienīgais ar nacionālām krāsām; tas izraisīja daudz jautājumu, kas man deva iespēju ar lepnumu paskaidrot par Latvijas brīvības cīņām, kā arī par mūsu karavīru iesaisti vēl šodien ANO karapulkos.

Goda konsulam bija ļoti aizņemta nedēļa arī ar daudzajiem pilsonības reģistrācijas pieprasījumiem, un klāt jau bija 17. novembris, kad bija jāierodas pie mūsu pavalsts gubernatora uz svinībām, atzīmējot šī slavenā nama 150. gadadienu. Kaut bija ieradies viss diplomātiskais korpuss, visa Gubernatora māja un skaistais lielais dārzs bija atvērts ļaužu apskatei; bija ieradušies ap10 000. Labi, ka bija liels dārzs, kur tad varēja arī nogaršot 36 dažādus nacionālos ēdienus, kuri pārstāvēja gan Eiropas, gan Āzijas tautas.

Tā pienāca 18. novembris – Latvijas valsts svētki, kad Pertas latviešu saime un visa latviešu tauta atceras un svin mūsu valsts 95. dzimšanas dienu. Pertā to iesākām agri no rīta ar karogu uzvilkšanu karogu mastos pie Latviešu Centra. Pēc īsas uzrunas un valsts himnas devāmies mājup, lai gatavotos svētku aktam vakarā.

Kā katru gadu, arī šogad Pertas latviešu saime jau pirms plkst. 18.00 sāka sarasties, lai atzīmētu mūsu valsts dzimšanas dienu. Sapulcējušies ap karogu mastiem un Vakara Jundas skaņām skanot, Latvijas karogi lēnām noslīdēja pa mastiem. Silvijas Lūkas pavadījumā nodziedājām Kungs, Dievs ir mūsu stiprā pils un devāmies atpakaļ zālē. Pēc Uzmanību karogam! kājās piecēlušies sekojām mācītājam Gunim Balodim, ievedot DV Pertas nodaļas priekšsēža Ilmāra Rudaka nesto un tautu meitu pavadīto sarkanbaltsarkano Latvijas Valsts karogu.

Sekoja mācītāja vadīts svētbrīdis, kad ar dziesmām un lūgšanām pateicāmies Dievam un lūdzām, lai Viņš stāv klāt mūsu valstij un tautai. Latviešu biedrības valdes priekšsēdis Jānis Kukuls sveica klātesošos un aicināja Latvijas goda konsulu Pertā Jāni Purvinski teikt Svētku runu.

Goda konsuls vispirms nolasīja Latvijas valsts prezidenta uzrunu tautiešiem Latvijas 95. dzimšanas dienā, tad sekoja sveiciena lasījums mums no Latvijas vēstnieka Austrālijā un Jaunzēlandē un tikai tad goda konsuls nolasīja savu svētku uzrunu, atgādinot, ka Latvija tapa ar daudz lietām asinīm, un ka caur laiku laikiem latvieši atkal un atkal lēja savas asinis cīņās pēc brīvības. Viņš atgādināja, ka mēs esam šeit, jo bijām bēgļi un bēgām no nāves briesmām, bet tagad ir atkal jauni bēgļi, kuri šoreiz bēg no bezdarba un bada Latvijā. Mums visiem tomēr ir vienas mājas, viena dzimtene Latvija, un mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai līdzētu Latvijai zaļot un zelt. Minot par jaunajiem pilsonības likumiem, goda konsuls atgādināja, ka ar pilsonību nāk līdz arī pilsoņa pienākumi pret savu valsti: iet balsot un ņemt dalību valsts politikā.

Pēc goda konsula svētku runas sekoja Anitas Vaļikovas un Jūlija Bernšteina dzejoļu sniegumi un svinīgo aktu nobeidza mūsu koris Jāņa Vucēna vadībā ar Silvijas Luķas pavadījumu, nodziedot četras skaistas dziesmas.

Beidzot Jānis Kukuls mūs aicināja uz glāzi vīna un uzkožamiem. lai kārtīgi nosvinētu mūsu valsts 95. dzimšanas dienu. Pēc 5 gadiem svinēsim mūsu simtgadi. Kāda Latvija sagaidīs savu simtgadi, ir mūsu rokās.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com