Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Māras Saulītes kapu fonds

Dibināšanas pilnsapulce Melburnā

Laikraksts Latvietis Nr. 286, 2013. g. 28. nov.
Aivars Saulītis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

2013. gada 25. maijā Melburnas 1. Latviešu ev. lut. draudzes locekļi ārkārtas pilnsapulcē nolēma savu darbību izbeigt un apvienoties ar Sv. Krusta draudzi. Pilnsapulce arī nolēma dibināt fondu, kas apvienotu un pārvaldītu līdzšinējos māc. Buģa un māc. Kociņa kapus ar nosaukumu Māras Saulītes kapu fonds. Priekšdarbu veikšanai pilnsapulce ievēlēja darba grupu ar locekļiem G. Vīksni, M. Dragūnu un J. Kārkliņu. Darba grupa lūdza advokātu D. Dārziņu sagatavot statūtus jaunajam fondam.

Pilnsapulce nolēma, ka jaunajā fondā kā dalībnieks var būt katrs, kam piederīgie apglabāti minētajos kapos, kā arī visi, kas bija Melburnas 1. latviešu ev. lut. draudzes locekļi 2013. gada 25. maijā.

Kad viss bija sagatavots, darba grupa sasauca fonda dibināšanas pilnsapulci 2013. g. 9. novembrī plkst. 11.00 DV namā, Ziemeļmelburnā. Paziņojumi par pilnsapulci tika izsūtīti visiem Melburnas 1. Latviešu draudzes bijušajiem locekļiem un plakāti bija izlikti latviešu pulcēšanās vietās. Pilnsapulcē ieradās 22 personas.

Par sapulces vadītāju ievēlēja Aivaru Saulīti un par protokolētāju Jāni Kārkliņu. Pēc iepriekš izziņotās Darba kārtas sapulces darbs virzījās veikli. Sapulces dalībnieki uzstādīja lietišķus jautājumus un neiegrima nevajadzīgās debatēs. Dāvids Dārziņš izdalīja klātesošiem jauno statūtu kopijas. Viņš deva īsu pārskatu par statūtiem un atbildēja uz jautājumiem. Pēc pārrunām ar maziem labojumiem statūtus pieņēma gandrīz vienbalsīgi, – vienai balsij atturoties.

Fonda valdē ievēlēja sekojošos: priekšnieks – Markus Dragūns, sekretārs – Jānis Kārkliņš, kasieris – Juris Vīksne, valdes locekļi – Pēteris Saulītis un Andris Atvars. Revīzijas komisijā: Silvia Miglis, Koidula Nemiro un Gunta Vagare.

Melburnas 1. latviešu ev. lut. draudzes kapsētas kasē bija $82719. Šī nauda tagad pāries Māras Saulītes kapu fondā. Daļu no smagajiem darbiem dara Foknera (Fawkner) kapsētas dārznieki, tādēļ mūsu vajadzībām augšminētā summa ir pietiekoši labs nodrošinājums. Kad kapu fonds būs kādu gadu darbojies, tad varēs labāk izvērtēt, kādi līdzekļi ir vajadzīgi kapu uzturēšanai. Valdes uzdevums ir: rūpēties, lai kapi būtu labā kārtībā un acij tīkamā izskatā. Par to, cik sekmīgi tas valdei ir izdevies, mēs runāsim nākošajā pilnsapulcē – pēc viena gada.

Sapulce beidzās plkst. 12.10.

Lūdzu ievērot: ja ir vajadzība kādu piederīgo guldīt augšminētajos kapos, tad apbedīšanas birojam vispirms ir jāsazinās ar Juri Vīksni. Juris zina, kuras kapu vai urnu vietas ir brīvas, un viņš nozīmēs, kurā vietā aizgājējs ir jāgulda. Apbedīšanas birojs tad norādīto numuru paziņo Foknera birojā, un tur arī kārto visus maksājumus. Mūsu fondam par apbedīšanu nav jāmaksā – to visu kārto Foknera birojā apbedīšanas birojs. Jura Vīksnes telefoni: mājās – 9808 6700, mobilais – 0409 519 321.

Aivars Saulītis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com