Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Nama Labad“ sarīkojums Melburnā

Kāda nozīme „Nama labad“ sarīkojumam šodien?

Laikraksts Latvietis Nr. 288, 2013. g. 12. dec.
Kārlis Kasparsons -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
MLNK

„Nama Labad“ sarīkojums 2013. gadā. FOTO Anita Andersone.

Atbilde pāris teikumos. Pirmkārt, Nama labad sarīkojums dod iespēju valdei tikties ar paju īpašniekiem, labvēļiem un nama lietotājiem. Otrkārt, valdes pienākums pret sabiedrību ir gādāt līdzekļus par nama apsaimniekošanu, remontu darbiem un nama pārbūves darbiem.

Šis pienākums pret sabiedrību katru gadu paliek ar vien grūtāks, jo mūsu sabiedrības skaits katru gadu krītas, turpretim vajadzīgie izdevumi nama uzturēšanai pieaug. Tas sabiedrībai būtu svarīgi atcerēties ik reizi, nākot uz sarīkojumu namā.

Pāris vārdos par nama sākuma gadiem. Nams, 3 Dickens Street, Elwood Vic., bija sabiedrības pirmais projekts. Sabiedrība saziedoja līdzekļus, lai iepirktu Namu. Nams sāka kalpot Melburnas latviešu organizācijām 1955. gadā. Piecu gadu laikā – 1960. gadā sabiedrība atkal saziedoja līdzekļus un namu atbrīvoja no bankas aizdevuma parādu. Ar lielu sajūsmu 1960. gadā sabiedrība atkal ķērās pie otrā projekta, nama paplašināšanas projektu, t.i., piebūvēt sabiedrības lietošanai Lielo zāli. Piecus gadus vēlāk projekts tika pabeigts, un šī zāle tika atklāta un nodota sabiedrības lietošanā 1965. gada 16. maijā. Nams turpināja kalpot sabiedrībai līdz 1991. gadam.

Kas mainījies kopš 1991. gada 21. augusta? Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, lielākā daļa mūsu sabiedrības vēl ar vien dzīvo Melburnā. Tikai dažas ģimenes un daži indivīdi ir emigrējuši uz dzīvi Latvijā. Turpretim mūsu sabiedrībai ir pievienojušās vairākas latviešu ģimenes no Latvijas un sagaidām, ka nākotnē būs vēl imigranti, kas sauks Austrāliju par savu mājas vietu. Šādi notikumi dod valdei mājienu, ka mūsu Nams būs vēl vajadzīgs daudzus gadus nākotnē.

Paceļas jautājums, ko sagaida šodienas un ko sagaidīs nākotnes sabiedrība no Nama. Domāju, ka katras sabiedrības pamatu prasības šodien un nākotnē vēl arvien būs prasības pēc Nama – vietas, kur pulcēties, rīkot un svinēt svētkus un vēl citus sarīkojumus.

Tāpat varam sev arī jautāt, ko Nams sagaida no sabiedrības. Te rodas jautājums, vai sabiedrībai ar Namu vajadzētu būtu simbiotiskā attiecībās. Lai Namam pastāvētu simbiotiskā sadarbībā ar sabiedrību, Nama valde uzņemas būt par starpnieku. Pildot starpnieka pienākumus, valdei pirmais lūgums būtu, veicināt sabiedrībā brīvprātības principu (volunteer work and active membership) un aicināt sabiedrības locekļiem ņemt aktīvu dalību Nama uzturēšanā. Tomēr ņemsim vērā, ka paaudzes, kas 1950.tos un 1960.tos gados uzbūvēja Namu un to uzturēja visus 50+ gadus, vairs nav fiziski spējīgi piekopt brīvprātības principu, palīdzot Namam veikt darbus. Vecākās paaudzes tomēr atbalsta Namu ar savu klātbūtni sarīkojumos.

Valdes otrais lūgums, ziedot līdzekļus Nama specifiskiem projektiem, piemēram, atjaunot padibeņus Lielajā zālē. Krēsli zālē jau kalpojuši vairāk nekā 50 gadus, varbūt tagad būtu laiks nomainīt tos pret komfortablākiem krēsliem? Ar šo projektu valde griezīsies pie sabiedrības ar rakstu avīzē. Trešais lūgums – gada gājumā dotie regulārie ziedojumi palīdzētu segt Nama gadskārtējos maksājumus. Ceturtais lūgums, padomāt par daļēju testamenta novēlējumu Namam.

Valdes domas ir, ka katram sabiedrības loceklim ir pienākums atbalstīt Namu dažādos veidos, vadoties no savām spējām.

Katrai paaudzei ir savas prioritātes. Jaunākām paaudzēm ir savas prioritātes, viņi ir nodarbināti savās profesijās, viņiem ir jaunas ģimenes, viņiem ir lieli parādi un parasti abi vecāki strādā. Viņi tomēr atbalsta Namu ar savu klātbūtni sarīkojumos, dzied koros, dejo tautas deju kopās un ved savus bērnus uz sestdienas skolu. Viņu uzskats par Namu ir ļoti pozitīvs – Nams ir vienmēr te bijis un Nams te vienmēr būs! Kā tad citādi.

Noslēgumā vēlos jautāt – Kas ir tas, kas ir nepieciešams visām paaudzēm? Tas ir, lai būtu vieta Melburnā, kur var atrast stipru saiti ar latviešu kultūru, ar latviešu valodu un ar Latviju.

Melburnas Latviešu nams ir tā vieta, kur varat atrast savas garīgās saites ar latviešu kultūru, valodu un Latviju. Neļausim šīm saitēm pārtrūkt. Gādāsim par Nama finansēm, lai Nams var turpmāk izdzīvot un pastāvēt vēl ilgus gadus.

Kārlis Kasparsons
Melburnas Latviešu nama kooperatīva (MLNK)
valdes priekšnieks
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com