Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Ziemassvētki Daugavas skolā Melburnā

Liecības, neparasts Rīgas torņa sargs un Ziemsvētku vecītis

Laikraksts Latvietis Nr. 289, 2013. g. 18. dec.
Daina Grosa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
MLBDaugavasSkola

Bērnudārzniekiem izsniedz liecības. Skolotāja Lilita Lauriņa. FOTO Maksis Dārziņš.

Mazie bērnudārznieki-cālīši ar Gudrīti, Justiņa māsu. FOTO Maksis Dārziņš.

Ļaudis un Justiņš Rīgas torņa galā. Justiņu spēlē Ingrīda Dārziņa. FOTO Maksis Dārziņš.

Melburnas Latviešu namā 7. decembrī jau ap rīta tējas laiku notika liela rosība. Pamatskolas zēni foajē telpā sapulcējās ar savām mobilajām spēlītēm, kamēr viņu vecāki cītīgi šiverējās pa lielo zāli. Lēnām no visām debess pusēm saradās vairāku paaudžu pārstāvji – gan mazie ķipariņi svētku drēbēs, gan lielāki bērni līdz pat vidusskolas beidzamo klašu vecumam, bērnu vecāki svinīgāk sapucējušies nekā parastajā skolas dienā un vēl pie tam – viņu vecāki, lepnie Daugavas skolas audzēkņu vecvecāki, kas ar smaidu uz sejas ieradās Namā, gatavi baudīt savu mīļo mazbērnu gada beigu priekšnesumus. Vecākiem pilnas rokas ar svētku cienastu, kas veicīgi tika novietots zāles aizmugurē uz gariem galdiem. Dažiem vecākiem arī rokā dāvanu maisiņi – sarūpēti skolotājiem, kas visu gadu rūpējušies par bērnu latviešu valodas un latviskuma izkopšanu.

Eglītes sarīkojumu ievadīja māc. Dainis Markovskis ar svētbrīdi, liekot visiem padomāt par Ziemsvētku plašāko nozīmi. Tad skolas pārzine Līga Dārziņa sniedza īsu skolas darbības pārskatu. Skolā šogad strādāja 15 skolotāji – deviņi klašu audzinātāji/latviešu valodas skolotāji un seši – speciālo priekšmetu skolotāji. Pieci jauni skolotāji gada sākumā uzsāka savas skolotāja gaitas – Lāsma Feldmane, Aldis Sveilis, Ilze Kasparāne, Gita Meiere-Nestecka un Lāra Brennere. Ar to arī tika pārvarēta 2012. gada skolotāju krīze.

Skolu 2013. gadā apmeklēja 49 audzēkņi. Mācību priekšmeti šogad bija latviešu valoda, folklora, ticības mācība, dziedāšana, tautas dejas, ģeogrāfija un vēsture. Sekmīgi šogad arī darbojās valodas klase 3. un 4. klases audzēkņiem. Skolas bibliotēka arī katru nedēļu deva bērniem, kā arī viņu skolotājiem, vecākiem un pat vecvecākiem iespēju aizņemties grāmatas no arvien vairāk pieaugošā grāmatu klāsta.

Diemžēl šogad no skolotāju saimes atvadās Dace Daliņa un Karīna Jaunalksne. Dace ir skolā strādājusi 1½ gadu kopš pagājušā gada vidus, kad pēkšņi bija vajadzība pēc 7. klases audzinātājas. Dace klasi veiksmīgi aizvadīja līdz gada beigām un arī turpināja ar šo pašu klasi šogad, uzņemoties visus lielos 8. klases skolotājas pienākumus. Skolēniem ir bijuši ļoti patīkami pēdējie skolas gadi Daces draudzīgā un saistošā vadībā. Karīna ir vairāk nekā 10 gadus bijusi viens no šīs skolas pamatakmeņiem. Profesionāla svešvalodas skolotāja, Karīna konsekventi un apzinīgi mācījusi visas savas klases. Ar savu pedagoģisko gudrību viņa nav skopojusies un dalījusies ar pārējiem, sniegdama padomus un apmācības pēc vajadzības. Pēdējā gadā Karīna sastādīja Valodas klases programmu un to arī pasniedza četrām audzēknēm. Skolai ļoti pietrūks Karīnas zināšanu un praktiskās pieejas mācību jautājumos.

Sarīkojumi 2013. gadā bija Ģimenes diena Latviešu ciemā, Jāņi – Tērvetē, Skolu gadskārtējais sarīkojums, Valsts svētku svinēšana, skaistā 8. klases izlaiduma diena un Skolas eglītes sarīkojums. Skolā atzīmēja arī Lieldienas un 14. jūniju – tautas sēru dienu. Skolas bērni gan ar dziesmām, gan dejām arī uzstājās ārpusskolas sarīkojumos – Jūrmalnieku koncertā maijā un Baltiešu festivālā oktobrī.

Aizkulisēs visu gadu darbojās skolas vecāku padome jaunā priekšsēža Kārļa Rolava vadībā. Padome ne tikai gādāja par saimniecību un sarīkojumiem; lielas pūles tika veltītas skolas vadošo dokumentu atjaunošanā, padome izdeva apkārtrakstu Jaunākās ziņas, rīkoja skolas nama un dārza talkas un pat aizvietoja iztrūkstošos skolotājus.

Sevišķi lielu prieku šogad skolai sagādāja iPad klašu komplekta iegāde. Tos vairāk vai mazāk lietoja gandrīz katrā klasē, un tā skolas mācību metodika strauji iesoļoja 21. gadsimtā. Liels atbalsts šinī jomā šogad bija skolas tehniskais lietpratējs Arnis Gross. Līdztekus liela daļa skolotāju arī piedalījušies iPad lietošanas apmācības kursos, kā arī vairākos citos profesionālās pilnveidošanas kursos gan Melburnā, Adelaidē un pat Latvijā.

Šogad tika izveidota jauna 8. klases sabiedrības mācību programma. Pateicamies mūsu vieslektoriem Viktoram Brenneram, Arnim Grosam, Inārai Graudiņai, Aivaram Saulītim un Vilim Padomam. Skola cer 2014. gadā šo programmu vēl papildināt, lai jaunieši varētu gūt vēl labāku izpratni par latviešu sabiedrību un tās organizācijām.

Tad vēl jāizceļ šī gada 6. klases audzēkņu panākums plašākā laukā. 6. klases audzēkņi strādāja vairākas sestdienas, veidojot filmiņu par Daugavas skolu PBLA video konkursam Mana latviešu skola. No 16 kandidātiem viņi ar savu filmiņu ieguva 3. vietu kopā ar Sidnejas Latviešu skolu. Ar to viņi nopelnīja Daugavas skolai $200 USD vērtībā grāmatas un mūzikas ierakstus.

Klašu skolotāji izdalīja skolēniem liecības, katrs kādu asprātību pastāstot par savu klasi. Valodas skolotāja lūdza bērnus pašus pie mikrofona, lai demonstrētu to, ko viņas jau spēj latviski pastāstīt par sevi. Pārzine arī no savas puses pateicās visiem skolotājiem un skolotāju palīgiem par viņu lielo darbu. Pateicība arī pienācās Melburnas Latviešu nama kooperatīva (MLNK) tehniskajam darbiniekam Jānim Kārkliņam par viņa lielo darbu, sagatavojot skatuvi un zāli sarīkojumiem.

Bibliotekāre Indra Ritere pastāstīja un izsniedza apliecības par bērnu piedalīšanos bibliotēkas lasīšanas programmās – gan Viktorijas premjera lasīšanas izaicinājumā, kur skola piedalās jau trešo gadu, kā arī ziņoja, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) atkal izsludinājusi Bērnu žūrijas lasīšanas akciju, caur kuru ar LNB ziedojumu Daugavas skola ir varējusi paplašināt grāmatu krājumu ar 30 jaunpublicētām grāmatām.

Vecāku padomes priekšsēdim arī bija pateicības vārdi pārzinei par lielo darbu, skolotājiem, kā arī padomei.

Ar šo arī beidzas sarīkojuma oficiālā daļa. Sekoja bērnu jautrā gaisotnē divos apļos nodejotas tautas dejas – Kam tie zirgi un Pērkonītis. Tad bērni pazuda aiz skatuves gatavoties Daugavas skolas Ziemsvētku ludziņai Justiņš. Ludziņa veidota pēc filmas Neparastie rīdzinieki motīviem. Filma oriģināli veidota pirms 12 gadiem uz Rīgas 800 gadu jubilejas svētkiem. Tajā laikā tā sabiedrībā izraisīja plašu rezonansi – bērnu animācijas filmas neiznāk bieži, un filmas mūzika bija ļoti saistoša, un sižets arī vienkāršs, bet bērniem (un arī pieaugušajiem) pievilcīgs.

Ludziņu iesāka mazie bērnudārznieki-cālīši, kas braši uzsoļoja uz skatuves un vicināja spārniņus. Varonis – mazais gailēns Justiņš – negrib ēst savu brokastu putru un labāk ēda iemīļoto rīta ēdienu Koko pops. Vecāki noraizējušies, jo dēliņš neko citu negrib kā kļūt par Rīgas torņa gaili, kas sargā Rīgu.

Gailēnam iznāk sastapt kaķus, kas mēģina viņu apēst. Kaķi nodejoja varen lunkani (ar skolotājas Ingas Jakses horeogrāfiju), tad vēl nācās sastapt atbaidošos ķēmus, kas arī uzjautrināja skatītājus ar savām sportiskām kustībām. Justiņš, nonācis viesnīcā, piesēžas un jautā, ko var pasūtīt ēst. Izrādās, ka glaunajā viesnīcā arī piedāvā putru, smalkākajā franču gaumē. Pa vidu vēl stāstā negaidīti ieskrien Milzis Lutausis, kas meklē Sprīdīti. Viņu no skatuves patriec, jo esot iemaldījies nepareizajā stāstā. Lugas beigas ir jautras – Justiņš uzkāpj Rīgas torņa galā, un visi laimīgi viņā noskatās. Daugavas skolas bērni ļoti labi iejutās savās lomās, režijai pieiets ar humoru un asprātību. Teicējas ar skaidru dikciju, galveno lomu tēlotāji pārliecinoši attēloja stāsta tēlus. Skatuves ietērps krāšņs un autentiski atdarina filmas māksliniecisko noformējumu. Paldies ludziņas veidotājiem Švolmaņu Andrim un Bitei, un aktieriem par jautro, smieklus izraisošo sniegumu!

Bet tas vēl nebija viss! Dziedāšanas skolotāja Jolanta Lārmane bija apmācījusi skolas kori un skolēnu instrumentālo pavadījumu, kas skatītājiem nobeigumā sniedza skanīgu dziesmu Ziemassvētku rūķītis. Visam vēl beigās punktu pielika Ziemsvētku vecītis, kas ieradās pašās beigās un nebija nekādā ziņā bargs un nevienam bērnam nedraudēja ar žagariem, kā tas notika senos laikos.

Pēc tik pacietīgas gaidīšanas un tik jautriem un pacilājošiem uzvedumiem visi – skolotāji, bērni un skatītāji – priecājās tikt pie uzkožamiem un atspirdzinājumiem, jo bija jau labi izsalkuši. Pacilājošs noslēgums pamatīgi nostrādātam skolas gadam.

Lai visai Daugavas skolas saimei jaukas vasaras brīvdienas!

Daina Grosa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com