Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Izlaidums un Ziemassvētku svinēšana

SLB pamatskolu beidz četras meitenes

Laikraksts Latvietis Nr. 290, 2013. g. 29. dec.
Valda Teilora (Taylor) -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Laima Jurāne, Zinta Moore, Miķels Audette, Kārla Tuktēna, Diminika Drēziņa. FOTO Undis Kaņepe.

Zinta Moore, Laima Jurāne, Diminika Drēziņa, Kārla Tuktēna. FOTO Undis Kaņepe.

Spēļu grupa skaita un tēlo - „Sidraba mēnestiņš“ un dzied „Aiz kalniņa mēnesiņis“. FOTO Undis Kaņepe.

Trešā klase - Lāra Veidnera, Emilija Vokera (Walker), Selga Tuktēna un Minna Teilora (Taylor). FOTO Undis Kaņepe.

Bērnudārzs / Sagatavošanās klase - Dainis Galviņš, Sigrīda Veidnera, Milla Sproģe, Sofija Poulos, Alīse Kaņepe, Aruns Peiris, Aleks Teilors (Taylor). FOTO Undis Kaņepe.

Vidusskolas klase dzied un spēlē - „Tālu, tālu aiz jūriņas“. FOTO Undis Kaņepe.

Skolas bērni dzied kopdziesmu „Vai Tu zini, eglīte?“ FOTO Undis Kaņepe.

2013. gada 14. decembrī, SLB skola noslēdza mācību gadu ar pamatskolas izlaidumu un kopīgu spēļu grupas, pamatskolas un vidusskolas eglītes sarīkojumu.

Šogad pamatskolu nobeidza četras absolventes – Diminika Drēziņa, Laima Jurāne, Zinta Moore un Kārla Tuktēna. Viņas ienāca lielajā zālē aiz karoga, ko nesa skolas biedrs Mičels Audets) (Mitchell Audette. Visi klātesošie nodziedāja valsts himnu.

Svētbrīdi un lūgšanu vadīja mācītājs Raimonds Sokolovskis, uzstādot bērniem jautājumus par Ziemassvētkiem un atgādinot, ka Jēzus vada visus mūsu ceļus. Sarīkojuma turpinājums man lika domāt par to, kādus ceļus mana un jaunākās paaudzes ir gājušas un turpina iet, uzaugot latviešu vidē, bet ārpus Latvijas.

Absolventes ir jau nogājušas pirmo ceļa posmu savā latviskajā izglītībā, un par to viņas apsveica skolas pārzine Māra Moore, dāvinot grāmatu no Latvijas. Vēl absolventes apsveica SLB, LAAJ, Studenšu Korporāciju Kopa Sidnejā un Daugavas Vanagi. Daugavas Vanadzes arī uzslavēja absolventu ģimenes, it sevišķi – mātes, par to, ka vada savas atvases šajā latviskajā ceļā. Visi apsveicēji izteica cerību, ka absolventes turpinās sekot latviskajam ceļam un iesaistīsies latviešu vidusskolā, vasaras vidusskolā, teātrī un citur. Absolventes savā runā pašas atskatījās savā ceļojumā no spēļu grupas līdz izlaiduma dienai. Pēc absolventu apsveikšanas, liecības izsniedza arī visiem pārējiem skolas audzēkņiem, kas iet pa šo pašu ceļu, un Māra Moore pasniedza pateicības skolotājiem un skolas darbiniekiem par ceļa nospraušanu. Sevišķu balvu pasniedza Varim Hislopam (Hyslop) par visvairāk izlasītām latviešu grāmatām.

Pēc karoga iznešanas un īsa pārtraukuma sākās eglītes svinēšana. Ieradās viesis, kas bija mērojis ļoti tālu ceļu, lai noskatītos priekšnesumus – no ziemeļu pola Ziemassvētku vecītis.

Pirmo priekšnesumu sniedza spēļu grupa, noskaitot Sidraba mēnestiņu. Katram rokā bija liels papīra sidrabots mēness, rūpīgi gatavots iepriekšējās nedēļās spēļu grupas nodarbībās. Netrūka arī Rūķītis ar dāvanu maisu (Lilita Goldsmita (Goldsmith)), Sētnieks (Oskars Ronis) un Suns ((Džeimss)James Poulos). Pantiņa beigās patiešām iedegās guns! Tā kā mēnestiņi bija tik cītīgi gatavoti, bērni arī nodziedāja Aiz kalniņa mēnestiņis.

Sekoja otrās klases priekšnesums, kurā meitenes parādīja, kā budeļi ceļo no mājas uz māju. Lācis, Lāča dīdītājs, Kaza, Nāve un Sienu kaudze nodziedāja ķekatnieku dziesmas un noskaitīja tautas dziesmas, apciemojot Saimnieku – Valdi Krādziņu un saimnieci – Viju Sieriņu.

Tad priekšā nostājās sagatavošanas klase – septiņi dūšīgi skolnieciņi, kas bez stostīšanās no galvas noskaitīja Plūdoņa Pirmo sniegu.

Kamēr skatuvi sagatavoja ludziņai, vidusskolnieki nodziedāja un nospēlēja tautas dziesmu Tālu, tālu aiz jūriņas – soliste Aija Dragūna, ģitāra – Kaspars Moore, basģitāra – Tālis Štubis un sitamie – Mārtiņš Vokers (Walker). Esam pieraduši, ka šie jaunieši mums uzved muzikālus priekšnesumus skolas sarīkojumos, un vienmēr uz tiem gaidām ar lielu prieku, jo šie jaunieši tiešām ir talantīgi. Manuprāt, ja domā par latvisko ceļu, ir svarīgi mācīties lasīšanu, rakstīšanu, vēsturi, ģeogrāfiju utt., bet Latvijas mīlestību daudzi ārzemēs dzimušie latvieši iegūst tieši cauri skaistajām latviešu dziesmām. Ticu, ka tas varētu attiekties arī uz šiem jauniešiem.

Margaritas Stārastes pasakas Piparkūku sirds dramatizējumā trešā un ceturtā (absolventu) klase ar palīgiem parādīja vēl citādāku ceļojumu – Piparkūku sirsniņas ceļojumu no maiznīcas līdz rūķu mājai, bēgot no cilvēkiem, gaiļa un vistām un no pelēm, kas visi vēlējās Piparkūku sirsniņu apēst. Vai nav jauki, ka garš un grūts ceļš nobeidzās drošībā, ar jauniem draugiem?

Protams eglītē neiztrūka kopdziesmu, dāvanu dalīšanas un svētku mielasta. Skolnieki un skolotāji tagad izbauda vasaras atvaļinājumu, bet ceram, ka visi atgriezīsies 2014. gadā turpināt kopīgi staigāt iesākto ceļu, turpināt uzturēt latviskumu arī šajā pasaules stūrītī.

Valda Teilora (Taylor)
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com