Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Draudzei jauna valde

Melburnas latviešu ev. lut. draudze

Laikraksts Latvietis Nr. 292, 2014. g. 17. janv.
-


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
SvKrustaDraudze

No kreisās: Kārlis Kasparsons, Nora Žubecka, Gunta Vagare, Dzintra Samule, Kristīne Saulīte, māc. Dainis Markovskis, Jānis Kārkliņš, Pēteris Saulītis, Mārtiņš Biršs. FOTO Ilze Nāgela.

Svētdien, 1. decembrī, Svētā Krusta baznīcā, Adventa 1. svētdienas dievkalpojuma laikā draudzes jaunā valde tika ievesta amatā. Jaunā valdē strādās: Kristīne Saulīte – draudzes priekšniece, Kārlis Kasparsons – draudzes priekšnieces vietnieks, Gunta Vagars – kasiere, Jānis Kārkliņš – sekretārs, Pēteris Saulītis – biedrzinis, Dzintra Samule – sabiedrisko lietu speciāliste, Mārtiņš Biršs – draudzes vecāko pārstāvis, Nora Žubecka – atbildīgā par informāciju, Dāvids Dārziņš – publisko un juridisko lietu speciālists, Inese Bērziņa – Dāmu komitejas vadītāja; mācītājs – Dainis Markovskis. Revīzija – Anita Vējiņa, Gunta Delvere, Skaidrīte Zaķe.

Dievkalpojumā kalpoja mācītājs Dainis Markovskis; ērģelnieks Brian Copple.

Pēc dievkalpojuma baznīcas zālē sekoja Pētera Saulīša referāts – stāstījums par iespaidiem un pieredzi LELBĀL laju-lektoru kursos Vašingtonā, ASV. ■Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com