Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Vanagi apciemo Vasaras Vidusskolu

Pasniedza ciema kukuli un stāstīja par DV

Laikraksts Latvietis Nr. 294, 2014. g. 20. janv.
Gunta R. -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

VV

Vanagi Vasaras Vidusskolā. FOTO Imants Kronītis.

Vanagi Vasaras Vidusskolā. FOTO Imants Kronītis.

Pareģots četrdesmit piecu grādu karstums, bet apsolīts ir, tātad jābrauc. Vanagu Adelaides nodaļas priekšnieks Imants Kronītis, Jānis Caune, Valdis Jaudzems un Vanadzes Gunta Rudzīte un Rasma Lāce, no mājas ērtībām un vēsuma izrāvušies un Vanagu vasaras formās ietērpušies (cik labi, ka mums tādas ir!), otrdien, 14. janvārī brauca ciemos uz Vasaras Vidusskolu. Jāpastāsta audzinātājiem par Vanagiem – varbūt pat tiks pie kāda jauna biedra.

Bez ciema kukuļa nevar braukt; pašceptai rupjmaizei un pīrāgiem pa ceļam pievienojās seši arbūzi un tikpat daudz saldās melones. Šogad skolu apmeklē sevišķi kupla saime, tādēļ ciema kukulim jābūt attiecīgi bagātīgam. Ierodamies brīdī, kad no visām klasēm sāk birt laukā skolnieki, lai baudītu atpūtas brīdi un saimnieču sagatavoto launagu. Taču pēc īsa brīža atpakaļ pie darba! Skolā jāizmanto katru mirkli un pat ar lielo karstumu nedrīkst aizbildināties.

Ar audzinātājiem tikāmies telpā, kur sienu virs kamīna grezno lielais Vanagu ģerbonis, jo tad, kad Dzintarus būvēja, šo telpu iekārtoja Adelaides Vanagu nodaļa. Tātad, labs iesākums. Vanagi vispār, ne tikai Adelaides nodaļa, ir atbalstījuši Vasaras Vidusskolu un latvisko izglītību. Imants Kronītis pastāstīja par Vanagu organizāciju, tās dibināšanu, mērķiem, uzbūvi un svinīgo solījumu, un par organizācijas karogu, latviešu leģiona 32. grenadieru pulka kaujas karogu, kurš pavadījis pulku visās tā gaitās no Krievijas frontes līdz Vācijai un pat Cedelghēmai, tagad atrodas goda vietā Latvijas Kara muzejā, Rīgā. Iemācījām arī DV dziesmu Še kopā mēs, biedri. Beigās izdalījām brošūras ar visu informāciju drukātā veidā. Cerams, ka tās vēlāk nekļuva par papīra lidmašīnām!

Gunta pastāstīja par Vanadzēm, kuras atbalsta Vanagu darbu ar dažādiem līdzekļu vākšanas veidiem; stāstīja par sestdienu pusdienām un lustīgām pēcpusdienām; par piparkūku cepšanu un Ziemassvētku tirdziņu; par kopīgo darbu un draudzību, par stipendijām un finansiālo palīdzību Latvijas daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm un karavīriem Afganistānā. Tad Rasma, nodaļas bibliotekāre, pastāstīja par savu darbu, un Jānis par humānās palīdzības sūtījumiem uz Latviju. Vēlreiz nodziedājām Vanagu dziesmu, un tad jau bija pusdienu laiks.

Tad arī mēs kaut ko iemācījāmies. Pēc pusdienām noklausījāmies par Amerikas mācītāja Dāga Demandta vadīto labdarības projektu Priecīgās pēdas, kura mērķis ir 2014. gada vasarā atbalstīt bērnus un pieaugušos Kurzemē ar jauniem apaviem un zeķēm, ikdienas, sporta, izejamām, kā arī ziemas zābakiem. Balstoties uz šo projektu, katra vidusskolas klase izstrādāja savu projektu ar mērķi, kā ievākt līdzekļus apavu iegādei. Katra klase pasniedza savu projektu, un bija prieks noklausīties daudzās radošās idejas, kā tikt pie naudas, lai priecīgas pēdas tiktu pēc iespējas vairāk kurzemniekiem. (Tuvāka informācija par šo vērtīgo LELBA Jaunatnes nozares projektu no māc. Dāga Demandta, e-pasts priecigaspedas@gmail.com)

Vai ietekmējām kādu iestāties Vanagos? Nākotne rādīs. Varam tikai gaidīt un cerēt.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com