Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Ar divarpus minūšu nokavēšanos...!

DV Adelaides nodaļas gadasvētki Vanagu namā

Laikraksts Latvietis Nr. 295, 2014. g. 5. febr.
Gunta R. -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Gadasvētku dalībnieki. FOTO Artūrs Berķis.

Imants Kronītis un Regīna Berķe. FOTO Ilga Vēvere.

Divi no nodaļas dibinātājiem. No kreisās: Juris Dancis un Artūrs Berķis. FOTO Gunta R..

Prāv. Jānis Priedkalns. FOTO Gunta R..

Gadasvētku dalībnieki. FOTO Gunta R..

DV Adelaides nodaļas priekšnieks Imants Kronītis ir kārtīgs cilvēks, un savu desmit gadu valdīšanas laikā ir pieradinājis arī tautu pie kārtības. Visi DV sarīkojumi vienmēr sākas punktīgi 14os, taču šoreiz pulkstenis aizsteidzās sākumam priekšā par veselām divarpus minūtēm, un sešdesmit otrās gadadienas atzīmēšana sestdien, 1. februārī sākās ar nokavēšanos. Ak, vai!

Ja arī Kronītis uztraucās, tautai bija gluži vienalga, jo visādi citādi, sarīkojums bija uz ūsiņu. Imants un dzīves biedre Astra, nodaļas sekretāre, vienmēr izdomā kaut ko interesantu ko tautai likt priekšā, un tā arī šoreiz. Vispirms jau atbildība par svētku cienasta organizēšanu uzgūlās pašai Astrai uz pleciem, lai šoreiz Vanadžu priekšniece Regīna Berķe, pirms pāris dienām Vanagos bēru mielastu gatavojusi, varētu atpūsties. Tā nu iznāca, ka cienasta galdā varējām baudīt uzkodas pēc jaunām receptēm.

Adelaides svilinošā vasara turpina darīt savu lietu, – ārā gaisa temperatūra sasniedza 43°C, bet DV namā 50-60 apmeklētāji baudīja patīkamu vēsumu, jo visi vēsinātāji ar pilnu jaudu strādāja jau no iepriekšējā vakara, dzesinot telpas. Nebūs patīkams elektrības rēķins, bet svarīgāka ir svētku viesu ērtība un labklājība.

Svinības sākās kā parasts ar nodaļas priekšnieka Imanta uzsaukto DV devīzi Daugavas Vanagi, sasauksimies! Saņēmis no Vanagiem atbildi: Jā, sasauksimies!, viņš aicināja prāvestu Jāni Priedkalnu pateikt dažus vārdus. Prāvests atgādināja, ka visus šos gadus Dieva svētība ir pavadījusi Vanagu saimi un darbus, jo tie ir bijuši veltīti kalpošanai – par labu grūtdieņiem, trūcīgajiem, leģionāriem un kara invalīdiem Latvijā, kā arī latviešu kultūras un valodas saglabāšanai ārzemju latviešu jaunatnes vidū. Trimdas Vanagos neviens nav iestājies, lai kļūtu bagāts vai slavens, bet lai kalpotu citiem. Sevišķa cieņa un pateicība jāizrāda Vanadzēm (Adelaides kopa dibinājās tanī pašā gadā, kad nodaļa), jo tieši viņas ar savu nemitīgo darbu kalpo visvairāk, un tura tos vīrus pie kārtības!

DV himna Še kopā mēs, biedri izskanēja sevišķi izjusti un sirsnīgi.

Sekoja priekšnieka atskats sešdesmit divu gadu darbā un ļaudīs. Atcerējāmies biedrus, kuri sen jau dus smilšu kalniņā, pa šiem gadiem aptuveni seši simti: Ak, retākas rindas ik gadus mums tiek... Kādreiz nodaļas sarakstā varēja saskaitīt pieci simti biedrus. Tomēr, mums palikuši vēl divi nodaļas dibinātāji, Artūrs Berķis un Juris Dancis, kurus apsveica ar ziediem. Toreizējie jaunekļi kļuvuši par sirmgalvjiem, bet kalpo valdē tikpat dedzīgi vēl arvien.

Priekšnieks nosauca visu bijušo priekšnieku (astoņi Vanagi) un priekšnieču (17 Vanadzes) vārdus, un pakavējās atmiņās par dažādām nozarēm, kas kādreiz darbojušās nodaļas paspārnē: tautas dejas, dziedoņu grupa Jautrie vecīši, Drāmas Studija, Pūtēju orķestris (kurš turpina darbību vēl šodien kā Adelaide Village Band un labi atceras savas latviskās saknes), volejbols, futbols, vieglatlētika, šaušana un minēja tās, kuras vēl darbojās, piemēram, Vīru koris Daugava un Vanadžu dziesmu ansamblis. Daudzie sarīkojumi, referāti, Globālās Dienas, Vanadžu rosība līdzekļu vākšanas nolūkos... utt, utt, viss liecina par rosīgu, čaklu, veselīgu nodaļas dzīvi darba un Tēvijas mīlestību.

Svētku kliņģerim svecītes nopūta Imants un Regīna, un nodaļas paveiktam darbam par godu nodziedājām Nevis slinkojot un pūstot.

Tā kā ļaužu tukšie vēderi sāka izkliedēt viesu nedalīto uzmanību, aicinājām visus pie uzkodu galda, lai ar atjaunotu enerģiju varētu nodoties pēcpusdienas izklaidēm, proti, dziedāšanai un Imanta uzņemtām videofilmām par notikumiem nodaļas dzīvē. Redzējām ļaudis, kuri vēl pavisam nesen bija mūsu vidū – Jāņos, Dārza Svētkos un Vanadžu jaunās virtuves atklāšanā, bet nu jau skatās uz mums no augšas. Interesanta bija īsfilma no Rīgas, kur zivju tirgū uzstājās t.s. flashmob: publiskā vietā pēkšņi, ne no šā, ne no tā, viens cilvēks sāk skaļā balsī dziedāt, tam pievienojās vēl daži, un drīz vien dzied vesels koris, izkaisīti publikā. Šoreiz dzirdējām Rīga dimd par godu Rīgai kā šī gada Eiropas kultūras galvaspilsētai. Atkārtojumu gādājām paši.

Šādu sešdesmit divu gadu sanākšanu vajag iemūžināt, tādēļ Imants aicināja visus klātesošos, arī viesus, kas vēl nav biedri (potenciāls pastāv!) uz kopēju bildēšanos. Priekšā nosēdināja biedrus vasaras formās, tad aizmugurē sastādināja visus pārējos. Katram bija savi uzskati par to, kur un kā citiem vajadzētu stāvēt, sēdēt, kā salikt rokas, kājas utt., un tā kā neviens neskopojās ar saviem gudriem padomiem, drīzāk tos izteica skaļā balsī un bieži vien smieklu pavadījumā, tad kādu laiku valdīja galīgs haoss, un nabaga Imants vai matus plēsa, taču beidzot visi bija kaut cik sakārtoti un varēja uzņemt vairākas jubilejas kopbildes. Skolās gadskārtējā fotografēšanās notiek daudz kārtīgāk; jādomā, ka neviens nebūs priekša stāvošam uztaisījis zaķa ausis!

Tieši tanī brīdī, kad saule svilināja visnežēlīgāk, ļaudis sāka izklīst, un palika tikai ierastais dzelzs kodols, darba rūķi, kas visu novāca un notīrīja, un biedri, kas ieraduši sestdienās pulcēties ap bāru un risināt pasaules problēmas. Šī ir patīkamā, draudzīgā tikšanās, kad uzdziedam, apēdam, kas palicis pāri no cienasta galda, pārrunājam notikušo un, protams, uzņemam pa glāzītei kaut ko spirdzinošu, pat dzirkstošu no saldenās pudeles. Imants uzliek savu izklaides ministra cepuri, uzsāk dziesmas un stāsta jokus. Tad tiešām jūtamies kā ģimene; ģimene, kas lielus darbus veikusi. Pēc gada svinēsim atkal, bet, mazliet pārfrazējot tautas dziesmu: Kas to zina, citu gadu, kur mēs katrs svinēsim?

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com