Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latvijā jauna mācītāja sieviete

Ieva Puriņa ordinēta mācītāja amatam

Laikraksts Latvietis Nr. 296, 2014. g. 13. febr.
GN -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Ordinācija. FOTO Gunārs Nāgels.

Ordinācija. No kreisās: Andris Bērziņš, bīskape emer. Jāna Jēruma Grīnberga, prāv. Klāvs Bērziņš, arhib. Elmārs E. Rozītis, prāv. Ieva Graufelde, māc. Markus Šohs (Schoch), diak. Ieva Puriņa. FOTO Gunārs Nāgels.

Ordinācija. Stāv no kreisās: Andris Bērziņš, bīskape emer. Jāna Jēruma Grīnberga, prāv. Klāvs Bērziņš, arhib. Elmārs E. Rozītis, prāv. Ieva Graufelde, māc. Markus Šohs (Schoch). Priekšā diak. Ieva Puriņa. FOTO Gunārs Nāgels.

No kreisās: Diak. Ieva Puriņa un māc. Vaira Bitēna FOTO Gunārs Nāgels.

Māc. Ieva Puriņa. FOTO Gunārs Nāgels.

Māc. Vaira Bitēna. FOTO Gunārs Nāgels.

No kreisās: prāv. Klāvs Bērziņš, prāv. Ieva Graufelde, arhib. Elmārs E. Rozītis, bīskape emer. Jāna Jēruma Grīnberga, māc. Ieva Puriņa. FOTO Gunārs Nāgels.

Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas dievnams Rīgā, Akas ielā 13. FOTO Gunārs Nāgels.

Bērnu priekšnesums. FOTO Gunārs Nāgels.

Svētdien, 9. februārī pēc 20 gadu pārtraukuma Latvijā luterāņu mācītājas amatā darbam Latvijā ordinēta Ieva Puriņa. Tā kā Latvijas luteriskā baznīca (LELB) neatbalsta sieviešu iecelšanu mācītāju amatā, tad ordinācija notika Latvijas Apvienotā Metodistu baznīcas dievnamā Rīgā, Akas ielā 13.

Rīgas Evaņģēliskās draudzes (LELBĀL) diakones Mag. Theol. Ievas Puriņas ordinācija mācītājas amatā notika Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskapa Elmāra Ernsta Rozīša vadībā. Piedalījās bīskape emer. no Lielbritānijas Jāna Jēruma Grīnberga, kas pēc dievkalpojuma teica: „Simboliski, tas, ka tomēr notiek šī ordinācija un ka cilvēki ir sapulcējušies, var redzēt, ka baznīca pildās, te ir daudzi, kas grib novērot šo tomēr vēsturisko notikumu, jo 20 gadus nav tāds pasākums bijis.“

Dievkalpojumā arī kalpoja Rīgas Evaņģēliskās draudzes mācītājs, LELBĀL Vācijas apgabala prāvests Klāvs Bērziņš, prāveste Ieva Graufelde no Zviedrijas un pirmā ordinētā sieviete mācītāja Latvijā Vaira Bitēna (ordinēta 1975. g. 23. augustā, reizē ar Bertu Strožu un Helēnu Valpēteri) un vācu baznīcas Latvijā mācītājs Markus Šohs (Schoh).

LELBĀL arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis pēc ordinācijas teica: „Sievietes ir puse no cilvēces un bieži vien ne tā daļa, kas būtu mazāk spējīga, bet ar īpašām dāvanām. Un tieši mēs, latvieši, neesam tik daudz, ka mēs varētu uz pusi no mūsu spējīgiem cilvēkiem atteikties.“

Diakone Ieva Puriņa (dzim. Kļaviņa) praktisko pieredzi ieguva, kalpojot no 2005. līdz 2007. gadam Beļģijas Latviešu evaņģēliski luteriskajā draudzē (LELBĀL) un Rīgas Evaņģēliskajā draudzē kopš tās dibināšanas 2009. gadā, atvietojot draudzes mācītāju Klāvu Bērziņu. Arī turpmāk viņa kalpos Rīgas Evaņģēliskajā draudzē. Puriņa aktīvi darbojas Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienībā; 2013. gadā viņa pārstāvēja to LELBĀL Pasaules luterāņu federācijas organizētā konferencē par sieviešu ieguldījumu Reformācijas kustībā un dzimumu taisnīguma jautājumiem baznīcas struktūrās un plašākā sabiedrībā šodien.

Pati Ieva Puriņa, Rīgas Evaņģēliskās draudzes mācītāja, pēc ordinācijas dalījās savās sajūtās: „Šī diena noteikti nozīmīga sievietēm – teoloģēm Latvijā, jo tagad pēc 20 gadu pārtraukuma es esmu pirmā, kas tiek ordinēta uz Latvijas zemes un palikšu kalpot Latvijā, kas arī ir gan mans personīgais mērķis, gan arī daudzu manu kolēģu sapnis un vēlme. Zināmā mērā es piepildu daudzu sapni un varbūt dodu cerību, ka varbūt kādreiz tomēr mainīsies lietas. Šodien ir silts ārā un tā kā liekās, ka jūtam jau pavasari. Varbūt ar šo manu ordināciju arī kaut kas mainīsies no ziemas uz pavasari.“

Svētdienas vakarā Latvijas TV ziņu pārraidei LELB Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers sacīja par sieviešu ordināciju: „Ierosinājumi ir, un ir piekrišana, ka tādai diskusijai jābūt. Mēs paši jau esam nolēmuši, ka kāda sinode tiks veltīta šim jautājumam, bet līdz tam mēs kaut kā vēl neesam nonākuši.“

Šis nozīmīgais notikums bija pulcējis krietnu ļaužu pulku.

Jau ziņots (skat. LL267), ka 2013. g. 8. jūlijā arhib. Rozītis mācītājas amatā turpat Metodistu baznīcas dievnamā darbam ārpus Latvijas ordinēja sievieti, Kvīnslandes draudzes diakoni Brigitu Saivu.

GN
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com