Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


LAAJ prezidijs

Maija un jūnija sēžu pārskati

Laikraksts Latvietis Nr. 99, 2010. g. 15. jūlijā
Linda Ozere -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LAAJ

Ir saņemts lūgums no PBLA priekšsēža Martiņa Sausiņa, finansiāli atbalstīt Tava balss ir svarīga Latvijai kampaņu un izplatīt informāciju par šo kampaņu citām Austrālijas latviešu jumta organizācijām. Šī projekta mērķis ir mudināt vēlētājus piedalīties vēlēšanās, bet neatbalstīt nevienu politisku partiju. Vairākās vietās Latvija ir paredzētas politiskas runas un Trīs tenoru priekšnesumi. PBLA ir jau atbalstījusi šo projektu ar $10 000 ārpus budžeta.

LAAJ prezidijs nolemj šai kampaņai ziedot $2000 no prezidija līdzekļiem un nosūtīt informāciju visiem vicepriekšsēžiem, Daugavas Vanagu zemes valdei un Sidnejas Latviešu biedrībai.

Pēc vicepriekšsēža ieteikumiem, prezidijs nolemj, ka šī gada līdzekļu vākšanas speciālais mērķis būs Okupācijas muzejs.

Prezidijs vēl joprojām mēģina sakārtot biedru sarakstus un drīzumā izsūtīs vicepriekšsēžiem sarakstus ar pazudušiem un nemaksājušiem biedriem, lūdzot tos noskaidrot, kas ar tiem ir noticis.

Priekšsēdis lūdz vicepriekšsēžiem pieteikt kandidātus LAAJ atzinības rakstiem līdz augusta prezidija sēdei.

Priekšsēdis ziņo, ka Vilis Vītols ir pieņēmis ielūgumu runāt šī gada Valsts svētku sarīkojumos Austrālijā. Viņš maksās pats savu ceļu un apmešanos, bet mudina LAAJ ceļa naudas vietā izmantot savus līdzekļus kādai stipendijai. Pirmā informācija par Vili Vītolu ir jau parādījusies presē.

Aprīļa prezidija sēdē nolēma atbalstīt sešu skolotāju piedalīšanos skolotāju konferencē Rīgā. Kopš tā laika braucēji mainījušies. Ir izmaksāts $1000 Dailai Ziedarei no Melburnas un Mārai Rumpei, Ilzei Ostrovskai un Ilgai Vaselei no Adelaides.

Kultūras daļas vadītāja ziņo, ka ir rakstījusi Trīs tenoriem par turnejas atbalsta piedāvājumu no Latvijas Republikas goda konsula Sidnejā. Līdz šim vēl nav saņemta atbilde.

Ārpusskolas nozares vadītāja Linda Graudiņa ziņo, ka turpinās pārrunas par Annas Ziedares Vasaras vidusskolas vadību.

Projektu darba grupas

No Valdas Jefimovas ir saņemta šī gada Sveika, Latvija! brauciena programma un ziņojums, ka Dainas Jefimovas piedalīšanās šī gada Sveika, Latvija! braucienā izmaksās $4 479,98. LAAJ atbalsta viņas dalību $2 240 mērogā. Līdz šim ir pieteikta viena kandidāte 2011. gada Sveika, Latvija! braucienam. Prezidijs lūdz vēl pieteikt kandidātus 2011. gada braucienam, lai prezidijs var izrēķināt, cik braucējus, un kādā apjomā, varēs atbalstīt nākošajā gadā.

Statūtu sakārtošanas darba grupa noskaidrojusi, ka statūti ir jāpieņem, kā tie rakstīti angļu valodā, lai maiņas varētu reģistrēt Patērētāju un biznesa lietu birojā Dienvidaustrālijā (Office of Consumer and Business Affairs (SA)). Pārrunas kopsanāksmē tomēr būtu latviešu valodā, un tamdēļ statūtus jāsagatavo abās valodās. Priekšsēdis ir sagatavojis beidzamo statūtu metu un izsūtījis to visiem prezidija locekļiem, LAAJ padomei un nozaru referentiem. Statūtus jāpapildina ar Patērētāju un biznesa lietu birojā Dienvidaustrālijā pieprasītiem punktiem.

Linda OzereAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com