Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Ai Kursa, tēvu zemīte…

Draudzīgais aicinājums un 40 gadu „Kursas“ pastāvēšanas atcere Sietlā

Laikraksts Latvietis Nr. 296, 2014. g. 13. febr.
Janīna Celitāne -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: Kursas bijušās direktores Sarmīte Dāvidsone, Ilga Grava, Daira Cilne, Austra Slaidiņa un pagaidu direktors Jānis Rogains. FOTO Bonija Veja-Rogaine (Bonnie Way-Rogainis).

No kreisās: Jānis Rogainis, Edvīns Rūsis, Marisa Vej-Rogaine (Way-Rogainis), Vilnis Birnbaums, Daira Cilne. FOTO Bonija Veja-Rogaine (Bonnie Way-Rogainis).

Šī gada 2. februārī Sietlas latvieši atzīmēja lielu dienu – Rietumkrasta latviešu vasaras vidusskolas Kursa 40 gadu pastāvēšanu un Draudzīgo aicinājumu. Cik ātri aizsteidzas laiks! Liekas, tik nesen tā vasara, kad 1974. gadā, uzņēmīgās skolotājas Ilgas Gravas vadībā durvis vēra Kursa ar devīzi: „Kursa“ brīvai Latvijai!

Svinības sākās ar dievkalpojumu Sietlas Latviešu baznīcā, mācītājas Dairas Cilnes vadībā. Altāris bija rotāts Kursas krāsās – ziliem un dzelteniem ziediem, kas simbolizē jūru un sauli. Piedalījās arī latviešu skolas bērni ar skolotājiem. Skolēni, kas caurmērā ir ļoti jauni, nodziedāja un ar kustībām iztēloja kā „Dieva gaismā staigāt, Dieva gaismu saņemt un Dieva gaismā starot.“ Mācītāja Daira lasīja Mateja evaņģēliju, kur Jēzus aicina mācekļus viņam sekot un iet kopā ar viņu. Iesākumā bija aicinājums. Šogad skaists, latvisks piemērs izgaismo aicinājuma norisi. Tas iesākās ar draudzīgo aicinājumu Rīgā izveidot gaismas ceļu, kas nobeidzās pie Gaismas pils – jaunās Nacionālās bibliotēkas. Aicinājums nākt palīgā ar savu piedalīšanos grāmatu draugu ķēdē, lai pirmās grāmatas no vecās bibliotēkas uz jauno tiktu nogādātas ar tautas rokām, no cilvēka uz cilvēku. Un tūkstoši uz šo aicinājumu atsaucās.

Kursas dziedāšanas skolotājas Maijas Riekstiņas ērģeļu pavadījumā viesis no Losandželosas Edvīns Rūsis ļoti skaisti nodziedāja Brigitas Ritmanes Solī ar Tevi. Brigita ir bijušā Kursas dziedāšanas skolotāja, un Edvīns viens no trīspadsmit Kursas pirmās absolventu klases skolēniem.

Pēc dievkalpojuma apmeklētāji pulcējās Latviešu nama zālē, kur foto uzņēmumos un albumos, varēja apskatīt Kursas 40 gadu garo vēsturi. Sekoja groziņu veida mielasts, ko bija organizējusi Kursas skolotāja Maija Atvara ar palīdzēm. Kursas pagaidu direktors Jānis Rogainis sveica visus dalībniekus un lūdza Kursas sekretāri Marisu Veju (Way)-Rogaini pastāstīt par Draudzīgā aicinājuma sākumu un nozīmi, kad Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis 1935. gadā aicināja tautu atbalstīt savu pirmo skolu, dāvinot grāmatas, mākslas darbus vai sniedzot citādu materiālu atbalstu.

Jānis Rogainis nolasīja sveicienu no bijušās Kursas direktores Rasmas Ekmanes, kas bija atsūtījusi dāvanu – skaistu kokā izgrieztu šķīvi ar Latvijas ģerboni. Tālāk J. Rogainis lasīja ALAs Izglītības nozares vadītājas Andras Zommeres aspveikumu. Andra pateicās visiem, kas vadījuši, mācījuši Kursas skolēnus, un novēlēja visiem kursiešiem pasaulē ieskatīties sirdī un atcerēties to, ko Kursa viņiem devusi. Andra, pati 1978. gada Kursas absolvente, beidza sveicienu ar Kursas skolotāja, dzejnieka Olafa Stumbra vārdiem:

Jo spožie mirkļi nepazūd,
Tie tikai citur dodas.
Un kur tie satiekas, varbūt,
Reiz jauna zvaigzne rodas.

No Kalifornijas bija ieradusies Kursas bijušā direktore Austra Slaidiņa. Viņa nolasīja vēstuli, ko tai bija rakstījis Uģis Zemturis, skolēns no Latvijas Kursā pirms 23 gadiem. Ar lielu sajūsmu viņš stāstīja, kā vasara Kursā un Amerikā pozitīvi iespaidoja visu viņa turpmāko dzīves gaitu.

Bijušais Kursas skolnieks Vilnis Birnbaums sveica Kursu, dodot lielu atzinību tās vadībai par uzdrošināšanos, uzņēmību un latviskās gaisotnes uzturēšanu. Viņš lūdza publikai piecelties kājās un sveikt Kursas vadītājus. Pa to laiku Kursas skolnieces pasniedza ziedus klātesošajiem vadītājiem. Edvīns Rūsis aicināja dibinātāju Ilgu Gravu pastāstīt par Kursas iecerēm un sākumu.

Ilga stāstīja, ka domu par skolu Rietumkrastā iesēja Harijs Mindenbergs. Atgriezies no ALAs kongresa 1973. gada pavasarī viņš teica: „Garezera vidusskola svinēs jau 10. vasaru, Beverīna – pirmo. Mums arī šādu skolu vajadzētu.“ Harijs pats 10 gadus bija vadījis bērnu vasaras nometni; tagad to vadīja Ilga. ,,Kopēja uzticība mūs vienoja un es pieķēros domai par skolu ar visu sirdi.“ Skolas idejas atbalstītāji bija Dr. Andris Ritmanis, prof. Andris Trapāns, skolotāja Biruta Vīnerte, Ilgas vīrs Ojārs Grava, Edvīns Circenis, Pēteris Pētersons, Miervaldis Janševics, Vija Rauda un citi. Skolu nodibināja 1973. gada 14. oktobrī. Pirmajā vasarā, 1974. gadā Kursā bija 64 skolēni.

Ilga vēl nolasīja visu padomnieku, atbalstītāju, skolotāju, lektoru, mākslinieku, audzinātāju, ziedotāju un citu darba darītāju vārdus pirmajos astoņos gados, kad viņa vadīja Kursu. Savu uzrunu viņa beidza sekojoši: „Tā man un skolas vadībai aizskrēja astoņas Kursas vasaras, atstājot tikai atmiņas par prieku, ko piedzīvojām kopā ar jauniešiem, par viņu centību un vēlēšanos palikt savā tautā.“ Nākošā Kursas direktore Daira Cilne bija Ilgai solījusi būt laba Kursas pamāte, kas vadīs bez rīkstēm un ar mīlestību. To viņa darīja sešus gadus. Savā uzrunā Daira teica vārdus no Kursas himnas, kuras autors ir Olafs Stumbrs un komponiste bijušā Kursas skolniece Lolita Ritmane.

Ai, Kursa, tēvu zemīte,
Kur latvju dziesma plīvo,
Un tāpēc vien es esmu te,
Lai tā vēl mūžos dzīvo.

Kursas absolvents Edvīns Rūsis uzjautrināja klausītājus, kavējoties atmiņās par Kursas skolēnu darbiem un nevainīgiem nedarbiem. Kad Edvīns vēlāk bija audzinātāja lomā, tad apzinājās lielo atbildību un pienākumus, kas viņam bija uzticēti.

Sietlas tautas deju kopa Trejdeksnītis, Katrīnes Jangas (Kathrine Young) vadībā, enerģiski nodejoja trīs dejas: Jautraviņa, Saule brida rudzu lauku un Nerejati, ciema suņi. Trejdeksnītis pagājušajā vasarā dejoja Dziesmu un deju svētkos Rīgā.

Pēc Dairas Cilnes sešu gadu vadības sekoja direktores Austra Slaidiņa, Biruta Zommere, Rasma Ekmane, Sarmīte Dāvidsone, Māra Zommere, Tamāra Rūse, kā arī direktori Romāns Vanags un Dāvis Kaņeps. Pagaidu direktore divas vasaras bija Marisa Graudiņa. Pašreizējais pagaidu direktors Jānis Rogainis jau vada Kursu trīs gadus. Viņš arī ir priekšsēdis visam lielajam Rietumkrasta Latviešu izglītības centram.

Draudzīgais aicinājums Sietlā ir veltīts Kursas vasaras vidusskolas atbalstam. Paldies visiem, kuri piedalījās un dāsni ziedoja. Vēlam Kursai mūžam dzīvot un turpināt veidot un audzināt latviešu jaunatni!

Janīna Celitāne
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com