Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Mācītājs Dāgs Demandts no Minesotas, ASV

Sarunas Annas Ziedares Vasaras vidusskolā

Laikraksts Latvietis Nr. 296, 2014. g. 13. febr.
Elīna Rikarde -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: Rūdis Dancis un Dāgs Demandts. FOTO no privātā arhīva.

No kreisās: Diakons Ivars Ozols, Dāgs Demandts. FOTO Sintija Breikša.

Mācītājs ikdienā strādā Mineapoles – St. Paulas evaņģēliski luteriskā latviešu draudzē. Līdz 2013. gada martam viņš kalpoja kā diakons un paralēli arī studēja. Tagad ir ordinēts mācītājs uz pilnu slodzi un kalpo savā draudzē. Galvenie pienākumi ir vadīt draudzi, būt pieejamam apmeklētājiem noteiktos pieņemšanas laikos, braukt apciemojumos un organizēt projektus. Baznīca, kur atrodas darba telpas, kalpo arī kā Minesotas Latviešu centrs.

No sarunām Annas Ziedares Vasaras Vidusskolā (AZVV) sapratām, ka Dāgs ļoti enerģiski iesaistās projektu veidošanā un to realizēšanā. Galvenais mērķis ir labdarība Latvijā. Katra palīdzība ir ilgstoša sadarbība ar kādu konkrētu draudzi kādā no Latvijas pilsētām. Un palīdzība tiek dota materiālā formā, kā piemēram, divriteņu iegāde 15 dažādām vietām Latgalē, Ziemassvētku dāvanu pasniegšana vairākiem bērnu namiem un trūcīgo Vidzemes bērnu apgāde ar skolai nepieciešamajiem materiāliem (burtnīcas, rakstāmpiederumi, dāvanu kartes grāmatnīcu veikalos, jo Latvijā skolās ģimenēm pašām jāpērk darba burtnīcas un grāmatas, kā arī sporta tērpi utt.) un siltām pusdienām veselam mācību gadam. Un interesants moments ir tas, ka jaunieši no Ziemeļamerikas paši dodas uz Latviju pasniegt dāvanas. Kas arī ir aizraujošs notikums projekta dalībniekiem, satikt visus atbalsta saņēmējus personīgi un izjust došanas gandarījumu.

Šis ir visdrošākais veids, kā sniegt palīdzību, jo diemžēl ir bijuši gadījumi, kad ir sūtīta nauda, un nav skaidrība par tās mērķiem. Caurspīdīgums, labas atsauksmes un publikācijas dod uzticību ziedotājiem. Un ar katru labi realizētu projektu ir vieglāk piesaistīt atbalstītājus. Pat pats naudas vākšanas process ir aizrautīgs un saistīts ar atbalstu, kuru plānots pasniegt. Kā piemēram, lai iegūtu naudu divriteņu iegādei, brīvprātīgie piedalījās riteņbraukšanas maratonā, kur par katru nobraukto km ziedoja naudu. Tāpat projekts apavu iegādei, akcijā tika aicināti gan latvieši, gan viņu draugi, nosoļot noteiktu maršrutu un par katru nosoļoto km vākt ziedojumus no ģimenes, kolēģiem utt. Gan riteņu projektā Lai rit!, gan apavu projektā Priecīgas pēdas ziedojumi tika/tiek vākti Pledge Form veidā. Visi projekti ir bijuši veiksmīgi, pateicoties radošai pieejai un paļāvībai uz Dievu. Mācītājs Dāgs dedzīgi aicina Austrālijā dzīvojošos latviešus nākt pulciņā un organizēt/realizēt šos projektus kopā.

AZVV visiem skolniekiem bija liela privilēģija klausīties Dieva vārdu no sirsnīgā, draudzīgā un savos vārdos vienkāršā mācītāja Dāga Demandta.

Devums, ko viņš visas VV laikā deva skolniekiem, ir augstu novērtējams. Katru rītu mēs dzirdējām viņa sagatavoto dienas lūgšanu, kas bija apbrīnojami precīzi veltīta katras dienas situācijai. Es domāju, ka katrs, kurš ieklausījās lūgšanās, klusībā māja ar galvu un domās vēlējās lūgšanas piepildīšanos.

Ikgadējais dievkalpojums ar skolas dalību Adelaides Sv. Pētera dievnamā bija īpašs, jo visus klātesošos uzrunāja jau pieminētais mācītājs Dāgs. Veids, kā mācītājs runā ar klausītājiem, ir piezemēts un draudzīgs, gluži kā neformāla saruna pie tējas tases. Varēja manīt, ka visi klātesošie ieinteresēti klausās un arī iesaistās.

Skolas laikā Dāgu varēja manīt dievkalpojumos, īpaši organizētā atceres brīdī, stundās, kā arī brīvo laiku viņš veltīja dažādām interesantām diskusijām. Dāgs veiksmīgi māk dot dzīves piemērus un uzdot jautājumus, kas iesaista jauniešus diskusijās. Stundu laikā skolēniem bija uzdevums izveidot, iespējams, nākamo labdarības projektu, kas tiktu realizēts 2016. gadā; idejas bija šādas: Spārni Latvijai, Skaņa Sibīrijai, Prieks visiem un No krasta uz krastu.

Pateicoties prāvestes Laumas Zušēvicas vizītei Austrālijā Draudžu dienās, viņu veiksmīgi satika Lilitu Daenke. Lilita izteikusi vajadzību uzaicināt mācītāju uz AZVV. Ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas un Mineapoles – St. Paula latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes latviešu evanģēlijas luterāņu baznīcas atbalstu Dāgs Demandts devās uz AZVV.

Dāgs ieradās Austrālijā ar interesi un jautājumu, kas Austrālijā būs savādāk nekā Amerikā vai Eiropā? Un pirmais, ko mācītājs pamanīja, ka te ir mierīgāks dzīves ritms. Kā viņš teica laid back. Cilvēki nesteidzīgāki, nav manāma politikas iesaistīšana ikdienā. AZVV ir miera osta no ikdienas rūpēm. Šeit skolnieki var veiksmīgi fokusēties uz valodas pilnveidošanu un latvisku prasmju iegūšanu. Ir liela pateicība jāsaka tiem cilvēkiem, kas bija tik izdarīgi un pareizā laikā iegādājās Dzintaru īpašumu, to tik veiksmīgi uzcēluši un iekārtojuši. Tāpat kā citur pasaulē var novērot, ka latvieši ir mērķtiecīgi un tic latvietības pastāvēšanai. Dievam un Latvijai!

Elīna Rikarde
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com