Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Sidnejas ev. lut. latviešu draudzes dāmu sapulce

Pārrunāja darbību šim gadam

Laikraksts Latvietis Nr. 297, 2014. g. 19. febr.
Linda Makfersona (MacPherson) -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Draudzes dāmas. FOTO Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson).

Svētdien, 16. februārī pēc dievkalpojuma draudzes dāmas pulcējās draudzes dzīvokļa telpās, lai pārrunātu darbību šim gadam. Neskatoties uz lietaino svētdienas rītu, sanāksmē piedalījās piecpadsmit dāmas. Draudzes mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson) sapulci atklāja, nolasot Dieva vārdus no Salamana Gudrības grāmatas 31. nodaļas par tīkamu sievu. Kur teksts runā par vīru, mācītājs teica, to varētu arī saprast kā draudzi. Svētīga ir draudze, kurai čaklas dāmas.

Pēc svētbrīža ar skaistiem ziedu pušķiem priekšniece izteica īpašu pateicību ilggadējai kasierei Lonijai Graudiņai un saimniecei Brigitai Kubliņai par viņu kalpošanu. Pateicība arī tika izteikta visām dāmām par piedalīšanos draudzes darbībā.

Vairākus mēnešus pie mums ciemojās viešņa no Latvijas, kas jau ar pirmo dienu ķērās pie darba, palīdzot sakārtot zāli sarīkojumam, un pēc mazas atpūtas pielika roku mūsu dārza apkopšanā.

Pēc dažām dienām viņa dodas atpakaļ uz Latviju un, atvadoties no mums, izteica savu prieku un pateicību par labo sadarbību un mīlestības garu, ko izjuta mūsu draudzē. Viņa solījās atkal atgriezties.

Sapulce notika sirsnīgā sadraudzībā, kur katrai dalībniecei bija iespēja izteikt savas domas. Tika pārrunāti plāni nākamiem sarīkojumiem un par to, kā veiklāk un vieglāk saskaņot darbību.

Draudze var būt pateicīga, ka Dievs dāvājis tik čaklas dāmas, kas mīlēdamas savu draudzi, kalpo tik pašaizliedzīgā garā.

Linda Makfersona (MacPherson)
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com