Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Varoņus pieminot

Daugavas vanagu sarīkojums Melburnā

Laikraksts Latvietis Nr. 300, 2014. g. 17. martā
Aivars Saulītis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Piemiņas brīdis kapsētā. Priekšā māc. Dainis Markovskis. No kreisās: Lija Andersone, Maksis Dārziņš, Lelde Graudiņa (MLV); Skaidrīte Zaķe, Juris Viksne (aiz mācītāja), Rasma Celma (skauti un gaidas), Roberts Zeidaks, Pēteris Delvers, Mārtiņš Biršs, Silvia Miglis, Aleksandrs Grimms (DV). FOTO Anita Andersone.

Melburnas Latviešu vidusskolas audzēkņu lasījums par Leonīdu Reimani DV namā. No kreisās: DV Melburnas nodaļas priekšnieks Jānis Kārkliņš, Lija Andersone, Maksis Dārziņš, Lelde Graudiņa. FOTO Anita Andersone.

Sestdien, 8. martā, Daugavas vanagu Melburnas nodaļas izkārtojumā risinājās pulkveža Oskara Kalpaka un Latviešu leģiona piemiņas sarīkojums. Pirmā daļa notika Foknera (Fawkner) kapsētā pie karavīru pieminekļa. Godinot kritušos varoņus, pie pieminekļa no nodaļas vainagu nolika Aleksandrs Grimms un Silvia Miglis. Goda sardzē pie trīs karogiem stāvēja skautu un gaidu vienību pārstāvji, Melburna Latviešu vidusskolas audzēkņi un DV Melburnas nodaļas biedri. Mācītājs Dainis Markovskis svētbrīža apcerei bija izvēlējies piemērotu Bībeles tekstu: no 118. Psalma 4. līdz 6. pantam un no Pāvila 2. vēstules Timotejam 4:17. Pēc kopīgi noskaitītas lūgšanas visi devās uz DV Mītni Ziemeļmelburnā.

Svinīgo aktu ievadīja kopīgi nodziedāta valsts himna, kam sekoja māc. Markovska lūgšana. DV Melburnas nodaļas valdes priekšnieks Jānis Kārkliņš savā uzrunā mums atgādināja tos notikumus, ko mēs šodien pazemībā pieminam: pulkv. Kalpaka nāvi un 15. un 19. divīzijas kaujas pie Veļikajas upes. Savu vanagu solījumu nodeva jauna vanadze – Ingrīda Hoka (Hawke). DV Austrālijas valdes atzinības rakstus saņēma trīs apbalvotie, kas DV organizācijā bija daudz darījuši – Trudi Bisniece, Lilita Lauriņa un Viktors Brenners.

Kārlis Brēmanis mūs iepazīstināja ar 45 gadus veco Melburnas Latviešu vidusskolas valodas klases audzēkni – Gregu Vaitlovu (Greg Whitelaw). Gregs ir sīki interesējies par savas ģimenes saknēm, bet it sevišķi par sava vectēva – Leonīda Reimaņa likteni. Viņš ir savācis daudz informācijas no dažādiem avotiem, ieskaitot Okupācijas muzeju Rīgā, un to visu sakārtojis uz DVD. Dzīves stāsts ir arī uzrakstīts latviski, un to mums lasīja trīs vidusskolas audzēkņi: Lelde Graudiņa, Maksis Dārziņš un Lija Andersone. Gregs rādīja sakopotos materiālus uz DVD.

Leonīds Eduards Reimanis – (31.3.1915. – 6.9.1953.) pēc Rīgas pilsētas tehnikuma beigšanas iestājās Kara skolā, ko absolvē kā leitnants un iestājās Latvijas armijā, sakaru nodaļā. Vācu laikā Leonīdu iesauc Leģionā, un viņš tiek iedalīts 19. divīzijā. 1944. gadā Leonīda sieva ar mazo meitiņu – Gitu Māru nonāk Vācijā. Māte diemžēl slimo ar tuberkulozi un Vācijā nomirst. Mazā meitenīte paliek bārenīte. Viņas mātes māsa ir Melburnā pazīstamā Antonija Elsiņa. Arī Gita nonāk Melburnā un dodas laulībā ar Mr. Vaitlovu un viņiem piedzimst dēls – Gregs.

Karam beidzoties, Leonīds paliek Kurzemē un pievienojas kādai partizānu grupai. Dzīve ir ļoti grūta un partizānu skaits arvien samazinās. It sevišķi pēc 1949. gada, kad daudz zemnieku tiek izsūtīti uz Sibīriju, un paliek mazāk to, kas partizāniem dod pārtiku. Leonīds ar diviem uzticamiem biedriem vēl turas. 1953. gada 6. septembrī visus trīs pārsteidz čekisti Ugāles pagasta Bujānos. Viņi mēģina paslēpties kūtsaugšā, bet čekisti, baidīdamies iet atklātā cīņā ar partizāniem, kūti aizdedzina. Kūts nodeg līdz pamatiem, un ar to arī trīs partizāni. Stāstījums bija ļoti aizkustinošs, un daudziem skatītājiem bija asaras acīs.

Pēc kopīgi nodziedātas Daugavas vanagu dziesmas vanadzes klātesošos pacienāja ar cepumiem. Abi sarīkojumi bija labi apmeklēti.

Aivars Saulītis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com