Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Vanagi salido Adelaidē

DVAV gadskārtējie runu svētki no 14.-17. martam.

Laikraksts Latvietis Nr. 301, 2014. g. 20. martā
Gunta R. -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Vanadzes pēc Vanadžu salidojumā. FOTO Imants Kronītis.

Vanadžu ansamblis dzied, Inese Lainis diriģē. FOTO Pēteris Strazds.

DVAV priekšnieks Jānis Priedkalns pateicās Adelaides Vanadzēm par darbu virtuvē. FOTO Astra Kronīte.

Mīļā Mildiņ!

Mazliet pielāgojot tautas dziesmu, jāsaka, ka lēni nāca, ātri gāja, tie bagātie runu svētki. Tik liela gatavošanās, plānošana un tīrīšana, un pāris dienās – viss cauri! Jāsaka gan, ka lai gan divās dienās tika daudz spriests un lemts, un vietējās Vanadzes dabūja pamatīgi nostrādāties pa virtuvi, kamēr visus karaliski pabaroja, netrūka arī izpriecas un gluži saviesīgi brīži, kā arī šī gada Kalpaka, Leģiona un Kurzemes Cietokšņa atcere, kas šādās reizēs saliedē sabiedrību no visas Austrālijas. Svētdienas rītā pat visi aizgājām uz baznīcu, kur dievkalpojums bija veltīts Varoņiem, kuru skaitā ir iekļauti Oskars Kalpaks, latviešu leģionāri, Kurzemes Cietokšņa aizstāvji un nacionālie partizāni.

Sagaidījām delegātus un viesus no Pertas, Melburnas, Kanberas un Sidnejas, un man bija tas gods sapulcēs pārstāvēt savu seno mājvietu Brisbani. Lai gan šogad paiet tieši 50 gadi, kopš es tur vairs nedzīvoju, mani tur vēl atceras. Pirmdien pat izbraucām ekskursijā ar autobusu, pirms tālie viesi devās mājup.

Vanadzes sapulcējās jau piektdienas pēcpusdienā un savas lietas nokārtoja pāris stundās. Sapulci atklāja Daugavas Vanadžu Austrālijā Zemes Māte Ilga Vēvere, kura novadīja klusuma brīdi par godu šai gadā mirušajām Vanadzēm. Priecīgāki bija apsveikumi, kas nāca no DVCV Vanadžu vadītājas Guntas Reinoldes (Reynold) un DVAV priekšnieka Jāņa Priedkalna. Priekšnieks atzina, ka īstenībā, Vanadzes ir DV organizācijas dvēsele un lielās darba darītājas un līdzekļu radītājas; bez Vanadzēm, Vanagi būtu krietni nabagāki un ne tikai naudas ziņā vien. (Šeit varu jau priekšlaicīgi piebilst, ka Priekšnieks nepaļāvās tikai uz skaistiem vārdiem vien, jo skaisti vārdi ir lēti, bet svētdienas pēcpusdienā pēc beidzamā sarīkojuma viņš gluži praktiskā veidā izteica vietējām Vanadzēm atzinību un pateicību par triju dienu darbu virtuvē, likdams galdā divas pudeles šampanieša no savas labās sirds. Tāda atzinība ir ko vērta!)

Veikli tikām galā ar iepriekšējās (Pertas) DVAV sapulces protokolu, ko kodolīgi bija uzrakstījusi Olga Pelše; varējām apbrīnot Zemes Mātes daudzos un lielos darbus un veikumus Vanadžu labā, ne tikai Austrālijā, bet arī Latvijā un Vācijā. Jāpiebilst, ka tas viss veikts ar viņas pašas līdzekļiem –apsveicami! Ārpavalstu kopu delegātes pastāstīja par savu kopu darbību, un mēs katra varējām no citām kaut ko mācīties. Par nākamo DVAV Vanadžu Zemes Māti apstiprinājām melburnieti Silviju Miglis, jo pēc gada DVAV vadība pāriet uz Melburnu. Savukārt esošo Zemes Māti Ilgu Vēveri apstiprinājām kā Austrālijas kandidāti visas pasaules Vanadžu priekšnieces amatam. Pirmklasīga izvēle!

Sekoja diskusijas par turpmāko Vanadžu darbību. Ar nožēlu konstatējām, ka Austrālijas Vanadžu caurmēra vecums drīzāk ceļas, nekā krītas, jo ir grūti piesaistīt gados jaunākas biedres, un pat lielākās kopās darbīgais kodols ir saskaitāms uz desmit vai mazāk pirkstiem. Taču lieli darbi tiek veikti, un palīdzība leģionāriem, daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm un grūtdieņiem Latvijā ir iespējama no Vanadžu pūlēm.

Vēl viens liels darbs stāv priekšā: Vanadžu kopām Latvijā jāmāca darboties tautas labā tāpat, kā to darām mēs ārzemēs. Jāmaina viņu domāšana, ka viņas neko nespēj, toties rietumos nauda kokos aug, un vajag tikai pastiept roku un palūgt no bagātām rietumu tantēm! Cik ilgi mēs rietumos vēl pastāvēsim, lai sniegtu šo palīdzību? Latvijas Vanadzēm pašām jāmācās ar savu darbu tikt pie naudas, lai palīdzētu savai tautai, ne tikai pašas sev. Vanadžu uzdevums taču ir dot, nevis ņemt, un Latvijas Vanadzēm jāmācās pašām apgādāt Latvijas grūtdieņus un bijušos leģionārus.

Sapulci slēdzām ar mūsu tradicionālo dziesmu Daugav's abas malas.

Kamēr mājasmātes gatavoja vakariņas, Zemes Māte uz lielā ekrāna parādīja ciemiņiem filmiņas par Vanadžu aktivitātēm Latvijā. Vakariņās labi garšoja desiņas ar kāpostiem un torte ar ķiršu mērci un putu krējumu. Lai ciemiņi tūlīt pēc vakariņām neskrietu mājā, bija gādāts arī par uzjautrinošu programmu – jokiem un dziesmām. Gunta pastāstīja dažas anekdotes par Vanadžu dzīvi Adelaidē, un Vanadžu dziesmu ansamblis Ineses Laines vadībā nodziedāja divas tautas dziesmas. Bija iespēja arī publikai izvingrināt savas dziedamās balsis.

Un tā, pirmā DVAV sapulces diena tuvojās beigām. Labs tas darbiņš, kas padarīts.

Visu labu,

GuntaAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com