Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Svētīts, kas nāk tā Kunga vārdā“

Iesvētīts jaunais Austrālijas prāvests

Laikraksts Latvietis Nr. 305, 2014. g. 16. apr.
Gunta R. -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: Arhib. E. E. Rozītis, prāv. Jānis Priedkalns. FOTO Pēteris Strazds.

No kreisās: Arhib. E. E. Rozītis, prāv. Jānis Priedkalns, diak. Ivars Ozols. FOTO Pēteris Strazds.

Pirmā rindā no kreisās: Prāv. Jānis Priedkalns, arhib. E. E. Rozītis, diak. Ivars Ozols. Aiz viņiem draudzes amatpersonas. FOTO Pēteris Strazds.

Pūpolsvētdienas dievkalpojums notika Adelaides Sv. Pētera baznīcā svētdien, 13. aprīlī. Baznīcas kalendārā, Pūpolsvētdienas dievkalpojums jau pats par sevi ir īpašs notikums, bet šogad Adelaidē tas izcēlās ar vēl trim ievērojamiem apstākļiem: pirmkārt, draudzes mācītāju Dr. Jāni Priedkalnu ieveda un iesvētīja par Austrālijas latviešu draudzes prāvestu, otrkārt, amatā ieveda Adelaides draudzes jauno laicīgo padomi, un treškārt, dievkalpojumā piedalījās arhibīskaps Dr. Elmārs E. Rozītis no Vācijas. Arhibīskaps ar savu iespaidīgi lielo, grezno amata zizli piedeva šim dievkalpojumam īpašu svinīgumu un bez vārdiem mums atgādināja, ka Jēzus ir mūsu gans, mēs viņa avis. Pirmais Bībeles lasījums, 23. Psalms to apstiprināja: „Tas Kungs ir mans gans, man netrūkst nenieka.“ Trīs lasījumus veica diakons Dr. Ivars Ozols.

Savā sprediķī arhibīskaps runāja par Pūpolsvētdienu kā kaut ko gaišu, skaistu; dienu, kas piemin Jēzus triumfālo iejāšanu Jeruzalemē taču ne lepni, staltā kumeļā, bet pazemīgi, maza ēzelīša mugurā. Necilais ēzelītis ir kā priekšnojauta tam pazemojumam, ko Viņš cietīs pēc nepilnas nedēļas, kad tautas slavināšana un hozannas saukšana pārvērtīsies neglīta pūļa ļaunā rēkšanā un asinskārē.

Viņš runāja par kalpošanu savai baznīcai un draudzei, kādu, ar Tā Kunga palīdzību, uzņemsies jaunajos amatos ievestie, un par to svētību, ko viņi nesīs ar šo darbu. Viņi ir kā Dieva sūtņi un pārstāvji, jo kalpo tieši tādēļ, ka nāk Tā Kunga vārdā. Taču visa draudze ir Viņa kalpi, un visi var izplatīt Viņa vēsti. Arī draudze deva solījumu atbalstīt prāvestu un valdi viņu darbā.

Vispirms arhibīskaps prāvesta amatā iesvētīja Dr. Jāni Priedkalnu, kurš tad piedalījās draudzes padomes ievešanā amatā. Jaunā valde konstruējas šādi: priekšnieks I. Ozols, priekšnieka vietnieks J. Caune, sekretāre M. Sila, sekretāres palīdze E. Rikarde, kasiere A. Balode, īpašuma pārraugs J. Brakovskis, valdes locekļi J. Geste, A. Zeicmanis. Juridiskā komitejā sastāv B. Krūmiņš, E. Ceplītis, M. Sila, un I. Ozols. Svinīgu punktu šai ceremonijai pielika Svētais Vakarēdiens. Par ērģeļu pavadījumiem baznīcā jāsaka paldies Edītei Zimmermanis kundzei, kura jau ilgus gadus brīvprātīgi un pašaizliedzīgi kalpo savai draudzei ar savu talantu.

Pēc garāka nekā parasts dievkalpojuma draudze pulcējās baznīcas zālē, kur draudzes dāmas atkal bija uzklājušas nepārspējami skaistu un bagātīgu kafijas galdu. Šeit bija iespēja draudzes locekļiem neformālā veidā satikties ar arhibīskapu un viņa kundzi, jo abi ir ļoti draudzīgi un pieejami. Ceram, ka pēc nākošā gada, kad Dr. Rozītim izbeidzas arhibīskapa termiņš, mēs vēl kādreiz redzēsim viņus ciemos pie mums.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com