Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Sveicināti tautieši!

Raksta Anna Liscova no Jelgavas

Laikraksts Latvietis Nr. 307, 2014. g. 1. maijā
Anna Liscova -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Anna Liscova.

Jums raksta Anna Liscova no Jelgavas Latvijā. 2012. gada nogalē piepildīju savu mūža sapni un 2 mēnešus pavadīju Austrālijā. Pateicoties Austrālijas latviešiem. Inārai Rumbai – Tomsonei, Baibai Haringtonei, Vijai Sieriņai, Ojāram Grestem, Marutai un Uldim Poguļiem, Anitai un Uldiem Misiņiem, Vallijai Kravfordei un Edmundam Smalkajam, Elvīrai Latišai, Mārim Krustam un daudziem citiem Austrālijas latviešiem, ka man izdevās savu ceļojumu pilnveidot un ieraudzīt Austrālijas vienreizību daudz plašākā skatījumā. Ceļojumā laikā ne tikai aplūkoju Austrālijas skaistākās vietas, bet arī nolasīju referātu par Latvijas pozitīvajiem pasākumiem un darbiem 2012. gada nometnē 3x3 Springvudā, Sidnejas latviešu biedrības namā, Melburnas Latviešu ciemā.

Pēc šī ceļojuma man ir radusies patiesa vēlme uzturēt saikni ar Austrālijas latviešiem un kā galveno instrumentu sava mērķa sasniegšanai saskatu laikrakstus Latvietis un Austrālijas Latvietis, kā arī Sidnejas Latviešu biedrības informācijas biļetenu Ritums.

Tā kā mans pamatdarbs ir vadītāja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Dobeles un Jelgavas konsultāciju birojos, tad ar Jūsu laikraksta starpniecību es varētu informēt tautiešus Austrālijā par dažādām interesantām aktualitātēm un lauku attīstības tendencēm mūsu mīļajā Latvijā, jo sevišķi Zemgalē – Latvijas prezidentu šūpulī.

Mūsu darba mērķis ir panākt, lai lauki būtu latviskuma spogulis, lai cilvēki te justos laimīgi, lai laukos dzīvotu jaunieši un bērni un visbeidzot – lai blakus lielajām saimniecībām būtu arī mazās, kas ir ne mazāk nozīmīgas tautsaimniecības attīstībai un uzņēmējdarbības uzplaukumam. Kā galvenie darbības stūrakmeņi tiek izcelti trīs elementi: Motivācija. Izglītība. Uzņēmējdarbība.

LLKC Dobeles un Jelgavas nodaļām ir divas struktūrvienības. Biznesa daļa, kas sniedz maksas pakalpojumus grāmatvedībā, ekonomikā, uzņēmējdarbībā, augkopībā, lopkopībā un citās nozarēs un atbalsta nodaļa, ko dotē no Valsts Lauku tīkla līdzekļiem. Lai īstenotu prioritāro uzdevumu – veicinātu uzņēmējdarbību laukos, plecu pie pleca darbojas tādi divu profilu speciālisti kā uzņēmējdarbības konsultanti un lauku attīstības konsultanti.

Programmas ietvaros interesentiem ir iespēja apmeklēt informatīvos seminārus, apmācības un piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos. Tiek īstenota arī jauniešu programma -piecu dienu kursi, kuru laikā jaunieši veido biznesa plānus. Padarīto vērtē ekonomikas speciālists. Ar jauniešiem, kuri ir apņēmības pilni ieceres īstenot arī dzīvē, strādā papildus. Tieši šādiem jauniešiem ir nepieciešama papildus motivācija un padoms, kā arī iespēja sadarboties ar līdzīgi domājošajiem. Tāpēc nodaļas darbinieki ir ieinteresēti šādus jauniešus pulcināt interešu grupās un turpināt darbu arī ārpus apmācību un semināru programmas.

Bez jau minētajiem motivācijas un atbalsta mehānismiem, nodaļu speciālisti topošajiem uzņēmējiem palīdz izstrādāt attīstības plānus un seko līdzi tam, kā veicas ar to īstenošanu. Lai informētu un iedrošinātu lauku iedzīvotājus par iespējām izmantot visas šīs iespējas, ar lielu pieredzi aktīvi strādā novadu lauku attīstības konsultanti.

Veiksmīgai darbībai nepieciešams ne tikai atbalstīti jaunos uzņēmējus, bet arī uzturēt ciešu saikni gan ar esošajiem, gan arī citām institūcijām, kas savā veidā var ietekmēt vai atbalstīt lauku uzņēmējdarbības attīstību novados. Notiek sadarbība ar novadu domēm, Zemgales plānošanas reģionu, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem, Tūrisma informācijas centriem, biedrību Pārtikas amatnieki, Dobeles amatu māju u.c. Kā arī tiek organizētas regulāras tikšanās ar uzņēmējiem, novada domes un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

Šādas tikšanās nepieciešamas arī, lai noskaidrotu iedzīvotāju intereses un nepieciešamās tēmas nākamajiem semināriem.

Svarīga LLKC darba daļa ir to mājražotāju apzināšana un izglītošana, kuri savu darbību vēl nav reģistrējuši oficiāli. Ne visi saprot, kādēļ nepieciešama savas darbības legalizācija, tāpēc braucam uz saimniecībām, stāstām un izglītojam, kas ir nepieciešams, lai darbotos oficiāli: kādi kursi jānoklausās, piemēram, minimālās higiēnas prasības, kam jābūt veselības pārbaudes grāmatiņā, kā jāveic reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Tad aicinām PVD speciālistus un, ja viss ir kārtībā, nav nekādu šķēršļu legalizācijai.

Kā viena no jaunākajām aktivitātēm lauku attīstības popularizēšanām ir lekcijas un praktiskās aktivitātes novadu lauku skolās. Skolēni tiek iepazīstināti ar dažādām aktualitātēm lauku saimniekošanas jomām, kā arī tiek iesaistīti interaktīvajā spēlē: Vai tu būsi labs lauku uzņēmējs?

Kamēr pastāvēs lauki, tikmēr pastāvēs arī lauku uzņēmējdarbība un iespēja attīstīties Latvijas tautsaimniecībai. Manuprāt, tas, kas šobrīd notiek laukos, varētu pat tikt nodēvēts kā mazā atmoda. Latvieši aizvien vairāk un vairāk sāk apzināties savu identitāti, nacionālās vērtības, kā arī lauku uzņēmējdarbības potenciālu nākotnē. Tāpēc kā viens no veidiem, kā vēl, papildus jau esošajām aktivitātēm, palīdzēt mūsu lauku uzņēmējiem attīstīties ir informācijas sniegšana ne tikai vietējiem, bet arī latviešiem ārzemēs. Patiesi priecāšos par iespēju dalīties pozitīvajos stāstos, kā attīstās mūsu Latvijas lielākā bagātība – lauki!

Anna Liscova
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com