Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Kamerai 20

Latviešu Tirdzniecības un Rūpniecības kamerai Austrālijā jubileja

Laikraksts Latvietis Nr. 310, 2014. g. 22. maijā
Ilmārs Lūsis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

LTRKA pusdienas. FOTO Pēteris Strazds.

No kreisās: Valdis Tomanis un Hieu Van Le. FOTO Pēteris Strazds.

No kreisās: Ilmārs Lūsis, Andris Dārziņš, Dace Dārziņa, Hieu Van Le, Jolanta Lūse, Džulijans Stefani (Hon. Julian Stefani OAM), bijusī Lietuvas goda konsule Dienvidaustrālijā Janīna Vabole. FOTO Pēteris Strazds.

Piektdien, 9. maijā Kamera rīkoja savas gadskārtējās pusdienas, kurās šogad atzīmējām Latviešu Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Austrālijā 20 gadu darbību. Pusdienās piedalījās turpat 60 dalībnieku, kas ir līdz šim lielākais viesu skaits, un kuri reprezentēja gan latviešu sabiedrību, gan pārstāvjus no kaimiņu zemēm. Šogad izcils viesis bija bijušais parlamentārietis Džulijans Stefani (Hon. Julian Stefani OAM), kas bija klāt Kameras dibināšanās sapulcē, kurā reprezentējot tā laika premjeru Dīnu Braunu (Dean Brown), kurš savukārt bija devis ierosmi Kameru dibināt. Viesu starpā bija LAAJ priekšsēdis Dr. P. Strazds ar kundzi, Prāvests Dr. J. Priedkalns, Diakons Ivars Ozols, Margota un Ints Puķīši, avīzes Austrālijas Latvietis redaktore I. Ostrovska, 5EBI Etnisko Radio latviešu stundas vadītāja S. Augulēviča, Daugavas Vanagu pārstāve Astra Kronīte un daudzi citi latviešu sabiedriskie darbinieki. Valde par svētku runātāju bija aicinājusi Dienvidaustrālijas gubernatora vietnieku Hieu Van Le AO.

Kā ierasts, viesi pēc reģistrēšanās tika cienāti ar glāzi šampanieša, un pirms došanās pie grezni klātā svētku galda, varēja sasveicināties un iepazīties. Pie galda kameras prezidents Dr. Valdis Tomanis atklāja sarīkojumu ar uzrunu, sveicot viesus un īsumā raksturojot darbību un sekmes pagājušos 20 gados. Kopš dibināšanas 1994. g. 20. maijā kameras divi galvenie sarīkojumi ik gadus ir bijuši Kameras pusdienas un uzņēmēju seminārs ar pieņemšanu Latvijā, tā veicinot vienu no mērķiem: radīt sakarus starp Austrālijas un Latvijas uzņēmējiem, kā arī pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas saimnieciskam uzplaukumam. Savā uzrunā Valdis pieminēja, ka Dienvidaustrālijas 3 Latvijas goda konsuli E. Voitkuns, F. Svilāns un V. Tomanis ir visi bijuši kameras biedri, kā arī to, ka kamera ir biedrs Internacionālā kameru savienībā un sekmīgi sadarbojās ar Latvijas kameru.

Turpinājumā Dr. Tomanis iepazīstināja klātesošos ar šīsdienas runātāju Hieu Van Le AO, kas ir ne tikai pavalsts vicegubernators, bet arī Etnisko lietu komisijas vadītājs. Zīmīgi, ka Hieu Van Le bija mūsu viesu runātājs kameras 15 gadu atceres pusdienās un ir arī nerets viesis daudzos latviešu sarīkojumos. Hieu Van Le dzīves stāsts ir interesants tajā ziņā, ka viņš kā bēglis no Dienvidvjetnamas kopā ar kundzi Lan kā viens no pirmajiem laivas bēgļiem 1977. gadā nokļuva Darvinā. Uz dzīvi viņš apmetās Adelaidē, kur pabeidza universitāti ar ekonoma un MBA grādiem. Savā uzrunā viņš pieminēja draudzīgās attiecības ar latviešiem, kā arī pieminēja Kameras goda biedra un dibinātāja Bruno Krūmiņa devumu valstij kā iepriekšējam vicegubernatoram. Hieu Van Le cildināja latviešu centību un sasniegumus, kā arī baltiešu lielo kopējo devumu pavalsts sabiedrībai.

Pusdienas noslēdza kafijas galds, loterija un savstarpējās pārrunas.

Ilmārs Lūsis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com