Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Mēs gribam, lai Latvijā dzimtu vairāk bērnu!

Arī Užavas daudzbērnu ģimenes saņems maksājumu 1000 EUR apmērā

Laikraksts Latvietis Nr. 311, 2014. g. 30. maijā
Aigars Ālītis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Jūrkalnes daudzbērnu ģimenes pie vides objekta. Priekšā zīmējuma autore Inga Šlangena. FOTO U. Dadzis.

Līdz ar gadskārtējo Māmiņas dienu, ko šogad atzīmēja 11. maijā, biedrība J3 paplašina savas darbības teritoriju, kurā ģimenes līdz ar trešā bērna nākšanu pasaulē varēs saņemt vienreizēju atbalsta maksājumu. Biedrība J3, kas līdz šim atbalstīja Ances un Jūrkalnes pagastu kuplās ģimenes, turpmāk atbalstu sniegs arī Užavas pagasta ģimenēm. Vienai ģimenei izmaksājamā summa tiek palielināta no 711,44 EUR uz 1000 EUR.

Biedrība J3 ir pirmā Latvijā dibinātā nevalstiskā organizācija, kas apņēmusies finansiāli atbalstīt daudzbērnu jeb lielās ģimenes. Sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību ir izstrādāts nolikums, kas līdz šim īstenots Ancē un Jūrkalnē. Biedrība J3, kuras nosaukuma atšifrējums ir: Jūrkalne, 3 bērni ģimenē, tika nodibināta 2012. gadā. Tās devīze ir Trešo Latvijai!, kas radusies, ņemot vērā nu jau popularitāti ieguvušo viedokli, ka pirmais bērns tiek laists pasaulē par godu mammai, otrs par godu tētim un trešais par godu Latvijai. Pateicoties māksliniekam Edgaram Simsam, biedrība ieguvusi arī savu vizuālo identitāti.

Biedrības virsuzdevums ir pierādīt, ka ar attieksmes maiņu pret kuplajām ģimenēm, ir iespējams panākt vidēji 2,4 dzimušus bērnus uz vienu reproduktīvā vecumā esošu sievieti Latvijā. 2014. gada februārī Ancē reģistrēta pirmā ģimene, kas, ņemot vērā ceturtā bērna nākšanu pasaulē, no biedrības J3 saņēma vienreizēju maksājumu 711,44 EUR. Ģimene no Ances, kurā dzimusi meitiņa Elizabete, stāsta, ka biedrības maksājums palīdzējis iegādāties sen kāroto automašīnu, ar kuru ģimene nu varēs doties tuvākos un tālākos ceļos. Biedrība ģimenes atbalstošos maksājumus veic no piesaistītajiem finansiālajiem līdzekļiem, kuru šobrīd pietiek, lai bērna dzimšanas brīdī atbalstītu vismaz 10 ģimenes Ances, Jūrkalnes un Užavas pagastos.

Sākot ar 2014. gada 11. maiju biedrības sniegtā atbalsta apjoms tiek palielināts līdz 1000 EUR, un Ances un Jūrkalnes pagastiem pievienojas arī Užava. Biedrība atbalstu turpmāk piešķirs arī tām ģimenēm, kas par savu dzīvesvietu deklarējušas Užavas pagastu jau vismaz 2 gadus un kurai dzimis trešais, ceturtais vai katrs nākamais bērns. Precīzi ar biedrības nolikumu iespējams iepazīties pie attiecīgo pagastu vadītājiem. Piesakoties J3 atbalstam, ģimenei ir jānorāda, kādiem nolūkiem nauda tiks tērēta. Tām ģimenēm, kuras dzīvo privātmājā, un kam nav ūdensvada, ņemot vērā Ventspils mācītāja Valtera Ozoliņa ierosinājumu, tiek ieteikts šo maksājumu izlietot ūdensvada ierīkošanai vai citām būtiskām ikdienas dzīves kvalitāti uzlabojošām aktivitātēm.

Biedrība J3 uzskata, ka pabalsti un citi finansiāli stimuli nav izšķirošais, lai panāktu būtisku dzimstības palielinājumu Latvijā. Vienreizējs maksājums ir tikai simbolisks un cieņu apliecinošs žests, lai nodrošinātu ģimenēm minimāli nepieciešamo. Galveno lomu biedrības biedri un atbalstītāji saskata sabiedrības attieksmes maiņā attiecībā uz vairākbērnu ģimenēm. Tāpat biedrība ir pārliecināta, ka pats būtiskākais ir mīlestība ģimenē.

J3 mudina Latvijas Pašvaldību savienību veidot vienotu brīvo dzīves vietu un darba vakanču datu bāzi, kas paredzēta īpaši jaunajām ģimenēm, ļaujot izvēlēties nedārgu, bet sociāli, kultūras un veselīgas vides ziņā sev vispiemērotāko dzīves un darba vietu, kam nav obligāti jābūt lielajās pilsētās. Tieši piemērota dzīves vieta, darbs un kulturāla vide ir nākamais svarīgais faktors dzimstības veicināšanā Latvijā. Kā stāsta Aigars Ālītis, biedrības J3 pārstāvis, ja pēc trim-četriem gadiem varēs secināt, ka dažādām aktivitātēm, kas atbalsta kuplās ģimenes, ir rezultāts, un Ancē, Jūrkalnē un Užavā būs piedzimuši vairāk bērnu nekā citos līdzīgos pagastos, tas būs labs arguments ne tikai pašvaldībai, bet arī valdībai domāt par līdzīgiem darbiem ģimeņu atbalstīšanai. Biedrības J3 pārstāvis uzteic Ventspils novada domi un tās vadītāju Aivaru Mucenieku par sadarbību, atbalstu un ieinteresētību dzimstības veicināšanā.

Biedrība J3 aicina arī citus Latvijas pagastus un turīgos uzņēmējus pievienoties vairākbērnu ģimeņu atbalstīšanā. Tā kā biedrība reģistrēta kā sabiedriskā labuma guvēja, tad visa saziedotā nauda nokļūst pie ģimenēm bez nodokļu sloga. Tā kā Latvijā nav svarīgāka jautājuma par dzimstības veicināšanu, tad uzskatām, ka tautas izdzīvošana ir atkarīga no ikviena Latvijas iedzīvotāja aktīvas līdzdalības. Tāpat biedrība aicina sazināties, izmantojot e-pastu alitis@inbox.lv, ja vēlaties pievienot Jūsu dzimto novadu daudzbērnu ģimeņu atbalstīšanas iniciatīvai.

Mēs gribam, lai Latvijā dzimtu vairāk bērnu!

Ziedojumus var iemaksāt Biedrības bankas kontā:

Biedrība „J3“
Reģ.Nr.: 40008197872
Banka: AS SWEDBANK
Konta numurs: LV12HABA0551034451679
Maksājuma mērķis: ziedojums jaundzimušo atbalstam

Vairāk informācijas: Biedrības J3 vārdā

Aigars Ālītis
Informācija plašsaziņas līdzekļiem;
speciāli laikrakstam „Latvietim“
07.05.2014.Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com