Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


DV Centrālā Valde atkal reiz Straumēnos!

Politika, dzeja, dziesma un balle

Laikraksts Latvietis Nr. 108, 2010. g. 16. sept.
Marita V. Grunts -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

DVCV1

DVCV valde un viesi Straumēnos 2010. gadā. FOTO Inese Auziņa Smita.

DVCVAugusts

Juris Augusts aklāj DC CV sēdi 2010. gadā Straumēnos. FOTO Inese Auziņa Smita.

DVCVFrisvalds

Jānis Frišvalds atklāj DV CV  sēdi 1995. gadā.

Visiem, kam jautāju, kad beidzamo reizi notika Centrālās valdes sēde Anglijā, atbilde vienmēr bija – „Nezinu! Pirms mana laika!“ To pašu jautājumu uzstādīju Ādolfam Sīlim, kurš atbildēja: 1995. gadā Straumēnos, kad sēdi atklāja toreizējais DV priekšnieks Jānis Frišvalds ar vārdiem: „Mums ir trīs pamatelementi: likteņkopības apziņa, reālais darbs un zināma pašdisciplīna. Darbība, domājot par Latvijas valsti un tautu ir jāturpina. Šai druvā neesam neviens ne par jaunu, ne par vecu.“ (Skat. foto).

Šogad Centrālā Valde atkal savu gadskārtējo sēdi notur Straumēnos, Anglijā. Programmā: sestdien, 28. augustā sarīkojumu virkne, vakaru nobeidz ar balli; svētdien – svētbrīdis pie kritušo varoņu pieminekļa pirms DV CV atklātās sēdes; pirmdien – slēgta sēde. Saietu nobeidz ar kopīgu mielastu. No 28. līdz 30. augusta vakaram bija iespēja apskatīt Okupācijas muzeja izstādi Latvija atgriežas Eiropā.

Saieta sarīkojumu programmu iesāka politiskās partijas Vienotības priekšsēdis Ģirts Valdis Kristovskis. Viņš runāja par pirmsvēlēšanu politisko situāciju Latvijā, par Vienotības mērķiem, kas ir – gudra, vesela un turīga latviešu nācija; Latvija kā saliedēta nacionāla valsts, ko veido zinoši, uzņēmīgi un radoši cilvēki; taisnīga un saliedēta sabiedrība, kurā veselības un sociālā sistēma nodrošina tautas ataudzi; Latviju, kā Baltijas līderi, kuras globālo konkurētspēju nodrošina zināšanu ekonomika. Tālāk sīkāk izskaidroja Vienotības valdības programmas galvenos virzienus. Runātājs uzsvēra, lai īstenotu savu programmu, Vienotībai četros gados jāsasniedz konkrēti mērķi, kurus V. Ģ. Kristovskis uzskaitīja. Nobeigumā runātājs atbildēja uz jautājumiem.

Dzejas pēcpusdiena (skat. rakstu nākamā laikraksta numurā) notika tūlīt pēc pusdienas pārtraukuma, un tai uz karstām pēdām sekoja DV Centrālās valdes locekļu tikšanās ar DVF nodaļu pārstāvjiem un draugiem pie glāzes vīna Rīgas kafejnīcā.

Vakara programmu vadīja Aivars Sinka. DV CV sēdi svinīgi atklāja tās priekšnieks Juris Augusts, kurš uzsvēra Daugavas Vanagu veikumu 65 gadu garumā un pauda pārliecību, ka arī turpmāk šī organizācija būs vienota un droši paudīs savu nostāju Latvijai svarīgajos jautājumos. Apsveikumus teica Latvijas vēstnieks Apvienotā Karalistē Eduards Stiprais, Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšnieks Mārtiņš Sausiņš, DVF priekšnieks Uldis Reveliņš, no Apvienotās Londonas Latviešu ev. lut. un Miera Draudzes prāv. Dr. Andris Abakuks un Latvijas Nacionālās Padomes Lielbritānijā priekšniece Lilija Zobens. Rakstisks apsveikums arī saņemts un Vadonī iespiests no aizsardzības ministra un Vienotības kandidāta Imanta Lieģa, kurš raksta: „Jūs esat iestājušies par Latvijas tiesībām uz brīvību. [...] Jūs ar atbildības sajūtu un dziļu izpratni rūpējaties par latviešu jauniešu izglītību, atbalstāt kultūras aktivitātes, korus, tautas deju kopas un sporta komandas. Jūs esat tie, kas uztur dzīvu saikni starp latviešu karavīriem un jaunajiem Latvijas patriotiem, stiprinat ticību Latvijas valstij, mudinat neaizmirst un godināt karavīrus, kas cīnījušies par Latvijas brīvību un neatkarību. Paldies par šo neizsīkstošo darbu! Es arī izsaku savu dziļo pateicību par to atbalstu, ko savulaik esmu saņēmis no Daugavas Vanagiem.“

Sekoja Anglijas Nacionālās operas solista Paula Putniņa koncerts Diānas Ketleres pavadījumā. (skat. rakstu nākamā laikraksta numurā)

Pēc kopīgām vakariņām balle pie Helmuta un Lienes mūzikas. Kad dejošana beidzās, sākās dziedāšana Helmuta ģitāras pavadījumā. Vispopulārākā bija Aivara vadītā Nometnes dziesma, ko retais bija dzirdējis, tā bija jautra un bija jāatkārto vairākas reizes.

Svētdienas rītā viesi un DV CV locekļi pulcējās pie kritušo varoņu pieminekļa, kur Svētbrīdi teica māc. Vāvere, nolasot 5.Mozus 30:19 – „Es šodien piesaucu debesis un zemi kā lieciniekus; es esmu jūsu priekšā nolicis dzīvību un nāvi; svētību un lāstu; tāpēc izvēlies dzīvību, lai dzīvotu ir tu, ir tavi pēcnācēji.“ Mācītājs arī citēja bijušās Izraēlas premjeres Goldas Meires teikto – „Es gribu pateikt vienu lietu, kas man ir pret Mozu. Viņš vadīja mūsu tautu 40 gadus cauri tuksnesim, lai galu galā atvestu uz vietu Vidējos Austrumos, kur nav naftas.“ Pārfrāzējot Goldas Meires vārdus – varot teikt, ka latvieši ir tikuši atvesti uz vietu pie Baltijas jūras, kur arī nav naftas, un kas vienmēr būs Krievijas iekāres objekts. Mācītājs uzsvēra, ka latvieši vienmēr bijuši spiesti sevi aizstāvēt un cīnīties par savu zemi, tautu un valsti. Mācītājs izsacīja nožēlu, ka tik daudziem jāatstāj Latvija un jāmeklē izdzīvošanas iespējas citur. Svētbrīdi nobeidza, kopīgi nodziedot Dievs, sargi mūsu tēvu zemi, Ka viņa ziedoša un stipra top!

Pārējo dienu pavadīja DV CV atklātā sēdē un nākamā dienā – slēgtā sēdē. DV CV sēdes saietu Straumēnos 2010. gadā augustā beidza ar noslēguma mielastu.

Cerēsim, ka nebūs jāgaida 15 gadi līdz nākamai reizei, kad DV Centrālā Valde notur savu sēdi pie mums Anglijā, Straumēnos. Dzīvosim, redzēsim.

Marita V. Grunts
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com