Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


LAAJ Preses ziņojums

Ziedosim, katrs pēc savām spējam, bet ziedosim!

Laikraksts Latvietis Nr. 109, 2010. g. 20. sept.
Andris Kariks -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LAAJ

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) šogad rīko savu gadskārtējo līdzekļu vākšanas akciju no 1. septembra līdz 31. oktobrim. Jūsu atbalsts ir nepieciešams, lai apvienība varētu turpināt savu darbu. LAAJ prezidijs un Kultūras fonds (KF) turpina atbalstīt Austrālijas latviešu kulturālos un izglītības pasākumus – kā tas jau darīts vairāk kā 50 gadu.

Galvenie KF ienākumu avoti pēdējos 18 mēnešos vēl arvien ir tie paši kā līdz šim: jūsu ziedojumi 37%, Kultūras dienas 32%, noguldījumu augļi 14% un sarīkojumu nodevas 17%. Kopa $ 25 555. Sirsnīgi pateicamies par speciāli KF nozīmētiem ziedojumiem. Bez jums, mums trūktu!

KF mērķi ir veicināt un finansēt latviešu izglītību, jaunatnes darbību un kultūras pasākumus. Pēdējos 18 mēnešos KF atbalstos kopā izsniegti $ 25 355. No tās summas: izglītībai un jaunatnei 75%, kultūrai 13%, iestādēm 8% un citiem 4%.

Apzinīgi turpinām sevišķu uzmanību pievērst pasākumiem, kas saistīti ar izglītību, jaunatnes nodarbībām un audzināšanu, kā piemēram – Annas Ziedares Vasaras vidusskolai, 3x3 saietiem, bērnu nometnei Tērvetē, mūzikas ansamblim Zigrīdas kalpi, un arī trešo un turpmāko bērnu atbalstiem daudzbērnu ģimenēm, kas veicina piedalīšanos šajās nodarbībās. Kultūras jomā šai laikā esam atbalstījuši divus teātru festivālus un vienu teātra ansambli. Mazākā mērā esam snieguši atbalstu MLB un ALB bibliotēkām un ALB muzejam. Esam arī aizdevuši rīcības kapitālu Kultūras dienu rīkošanai šī gada beigās Melburnā.

Nezinām, kāda nākotne ir lemta Latvijai, un dabīgi ceram uz visspožāko. Tomēr zinām, ka kamēr te dzīvojam, mums vienmēr būs pienākums uzturēt dzīvas mūsu latviskās kultūras vērtības un nodot tās nākamām paaudzēm, kas nolēmušas mājot šeit.

Latvijas viesi, kas mērojuši tālo ceļu uz Austrāliju, bieži pārsteigti jautā, kā tas ir, ka, tik tālu no Latvijas dzīvodami, mēs esam varējuši uzturēt dzīvu un saistošu valodu un kultūru. Atbilde vienmēr ir tā pati – mēs pie tā piestrādājam, atbalstam ar laiku, ar izglītību un, kad vajadzīgs, ar naudu. Katrā Austrālijas lielpilsētā ir latviešu nami, kur darbojas latviešu biedrības, draudzes, organizācijas un skolas. Daudzas šīs organizācijas atvēl KF 3% no sarīkojuma ienākumiem. PALDIES tām organizācijām, kas regulāri un brīvprātīgi kārto šo nodevu samaksu. Kultūras dienu atlikumi atceļo uz KF kā ienākuma atbalsts mūsu turpmākai darbībai. Reti ir bijuši gadi, kad jāsamierinās ar zaudējumu, bet iekrātās rezerves to tad arī sedz. Kultūras dienās ir iespēja izmēģināt jaunus paņēmienus, jaunas idejas, kā piesaistīt publikas interesi un sabiedrības līdzdalību, un šad tad varam arī uzaicināt kādu viesu kori, teātri vai muzikantus no Latvijas, kas tad atkal iedvesmo darbību šeit. Tas ir tā kā aiziet pie ārsta un saņemt latviskuma šprici.

Bieži organizācijas iztiek ar saviem spēkiem, bet kādreiz ir arī vajadzīga palīdzība izvest ideju, kad pašu avoti sausāki. LAAJ KF galvenā loma ir vienmēr bijusi atbalsta sniegšana pasākumiem, kuru mērķis ir latviskās sadzīves uzturēšana Austrālijā un Jaunzēlandē un aktīvas darbības veicināšana mūsu patreizējā sabiedrībā.

Vislielākais mūsu KF ienākuma avots katru gadu tomēr ir ziedojumu akcija. SIRSNĪGI PATEICAMIES ikkatram no jums, kas ir ziedojis mūsu mērķiem, un lūdzam atkal šogad ziedot mūsu kopējam darbam un nākotnei – katrs pēc savām spējām. Vienota un aktīva sabiedrība ir nepieciešama, lai izdzīvotu latvisku dzīvi svešumā. Neliegsim savu atbalstu ja rūp vēl iespēja uzturēt šo latvisko vidi, ko esam kopīgi izveidojuši. Bez jums, mums trūks!

Andris Kariks
LAAJ KF priekšsēdisAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com