Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latvijas Simtgades karogs Sidnejā

Parakstīšanās Vēlējumu grāmatā

Laikraksts Latvietis Nr. 446, 2017. g. 13. febr.
VK, IG -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Sēž no kreisās Brigita Ellere, Ināra Graudiņa, Aldis Birzulis, Edīte Birzule, Janis Grauds, Vita Kristovska. Stāvs: Ojārs Greste, Ivars Birze, Andra Rone, Jānis Čečiņš, Karla Tuktēna, Zintis Dakmantons (Duckmanton), Eigits Timermanis, Iveta Rone, Mārtiņš Tuktēns, Andrejs Mednis. FOTO Ojārs Greste.

Latvijas un Austrālijas karogi plīvo pie bijušā goda konsula biroja. No kreisās: Aldis Birzulis, Zintis Dakmantons, Karla Tuktēna. FOTO Ojārs Greste.

Karogs pie altāra. Zintis Dakmantons un māc.Kolvins Makfersons. FOTO Ojārs Greste.

,,Pūtiet taures, skaniet zvani,
Saule plašu lauku lej!
Karogs sarkanbalti sarkans
Vējos atraisījies skrej...“

Saule tik tiešām spoži un karsti apspīdēja Rozelu, Sidnejas priekšpilsētu, kur vairāk nekā deviņus gadus ir atradies Latvijas valsts goda konsulāts Jaundienvidvelsā. Pāri gājēju galvām, plīvo Latvijas un Austrālijas karogi. Te 2. februārī pulcējās latviešu saujiņa sveikt ap pasauli ceļojošo karogu.

Aldis Birzulis, kā viņš uzsver – bijušais goda konsuls Jaundienvidvelsā, sagaida atnācējus. Sidnejieši labi pazīst un ciena mājastēvu. Viņš ir bijis ļoti aktīvs latviešu sabiedrībā daudzus gadus. Birzuļi bija tie, kas cīnījās, lai Dzintari kļūtu realitāte. Aldis Birzulis aktīvi 9 gadus darbojies LAAJ. Varbūt kādreiz viņš pastāstīs par savu konsula darbu. Ir bijušas patīkamas vizītes: Andris Teikmanis, Sandra Kalniete, Ģirts Valdis Kristovskis, Dzintra Geka, Pēteris Vasks, Edgars Rinkēvičs un daudzi citi...

Šodien karogu sagaida bijušais goda konsuls Aldis Birzulis ar kundzi, Jānis Grauds – LAAJ. vicepriekšsēdis Jaundienvidvelsā un sekretāre Andra Rone; Jānis Čečiņš – Sidnejas Latviešu biedrības priekšnieks; Ivars Birze – SLB Vīru kora pārstāvis; Egits Timermanis – Sidnejas Latviešu Sv. Jāņa draudzes priekšnieks; Ināra Graudiņa – Latvijas Okupācijas muzeja pārstāve Austrālijā, Iveta Rone – Tautas deju grupas Jautrais pāris vadītāja; Mārtiņš Tuktēns – SLB latviešu skolas pārstāvis un viešņa no Latvijas – Brigita Ellere.

Karogu svinīgi ienes Zintis Dukmantons, blakus viņam Karla Tuktēna; abi krāšņos tautas tērpos!

Brigita ievada dziesmu:

,,Klusi rokas uzliekam
Brīvās Latvijas karogam...“

Vienojamies Tautas lūgšanā. Dzeram laimi, vēlot Saules mūžu Latvijai. Mielojamies ar Edītes Birzules garšīgo svētku kliņģeri.

Seko parakstīšanās Vēlējumu grāmatā. Karogs dodas tālāk...

Sidnejas ev. lut. latviešu draudzes dievkalpojums

Izskan pēdējā dziesma: ...Mēs sniedzam Tev rokas, mēs dāvājam sirdi, Kungs, svētī to ceļu, kas jāiet vēl būs!...

Dziesmai izskanot, mācītājs dodas uz izeju, sagaidīt karogu...

Zintis Dukmentons, tērpies baltā tautastērpā, ienes karogu. Sasniedzis altāru, karogu cēli noliec lūgšanā. Tuvojas mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson) un lūdz: ,,Dārgais un mīļais debesu Tēvs, mēs zemojamies Tavā priekšā. Mums ir liels prieks un gandarījums, ka šis Latvijas karogs, ieradies mūsu dievnamā, tik tālu no dzimtenes šajā zemē, kur tik daudz mūsu tautiešu atrada sev mājas. Katram latvietim sirdī Latvija ir mīļa un tuva. Kaut gan esam izkaisīti pasaulē, ir divas lietas, kas mūs vieno – ticība uz Tevi un sarkanbaltsarkanais karogs, kas atgādina, ka piederam latviešu tautai.

Šodien šis karogs ir pie mums, mēs aizlūdzam par Latviju un latvju tautu. Mēs lūdzam par tautu Latvijā. Sargā un stiprini to.

Svētī baznīcu. Svētī tautu, izkaisītu plašajā pasaulē.

Mēs pateicamies, ka esam latvieši, kaut gan izkaisīti, mēs Tevī esam vienoti. Mēs izlūdzam Tavu svētību un pateicamies Jēzus Kristus vārdā.

Es svētu šo karogu Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā Gara vārdā.“

Atskan tautas lūgšana Dievs, svētī Latviju.

Karogu svinīgi iznes no dievnama. Seko draudze. Daudziem asaras acīs... Esam lepni, ka pirms nepilniem simts gadiem bija cilvēki, kas dibināja Latvijas valsti.

Pēc dievkalpojuma karogs devās uz Rukvudas kapsētas latviešu nodalījumu...

VK, IG
2017. g. 5. februārī
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com